Organizace codexové kapituly

Kapituly vesmírných mariňáků držící se Codexu Astartes mají pevné organizační rozdělení. Každá takováto kapitula se skládá z deseti kompanií, z nich každá čítá sto vesmírných mariňáků. Kompanie má deset jednotek. Jednotka je složena z deseti členů včetně seržanta. Kompanii velí Kapitán, který má ku pomoci nositele standarty, kaplana a apatikáře.

Kapitula dále obsahuje další důstojníky a specialisty, kteří stojí mimo základní výčet kapitulní síly, ale mohou být zařazeni do bojových jednotek. Jsou to například knihovníci či techmariňáci se svými servitory.

Ačkoliv je popsána spousta personálu náležícího ke kapitule, jen opravdu malý počet, hlavně ti z nejvyššího velení, se účastní válečných výprav. Mnozí už nejsou bojovníky, jejich služba spočívá v hledání rekrutů a jejich tréninku nebo ve vedení kapitulní administrativy. Jsou to starší kapituly, kteří často nesou prastaré standarty nebo zastávají všemožné řídící funkce jakými jsou mistr důvěrník, nejvyšší majordomus, kapitulní zbrojíř, velitel flotily, hlavní zásobovací důstojník, velitel skladů, velitel pro rekruty či velitel Obrany. Personál těchto nebojových složek kapituly je téměř vždy složen z lidských vazalů. Knihovníci a techmariňáci jsou další dvě složky, které nespadají do bojového dělení kapituly. Mají vlastní velení i administrativu.

Jak už bylo řečeno, každá kompanie kapituly je vedena kapitánem. Dalšími ve velení jsou kaplan a apatikář (ten má na starosti jen zdraví a genoštěpy). Desetičlenné jednotky jsou vedeny seržanty.

1. kompanie je složena jen z veteránů a její bojová síla je největší. Jen 1. kompanii je povoleno používat vzácné a drahocené zbroje Terminator.

Všechny kompanie, kromě výzvědné, mají k dispozici transportéry Rhino pro všechny své muže a velení. 1. kompanie používá pro jednotky terminátorů stroje Land Raider. Je také zvykem, že Dreadnoughti zůstávají u svých kompanií, čímž samozřejmě zvyšují jejich bojovou sílu.

Vesmírný mariňák

2. až 5. kompanie jsou hlavní bojové kompanie, každá se skládá ze šesti taktických jednotek, dvou útočných a dvou těžkých jednotek. Tyto čtyři kompanie jsou v první linii bojů a často nesou největší nápor bitev. Útočné jednotky mohou být nasazeny na motorkách nebo v Land Speederech.

Kompanie 6. a 7. jsou taktické. Složeny, jak už název napovídá, jen z taktických jednotek. Primárně jsou zamýšleny jako zálohy, ale bývají také nasazovány na diverzní akce a přepady zásobovacích linií. 6. kompanie je dále celá trénována pro nasazení na motorkách. A obdobně, 7. kompanie je trénována pro Land Speedery.

8. kompanie se celá skládá z útočných jednotek. Bývá to nejmobilnější kompanie kapituly, nejvíce vybavovaná zádovým tryskovým pohonem, ale ani výsadek na motorkách či Land Speederech není výjimkou. Někdy je posílána celá do těžkých pojů tváří tvář.

9. kompanie je těžká kompanie nebo též ničivá. Je složena z deseti jednotek vybavených těžkými zbraněmi. Je to kompanie s největší palebnou silou. Nejčastěji bývá používána v obraně, méně jako podpora dlouhého dosahu.

10. kompanie je Výzvědná. Její velikost není fixní. Je složena z mladých adeptů na mariňáky, skautů neboli průzkumníků, u kterých ještě nejsou plně vyvinuty všechny orgány. Jsou mezi nimi do té doby, dokud nejsou jejich přeměna a trénink úplné. Tito průzkumníci jsou nejčastěji rozděleni do jednotek po pěti, které jsou vedeny seržentem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.