Rituály přijetí vesmírných mariňáků III.

Odlišnosti mezi kapitulami

Každý orgán provádí specifickou funkci, jak bylo popsáno výše. Navzdory tomu, že jsou apatykáři a chirurgové kapituly schopni provádět nezbytné implantace, nemusí nutně rozumět přesné funkci každého orgánu.

Vytváření vesmírných mariňákůProváděné procesy jsou nesmírně prastaré. Jsou předávané po generace, značně ritualizované nebo špatně pochopené. Z těchto důvodů je účinnost každého orgánu u různých kapitul odlišná, závisí na stavu genoštěpu kapituly a na míře úpadku chirurgických procedur. V některých kapitulách mutace genoštěpu, mizerné chirurgické procedury nebo nepřiměřené pooperační úpravy pokřivily fungování implantátů. Například, Omophagea genoštěpu Pijáků Krve zmutovala tak, že každý mariňák kapituly cítí nepřirozenou touhu po krvi. V některých kapitulách jsou jednotlivé orgány téměř neužitečné nebo chybí úplně.

 

Reprodukce zygot

Genoštěp může být získán jedině vyndáním jedné nebo obou progenoidních žláz z žijícího (nebo nedávno zemřelého) mariňáka. Z tohoto důvodu apatykáři nosí zvláštní zařízení známé jako reduktor, který je schopen v bojových podmínkách vyjmout progenoidní žlázy z padlých mariňáků. Jediným účelem progenoidní žlázy je poskytnout genoštěp umožňující kapitule pokračovat. Je nemožné vytvořit zygoty jinou cestou. Původ genostěpu každé kapituly je proto jedinečný. Genoštěp má velký náboženský význam pro celou kapitulu, reprezentuje její identitu a budoucnost. Bez genoštěpu nemá kapitula budoucnost. Zmizení implantátu znamená, že tato zygota je ztracena navždy. Zmizení Fáze 18 nebo 19 u genoštěpu znamená konec kapituly.

I když má každý mariňák dvě progenoidní žlázy, rychlost se kterou může kapitula vytvářet nové mariňáky, je omezená. Může trvat několik let, než se kapitula vzpamatuje z těžkých ztrát. Genoštěp je často shledán nepoužitelným, jestliže je mariňák vystaven vysokému stupni radiace nebo jiným formám genetické poruchy. Účinnost progenoidních žláz jednotlivých kapitul je také rozdílná, některé jsou schopné navýšit své stavy rychleji než ostatní.


Mariňáci se napjali, když uslyšeli slabý, ale nezaměnitelný zvuk blížící se střely z minometu. Bitevní bratr Draeg se právě přesouval, když se zem pod ním začala zvedat - postavil se do cesty blížící se patroně, ještě dříve než ji jeho bratři spatřili. Jediné, o co se strachoval, byl jeho úkol, když jeho svět náhle explodoval v bílém plameni a svrhl jej do temnoty.

Byl to dotek studeného vzduchu na jeho tváři a štiplavý zápach spáleného masa, co ho přivedlo k matnému vědomí. Pokusil se ignorovat bolest svého rozlámaného těla a zaostřil své zbývající oko na postavu, která vedle něj poklekla.

"Tvá zranění jsou vážná, bratře," uslyšel mluvit apatykáře jakoby z velké dálky. "Toužíš po Císařově míru?" Apatykář vytáhl reduktor a Draeg se mlhavě zachvěl, když náboj skočil zpět do pozice ke střelbě. S tím co zbývalo z jeho života, se Draeg pokusil promluvit. Zdálo se, že apatykář porozuměl.

"Ostatní? Jsou celí, bratře. Zachránil jsi je. Tvoje jméno vstoupilo do Knihy cti."

Draeg slabě přikývl a zavřel své oko. Jeho genoštěp se může vrátit ke kapitule.


 

Zakládání nových kapitul

Podle dohody je každá kapitula nucena odvádět 5% svého genetického materiálu Adeptus Mechanicus na Mars. Tyto "daně" mají dva důvody. Zaprvé umožňují Adeptus Mechanicus sledovat zdraví každé mariňácké kapituly. Zadruhé umožňují Adeptus Mechanicus uchovávat genoštěpy pro zakládání nových kapitul.

Nová kapitula nemůže být založena přes noc. Jednotlivé vhodné genoštěpy musí být vybrány pro každou zygotu. Zygoty pak rostou v pěstovacích kulturách a jsou implantovány do lidských pokusných objektů. Tyto pokusné objekty musí být biologicky vyhovující a prosty všech mutací. Pokusné objekty stráví své životy ukotveny v experimentálních kapslích. Ačkoliv jsou při vědomí, jsou naprosto znehybněny a slouží víceméně jako prostředky k vytvoření různých zygot. Z počátečního objektu jsou získány dva progenoidy, ty jsou implantovány dalším dvěma objektům, od kterých jsou získány čtyři progenoidy atd. Zabere skoro 55 let neustálého reprodukování, než je vytvořeno 1 000 zdravých sad orgánů. Ty musí být oficiálně schváleny mistry Adeptus Mechanicus a poté nejvyššími lordy Terry hovořícími za Císaře. Jedině Císař může dát povolení pro vytvoření nové kapituly.

 

Verbování a zasvěcení

Vytváření vesmírných mariňákůRůzné implantáty způsobují důležité změny v mariňákově fyzickém a mentálním stavu. Mnoho z těchto změn je kontrolováno přirozenými hormony a růstovými vzory. Implantáty se nemohou efektivně projevit nebo se stát plně funkčními, pokud by nebyly implantovány dříve než příjemce dosáhne určitého stupně přirozeného vývoje. Takže je nutné, aby rekrut byl přiměřeně starý. Snášenlivost tkáně je také důležitá, jinak se orgány správně nevyvinou.

Třetím požadavkem je duševní vhodnost. Katalapsní uzlina, Occulobe, a membrána Sus-an se rozvinou do použitelné stavu jedině pod impulsem hypnotického vnuknutí. Rekrut proto musí být přístupný tomuto zvláštnímu zacházení.

Tyto podmínky znamenají, že jen malé procento lidí je schopno stát se vesmírným mariňákem. Musí to být muži, protože zygoty jsou závislé na mužských hormonech a typech tkáně, potřebných pro testy kompatibility tkáně a psychologické prověřování. Pokud jsou tyto testy úspěšné, kandidát se stane novicem. S kompletní implantací orgánů a doprovodných chemických a hypnotických cvičení, se předmět stane zasvěceným. Zasvěcení pak dříve, než jsou přijati jako plnohodnotní bratři, projdou tréninkem. Mariňáci jsou obvykle přijímáni mezi 16 a 18 rokem, ale hormonální změny, které zahrnuje proces vytváření vesmírného mariňáka způsobí, že rekruti fyzicky plně dospějí. Vytížení během války může proces urychlit.

< Předchozí

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.