Primaris vesmírní mariňáci

Primaris vesmírní mariňáci jsou dalším krokem ve vývoji nejmocnějších válečníků Císaře. Primaris vesmírní mariňáci jsou větší a silnější než jejich běžní bratranci, navíc disponují i stabilnějším genoštěpem. Tito mocní válečníci se poprvé objevili v posledních dnech 41. milénia po Třinácté černé křížové výpravě a vzkříšení Rouboute Guillimana.

Primaris v boji

Vznik

Primaris vesmírní mariňáci byli geneticky upraveni arcimagosem Dominiem Belisariem Cawlem, aby byli většími, rychlejšími a silnějšími než běžní vesmírní mariňáci. Kořeny jejich vzniku lze vystopovat až do období po konci Horovy Hereze, kdy primarcha Roboute Guilliman pověřil arcimagose Dominia Cawla vytvořením nové legie válečníků, kteří by pomohli Impériu v jeho nejtemnější hodině. Guilliman věnoval Cawlovi Sangprimus Portum, artefakt, který mu dal přístup ke genetické informaci všech dvaceti primarchů. Nicméně splnění tohoto úkolu zabralo deset tisíc let a až nyní, během Třinácté černé křížové výpravy, během které se Impérium ocitlo na hranici zničení, byli primaris vesmírní mariňáci vypuštěni do boje proti chaosáckým hordám Ničitele.

Po tisíce let byli desítky tisíc primaris vesmírných mariňáků tajně vytvářeny Cawlem, následováni dalšími po vzkříšení Guillimana. Mnoho z nich bylo vytvořeno a drženo ve stázi v Zar-Quaesitor, Cawlově vlajkové lodi. Polovina z původního počtu primaris vesmírných mariňáků byla použita k vytvoření nových kapitul během Zakládání Ultima. Zbytek byl shromážděn do ohromných armád známých jako Nespočetní Synové a postupně byl během křížové výpravy Indomitus rozpouštěn jako posily k existujícím kapitulám roztříštěným po galaxii. Zhruba 94 % existujících kapitul vesmírných mariňáků tak přijalo primaris do svých řad.


Biologie

Byť jsou celkem vzdálení od svých bratří, nesou primaris vesmírní mariňáci nadále genoštěp svých primarchů a některé nesouhlasné hlasy se obávají, jak tento nový typ válečníků bude reagovat na známé genetické zvláštnosti a chyby některých méně obvyklých kapitul. Prostřednictvím Sangprimus Portum měl Cawl přístup ke genetickým zdrojům všech dvaceti původních primarchů, včetně těch považovaných za ztracené v dějinách. Nicméně Guilliman požadoval, aby primaris vznikli pouze z těch, kteří zůstali loajálními.

Primaris vesmírní mariňáci se liší od svých běžných bratranců díky třem dodatečným implantátům: silovým smyčkám, zesilovači a belisarské peci. Tyto implantáty, stejně jako výhody plynoucí ze silnějšího genoštěpu ze Sangprimus Portum umožňují primaris vesmírným mariňákům být většími a silnějšími, než jsou starší generace Astartes. Navíc je jejich genoštěp stabilnější a má pouze 0,001 % genetické mutace na generaci, což umožňuje se vyhnout velké nestabilitě, kterou lze pozorovat u kapitul jako jsou Krvaví Andělé a Hvězdní Vlci.

 

Výbava

K pomoci v bitvě jsou tito nově geneticky vyšlechtění válečníci vybavení novými zbraněmi a zbrojí založenými na Cawlových návrzích a vyrobených na samotném Svatém Marsu. Mezi nimi je zbroj Mk. X Tacticus, silová zbroj Astartes, která kombinuje ty nejúčinnější prvky pradávných zbrojí z časů Horovy Hereze s novinkami v technologii silových zbrojí. Dále je to boltová puška Mk. II vzor Cawl, která je znovu navrženou a k dokonalosti dovedenou verzí ikonické zbraně vesmírných mariňáků. Kapitáni primaris a jednotky agresor místo obvyklé zbroje používají Mk. X Gravis.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.