Rituály přijetí vesmírných mariňáků IV.

Rizika

Vytváření vesmírných mariňákůAčkoli jsou kapituly opatrné ve výběru jen těch nejvhodnějších kandidátů, ne všichni novici přežijí, aby se stali zasvěcenými. To je způsobeno upadáním vědomostí jednotlivých kapitul, které způsobují, že prověřovací procedury nejsou tak efektivní, jak by měly být. V některých případech ani operační metody nejsou zcela uspokojivé. V mnoha kapitulách jsou operace těžce ritualizované a jsou často doprovázeny vymítáním, zaklínáním, časy modliteb, půstu a všech druhů mystických praktik, které nahrazují lékařské schopnosti. Například, implantát Fáze 17 u kapituly Hvězdných Vlků mírně zmutoval, takže mariňákům rostou po celý život špičáky, měnící se po několika stoletích v děsivé tesáky. Délka špičáků se stala zdrojem kapitulních tradic a dokonce i jejich organizace, jelikož veteráni těžkých zbraní jsou známí jako dlouhé tesáky.

Jiná kapitula, o které se šíří zvěsti týkající se jejich genoštěpu, jsou Krvaví Andělé. Ti často upadají do bitevního šílenství, známého jako Černý vztek a stávají se bersekry, kteří žízní po krvi a rvaní masa. Krvaví Andělé neustále hledají lék na Sanguiniovu kletbu, ale současně jsou Kompanie Smrti tvořené takovými mariňáky velmi ceněnými útočnými jednotkami, jelikož jsou téměř lhostejné k bolesti a trhají nepřátele na kusy jen holýma rukama.

Jiný extrémní případ degenerace genoštepu může být nalezen v kapitule Černých Draků, jejichž Ossmodula pracuje abnormálně. To vede k růstu kostěných hřebenů z hlavy a výčnělků z předloktí a loktů. Jako Kompanie Smrti Krvavých Andělů, jsou válečníci s tímto nenormálním vývojem zařazování od oddělených bojových jednotek. Známí jako dračí spáry brousí své dodatečné výčnělky a pokrývají je adamantiem, čímž je mění na hrozivé bojové zbraně.

Pokud se implantáty správně nevyvinou, je to jako by mariňákův metabolismus ztratil synchronizaci. Mohou upadnout do katatonických stavů nebo trpět záchvaty hyperaktivity. V každém případě velmi pravděpodobně zemřou.

Ti nešťastníci, kteří nezemřou, téměř vždy trpí duševní poruchou, degenerující je na vražedné maniaky nebo breptající idioty. Jestliže je kapitula v plné síle, tito ubožáci najdou rychlého konce. Samozřejmě, pokud kapitula nemá dostatek mariňáků, jsou ponecháni naživu a umístěni do speciálních jednotek. Ti, kdo vykazují nekontrolovatelné psychotické tendence, jsou vybíráni do sebevražedných útočných jednotek.

Některé kapituly vědomě vytvářejí takové tvory a dokonce zacházejí tak daleko, že deformují zygoty některých nováčků. To je hodně nebezpečné a tyto praktiky jsou zakázány imperiálním ediktem. Jenže staré tradice jen tak neumírají.


"Zde probíhají hlavní implantace," oznámil Malus, ukazující na širokou ocelovou desku, která vypadala více jako mučící nástroj než chirurgické zařízení. K jejímu povrchu bylo připoutáno různorodé vázání rozdílných velikostí, spolu se složitými mechanismy čepelí, pilek a vrtaček, které visely na hydraulické paži nad operačním stolem. Podlaha pod jejich nohama, jak si inkvizitor všiml, byla vytvořená z dlažebních kostek a zbarvena temně rudou, pocházející z tisíciletí prolévání krve.

"Ujišťuji vás, že jsme velmi pozorní v používání umýváren a udržování čistoty," řekl Malus inkvizitorovi, když zachytil jeho pohled na zabarvené kostky. "Mnoho orgánů musí být implantováno, zatímco je subjekt plně při vědomí a to působí velkou bolest, příliš velkou pro kompenzování léčivy."

"Chápu," odpověděl inkvizitor po chvilkovém zahloubání, kdy jeho ruka spočívala na velkém železném kruhu, zapuštěném do desky a umístěného v místě pacientovi hrudi.

"A kam ukládáte genoštěp, předtím než je implantován?" zeptal se, s pohledem upřeným na Maluse.

Apatykář ukázal na masivně opevněné dveře za inkvizitorem. Trubky pump vybíhaly ze stěn a na překladu dveří byly v rudé barvě vepsány velké runy varsavianského stylu.

"Bojíte se, že budou ukradeny?" okomentoval to sarkasticky inkvizitor, ukazující směrem k těžce opevněnému vchodu.

"Ne, inkvizitore," odpověděl mrazivě Malus. "Zařízení uchovávající genoštěp je nejlépe chráněnou lokací v klášterní pevnosti, včetně zbrojnice. Pokud bude pevnost zničena, tak přežije a kapitula Stříbrných Lebek bude schopna znovuzrození. Ohledně této možnosti nepřipouštíme žádná rizika."


 

Psycho-chemické a jiné úpravy

Implantace jde ruku v ruce s chemickým ošetřením, psychologickým cepováním a podvědomou hypnoterapií. Všechno to je důležité, pokud se má mariňák správně vyvinout.

Chemická ošetření - Po svém zasvěcení musí mariňák podstupovat neustálé testy a prověrky. Nově umístěné orgány musí být pečlivě sledovány, nevyrovnanosti vyvažovány a jakákoli znamení špatného vyvoje napravena. Chemické ošetřování je redukováno po ukončení iniciačního procesu, ale nikdy nekončí. Mariňáci se podrobují pravidelným vyšetřením po zbytek svého života, kvůli udržení stabilního metabolismu. Proto jejich brnění obsahují monitorovací zařízení a dávkovače léků.

Hypnoterapie - Jak vylepšované tělo roste, musí se příjemce naučit, jak využívat své nové schopnosti. Některé implantáty, přesněji Fáze 6 a 10, mohou fungovat jedině po správně vykonané hypnoterapii. Hypnoterapie není vždy tak účinná jako chemické ošetření, ale i tak má důležité výsledky. Jestliže se mariňák dokáže naučit, jak kontrolovat svůj metabolismus, jeho závislost na lécích se zmenší. Proces je podstupován ve stroji zvaném hypnomat. Mariňáci jsou uvedeni do stavu hypnózy a vystaveni vizuálním a sluchovým představám s cílem probudit jejich mysl vůči nevědomému metabolickému procesu.

Trénink - Fyzický trénink stimuluje některé implantáty a dovoluje testování jejich efektivnosti.

Školení - Mariňák je mnohem více než člověk s neobyčejnými schopnostmi. Mariňáci mají také neobyčejnou mysl! Tak jak jejich těla přijmula 19 implantů, také jejich mysly byly změněny k uvolnění vnitřních sil. Tyto duševní schopnosti jsou, když nic jiného, ještě neobyčejnější než fyzické síly popsané dříve. Například, mariňák může kontrolovat své smysly a nervový systém a v důsledku toho může vydržet bolest, která by obyčejného člověka zabila. Mariňák dokáže také myslet a jednat bleskovou rychlostí. Rovněž cvičení paměti je důležitou částí školení. Někteří mariňáci mají fotografickou paměť. Samozřejmě, inteligence mariňáků je kolísavá, tak jako u jiných lidí a jejich individuální myšlenkové dovednosti jsou různého stupně. A takto je stvořen další z nejlepších imperiálních vojáků, adamantiový spoj v brnění Impéria.

< Předchozí

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.