Rituály přijetí vesmírných mariňáků II.

Implantáty

Vytváření vesmírných mariňákůDevatenáct orgánů, vytvořených prastarými techniky Císaře, je popsáno níže. Každý z těchto orgánů je extrémně komplikovaný a vzhledem k tomu, že mnoho z těchto orgánů funguje pořádně jen, když je přítomen jiný orgán, tak mají chybějící nebo zmutované orgány špatný vliv na fungování ostatních. Z těchto důvodů musí být implantáty stále monitorovány a mnoho mariňáků podstupuje operace nebo chemoterapie k vyvážení svého metabolismu.

Fáze 1 - druhé srdce. Nejjednodušší a nejsamostatnější implantát. Druhé srdce je schopné posílit průtok krve nebo udržet všechny životní funkce i když je zničeno příjemcovo původní srdce. Implantát Fáze 1 umožňuje mariňákovi přežít nízkou hladinu kyslíku a problematická zranění.

Fáze 2 - Ossmodula. Jedná se o orgán ve tvaru trubice, jehož malá velikost kontrastuje s jeho složitou strukturu. Ossmodula kontroluje a vypouští hormony ovlivňující formování a kostnatění kostry. Současně vytváří speciálně navržené hormony povzbuzují přetvářející se kosti k absorbování chemikálií na bázi keramitu, které jsou obsaženy v mariňákové stravě. To po následující dva roky způsobuje značné zpevňování dlouhých kostí, extrémní zkostnatění hrudního koše (způsobené růstem žeber utvářejících tak solidní vrstvu vnitřních kostěných plátů) a hlavně zvětšení kostry příjemce.

Fáze 3 - Biscopea. Tento orgán je implantován do hrudního koše. Je malý, přibližně kulatého tvaru a, jako Ossmodula, je jeho primární funkce hormonální. Přítomnost Biscopei stimuluje růst svalů v těle.

Fáze 4 - Haemastamen. Tento mrňavý orgán je implantován do hlavního krevního řečiště. Haemastamen slouží dvěma účelům. Sleduje a určitou měrou kontroluje Fáze 2 a 3. Orgán také mění základní uzpůsobení příjemcovy krve. Výsledkem je, že mariňákova krev funguje podstatně lépe než krev normálního člověka. Jako kdyby si mariňák nesl extra-biologické zařízení uvnitř sebe!

Fáze 5 - Larramanúv orgán. Jde o tmavý, masitý orgán ve tvaru játer, asi o velikosti golfového míčku. Je implantován do hrudního koše spolu se složitou sítí tepen. Orgán vytváří a ukládá zvláštní "Larramanovy buňky". Pokud je příjemce zraněn, tyto buňky jsou uvolněny do krevního oběhu. Přichytí se na leukocyty v krvi a takto putují do místa zranění. Jakmile se dostanou do kontaktu se vzduchem, Larramanovy buňky vytvoří náhradu kůže, která okamžitě hojí poškozenou tkáň, zastavuje tok krve a chrání všechny odkryté části zranění.

Vytváření vesmírných mariňákůFáze 6 - Katalapsní uzlina. Tento mozkový štěp je obvykle vsazen do zadní části lebky, kde je vyvrtána dutina do týlní kosti. Orgán velikosti hrášku ovlivňuje denní rytmy spánku a odezvy těla z nedostatku spánku. Obvykle mariňák spí jako normální člověk, ale pokud je zbaven spánku, Katalapsní uzlina ho udrží vzhůru. Osoba s implantovánou uzlinou je schopna spát a současně zůstat vzhůru díky postupnému "vypínání" oblastí mozku. Tento proces nemůže úplně nahradit normální spánek, ale zvýší mariňákovu schopnost přežití, dovoluje mu vnímat okolí, zatímco odpočívá.

Fáze 7 - Preomnor. Preomnor je velký štěp vložený do hrudního koše. Je to před-zažívací žaludek, který dovoluje mariňákovi jíst nejrůznější jedovaté nebo nepoživatelné materiály. V Preomnoru vlastně nedochází k trávení. Jednotlivé smyslové trubice hodnotí potenciální jedy a neutralizují je nebo pokud je to nezbytné, oddělí Preomnor od zbytku zažívací soustavy.

Fáze 8 - Omophagea. Poměrně složitý štěp. V podstatě je částí mozku, ale ve skutečnosti je umístěn v páteři mezi krčními a hrudními obratli. Čtyři nervová pouzdra zvaná neuroclea jsou vsazena mezi páteř a preomnorální břišní stěnu. Omophagea je navržena pro přijímání genetického materiálu obsaženého ve zvířecí tkáni a funguje jako paměť, zkušenosti nebo instinkty. To vybavuje mariňáka neobyčejnou schopností pro přežití. Může se tak vlastně učit skrze jídlo. Pokud mariňák sní kus tvora, je schopen přijmout některé tvorovy vzpomínky, což je velmi užitečné v cizím prostředí. Právě přítomnost tohoto orgánu podnítila rozličné rituály pojídání masa a pití krve, pro které jsou mnohé kapituly známé. Tyto rituály daly také kapitulám jména jako jsou třeba Pijáci Krve, Trhači Těl atd.

Fáze 9 - Multi-lung. Další velký štěp. Multi-lung, neboli "třetí" plíce, je trubicovitý šedý orgán. Krev je pumpována skrz orgán pomocí připojených tepen, roubovaných do příjemcova plicního systému. Vzduch je nasáván přes svěrač umístěný v průdušnici. V toxické atmosféře přidružené svaly svěrače uzavřou průdušnici a zamezí normálnímu dýchání, čímž ochrání plíce. Multi-lung je schopna získat kyslík i ze špatně okysličeného nebo jedovatého ovzduší. Nejdůležitějším je, že je toho schopna bez poškození díky účinným, toxiny rozpouštějícím, neutralizačním a regeneračním systémům.

Fáze 10 - Occulobe. Tento malý orgán, vypadající jako slimák, je umístěn u paty mozku. Poskytuje hormonální a genetické stimuly, které umožňují mariňákovým očím reagovat jako po oční operaci. Occulobe samo o sobě nezlepšuje mariňákův zrak, ale umožňuje technikům upravit rozlišovací schopnost oka a přijímání světla retinálními buňkami. V dospělosti má mariňák mnohem lepší zrak než normální člověk a je schopen vidět ve tmě téměř tak dobře jako na světle.

Vytváření vesmírných mariňákůFáze 11 - Lymanovo ucho. Tento orgán umožňuje mariňákovi vědomě zesilovat nebo dokonce filtrovat určité zvuky prostředí. Nezlepšuje se jen sluch, mariňák nemůže dostat závratě nebo nezvedá se mu žaludek výsledkem mimořádné dezorientace. Lymanovo ucho je od podhledu nerozeznatelné od normálního lidského ucha.

Fáze 12 - membrána Sus-an. Tento plochý, kruhový orgán je uložen na vršek odkrytého mozku. Později prorůstá skrz mozkovou tkáň, dokud nedojde ke kompletnímu sloučení. Orgán je neefektivní bez doplňující chemické terapie a cvičení. Nicméně důkladně zaučený mariňák je schopen vstoupit do stavu pozastaveného žití. Může to být vědomá akce nebo k tomu může dojít i v důsledku mimořádného fyzického traumatu. V takovém případě může mariňák přežít po mnoho let, i když je smrtelně zraněn. Jedině odpovídající chemická léčba a auto-sugesce může probudit mariňáka z toho stavu - mariňák se nemůže vzbudit sám. Nejdelší známá doba hibernace následovaná úspěšným oživením je 567 let v případě bratra Silase Erra z kapituly Temných Andělů (d.321 M.37)

Fáze 13 - Melanochrome nebo Melanochromický orgán. Tento orgán je hemisférický a černý. Funguje nepřímo a mimořádně složitým způsobem. Sleduje úroveň a typ záření dopadajícího na kůži a pokud není zbytí, nastaví chemické reakce, které zatemní kůži a brání ji tak před ultrafialovým zářením. Také poskytuje určitou ochranu proti jiným formám záření. Rozdílné melanochronomy v genoštěpu kapitul vedou k různým barvám kůže a vlasů. V některých kapitulách jsou všichni mariňáci stejně zabarvení, jako lze například nalézt u albínských válečníků v kapitule Smrtících Přízraků.

Fáze 14 - Oolitická ledvina. Červeno-hnědý orgán tvaru srdce zlepšuje a upravuje mariňákův oběhový systém a umožňuje jiným štěpům fungovat účinněji. Ledvina také nesmírně účinně a rychle filtruje krev. Druhé srdce a Oolitická ledvina jsou schopny pracovat dohromady a vykonávat záchranný detoxikační program, přo kterém je mariňák uveden do bezvědomí, zatímco jeho krev proudí vysokou rychlostí. Tímto způsobem je mariňák schopen přežít jedy a plyny, které by jinak byli příliš i pro Multi-lung.

Fáze 15 - Neuroglottis. Navzdory tomu, že Preomnor chrání mariňáka před pojídáním všeho smrtícího, Neuroglottis dovoluje prozkoumat potenciální jídlo pouhým ochutnáním. Orgán je umístěn v dolní části úst. Žvýkáním nebo prostě ochutnáním může mariňák zachytit široké množství přirozených jedů, nějaké chemikálie a výrazné zápachy některých tvorů. Určitou měrou je mariňák schopen sledovat cíl jen podle chuti.

Fáze 16 - Mucranoid. Malý orgán implantovaný do střev, kde jsou jeho hormonální výtažky pohlcovány tlustým střevem. Tyto výtažky zahajují upravu potních žláz. Tyto úpravy jsou normálně nečinné, dokud mariňák neprojde odpovídající chemoterapií. Jako výsledek tohoto procesu potí mariňák mastnou, čistící látku, která pokryje kůži. Ta pak chrání mariňáka před extrémními teplotami a ještě nabízí mírný stupeň ochrany před vakuem. Chemoterapie využívající Mucranoid je standardní procedurou na dlouhých vesmírných cestách nebo pokud se bojuje v nebo blízko vakua.

Fáze 17 - Belcherova žláza. Jsou implantovány dvě identické žlázy tohoto typu, umístěné blízko dolního rtu, poblíž slinných žláz nebo do čelisti. Belcherova žláza funguje podobně jako jedová žláza plazů: vytváří a skladuje smrtící jed. Mariňáci jsou immuní proti tomuto jedu. Žláza pak dovoluje mariňákovi plivat oslepující jed, který je také žíravý. Mariňák uvězněný za železnými mřížemi si lehce prokouše cestu ven za několik hodin.

Fáze 18 - Progenoidy. Jde o dvě žlázy, z nichž jedna je uložena v hrdle a druhá hluboko v hrudním koši. Žlázy jsou nezbytné pro přežítí mariňákovi kapituly. Oba orgány rostou v mariňákovi pohlcováním stimulů a genetického materiálu z ostatních štěpů. Po pěti letech je krční žláza zralá a připravená k vyjmutí. Po deseti letech je hrudní žláza také zralá a připravená k vyjmutí. Žlázy mohou být vyjmuty kdykoliv po jejich dozrání a reprezentují jediný zdroj genoštěpu kapituly. Jakmile dozraje, každá žláza obsahuje jeden genoštěp na každý zygot, který byl implantován přijímanému mariňákovi. Jakmile jsou chirurgicky vyjmuty, progenoidy musí být pečlivě připraveny, jejich jednotlivé genoštěpy prohlédnuty kvůli mutaci a vyhovující genoštepy uchovány. Genoštěpy mohou být ve vhodných podmínkách uchovávány po neurčitou dobu.

Fáze 19 - Černý krunýř. Toto je poslední a nejvýznamnější implantát. Když roste v nádržích, vypadá jako blána z černého plastu. Pak je vyjmut z pěstovacího roztoku a rozřezán na listy, které jsou implantovány přímo pod kůži mariňákova těla. Za pár hodin se tkáň rozroste, což je špatně pozorovatelné zvenku, a vyšle agresivní neurální svazky hluboko do mariňákova těla. Po mnoha měsících krunýř plně dospěje a příjemce je pak vybaven nervovými senzory a transfúzními body vetkanými do tvrzeného pancíře. Tyto umělé "konektorové" body se napojují na vybavení integrovaného do brnění vesmírného mariňáka jako jsou sledovací, lékařské a udržbové jednotky. Bez podpory "Černého krunýře", by brnění vesmírných mariňáků bylo v podstatě nepoužitelné.

< Začátek

Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.