Pěst železa

Pěst železa byla starodávnou bitevní lodí třídy Gloriana, která sloužila jako vlajková loď Ferra Mana, primarchy legie Železných Rukou během Velké křížové výpravy a Horovy Hereze v pozdním 30. a raném 31. miléniu. Jako vlajková loď vedla flotilu válečných lodí Železných Rukou, která tvořila 52. expediční flotilu X. legie. Ohromné plavidlo se pohybovalo vakuem jako plát z oceli a bronzu, její trup zjizven a nepřebarvován po poškození, které utrpěla během četných tažení Impéria. Stejně jako jejich primarcha, i všechny Železné Ruce se jen velmi málo staraly o předvádění se v dekoracích ve flotile své legie.

 

Důležité součásti

Anvilarium

Jedna ze soukromých komnat uvnitř Pěsti Železa byla známa jako Anvilarium a sloužila jako přijímací sál pro jakákoli jednání mezi Ferrem Manem a lidmi z vnějška. Rozsáhlá komnata připomínala obrovitou kovárnu s velkými syčícími písty zvedajícími se a klesajícími po okrajích místnosti a vzdáleným řinčením kladiv rozechvívajícím kov podlahy. Byl to jeskyni podobný prostor, s pronikavou vůní oleje a horkého kovu vznášejícím se ve vzduchu, prostor připomínající průmysl a stroje.

Uvnitř Anvilaria byly plánovány mocné skutky a ukovávána nezlomitelná pouta bratrství. Podél stran komnaty stála na stráží elitní čestná stráž Železných Rukou, morločtí terminátoři, nejmocnější z nich pak chránící vstup do primarchova vnitřního sankta, známého jako Železná kovárna. Tyčící se postavy terminátorů díky syčícím oblakům páry připomínaly duchy, strašidelný vzhled morlocků jim dával vzevření pomstychtivých predátorů toulajících se mrazivými tundrami domovského světa Železných Rukou, Medusy, po kterých i byli pojmenováni.

Železná kovárna

Komnaty Ferra Mana na palubě Pěsti Železa, známé jako Železná kovárna, byly vystavěny z kamene a skla, stejně chladné a prosté jako mrazivá tundra Medusy. Ti natolik šťastliví, aby byli pozváni dovnitř, mohli v jejich návrhu takřka cítit mrazivost ledového domovského světa Železných Rukou. Bloky třpytícího se obsidiánu ze svahů podmořských vulkánů potemňovaly komnaty a skleněné místnosti plné válečných trofejí a zbraní stály jako tiší strážcové nejsoukromějších chvil primarchy. Bylo to v Železné kovárně, kde Ferrus Manus shromažďoval své nejcennější relikvie a vlastnoručně vyrobené zbraně, zbroje a stroje.

Uprostřed Železné kovárny stála obrovská kovadlina ze železa a zlata a Ferrus Manus dlouho trval na tom, že nikdo krom jeho bratří primarchů nemá právo vstoupit do jeho nejprivátnějšího vnitřního sankta.

Vulkán z legie Salamandrů ji kdysi prohlásil za magické místo, používaje jazyk předků, aby popsal úžasnost v něm obsaženou. Jako ocenění Ferrových schopností v kovárně mu Vulkán daroval praporec ohnivých draků, který poté visel hned vedle nádherně vyrobené zbraně s perforovanou hlavní ve tvaru vrčícího draka. Její mosazné a stříbrné tělo patřilo mezi tu nejmistrnější práci kdy viděnou, její linie a křivky tak nádherné, že označit ji jednoduše jako zbraň by zcela popřelo skutečnost, že byla dílem umění.

 

Historie

Během úvodních dní Horovy Hereze to bylo právě v Železné kovárně Pěsti železa, kde se Fulgrim, primarcha legie Císařových Dětí, pokoušel své bratra a velkého přítele Ferra Mana svést na stranu Vojevůdce Hora v jeho rebelii proti Císaři a Impériu.

Fulgrim vyslal většinu své III. legie a 28. expediční flotilu na setkání s Horem a 63. expediční flotilu do systému Istvaan, zatímco on sám s malou armádou pomáhal 52. expediční flotile Železných Rukou v získávání světa Callinedes IV z rukou orků.

Mezi III. a X. legií už dlouho existovaly silné vazby přátelství a bratrství a Fulgrim věřil, že dokáže Ferra přesvědčit o oprávněnosti Horovy snahy. Fulgrimovy naděje se však ukázaly jako děsivě liché a setkání obou primarchu ve Ferrově osobním vnitřním sanktu nedopadlo dobře, neboť se Ferrus naprosto rozzuřil, že se jeho bratři pokoušejí postavit se proti jejich otci, Císaři.

Setkání skončilo násilím, když se Gorgon pokusil zbraněmi prosadit vůči Fénixovi svůj názor na pokračující loajalitu vůči Císaři - rozhodnut zastavit Fulgrimovu zradu ještě předtím, než může začít. Ferrus se pokusil použít svých stříbrných necrodermických rukou, aby zničil Fulgrimův zlatý meč Ohňočepel, ale následná exploze ho uvrhla do bezvědomí.

Fulgrim chtěl svého bezvědomého bratra zabít zbraní, kterou pro něj sám ukoval, válečným kladivem Kovárnolamem, ale prostě nedokázal i přes veškeré svody démona Slaaneshe sídlícího ve Stříbrném meči Laeru, který nyní korumpoval jeho duši, svého nejstaršího přítele zabít. Místo toho si tak vzal zázračnou zbraň, kterou kdysi vykoval ve znamení bratrství pro Ferra jako upomínku na jejich dřívější přátelství - a ponechal mu Ohňočepel, kterou pro něj naopak vykoval Ferrus.

Když Fulgrim vyšel z Ferrova vnitřního sankta, dal signál své elitní Fénické gardě, která okamžitě pobila svými silovými halapartnami všechny morlocké terminátory Železných Rukou, kteří sloužili jako osobní stráž Ferra Mana. Císařovy Děti také skoro zabily i prvního kapitána Železných Rukou Gabriela Santora.

Fulgrimovi se podařilo úspěšně uniknout expediční flotile Železnách Rukou v jeho osobním útočném stroji, Ohňoptákovi, když nařídil svým válečným lodím, bitevní bárce Pýcha Císaře a jejímu doprovodu, aby zahájily palbu na 52. expediční flotilu. Fulgrim však zastavil útok předtím, než byla Pěst železa zcela zničena.

Ponechávajíce flotilu X. legie zpacifikovanou, lodě Císařových Dětí ustoupily z boje a vstoupily do warpu, aby se setkaly se zbytkem 28. expediční flotily a silami Hora v systému Istvaan.

Konečný osud Pěsti železa v událostech Horovy Hereze je neznámý.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.