Rogal Dorn

"Disciplína. Odvaha. Houževnatá vůle. To jsou měřítka, podle kterých je posuzován každý válečník. Neozbrojen, bude válečník s takovýmito vlastnostmi stále schopen najít cestu k vítězství, bez ohledu na dlouhou nebo namáhavou cestu. Jakmile bude opásán posvátnou výzbrojí Adeptus Astartes, jako válečník se stane opravdu nezdolným."

Dorn byl ve všech ohledech stejně mocný jako Horus. A byl to možná nejschopnější vojenský velitel ze všech primarchů. Stejně spořádaný a disciplinovaný jako Roboute Guilliman, stejně odvážný jako Lev a přitom dostatečně flexibilní, aby dokázal využít záblesku okamžité inspirace a nadšení pro boj, které už pomohlo tolikrát zvítězit Lemanu Russovi a Jaghatai Khanovi. Dornovy dosavadní úspěchy v tažení překonával jen Horus. Dorn byl však neochvějný tam, kde Horus hýřil nápady, a odměřený tam, kde Horus naplno využíval svého kouzla osobnosti. Dornova legie, která se stejně jako on vyznačovala trpělivostí a chladnokrevností, byla známa svým mistrovstvím v obléhání a v obraně.

Rogal DornDorn nosil nablýskanou, složitě zdobenou zbroj tmavě rudé barvy zdobenou zlatem a mědí. Nad hlavou se mu tyčil kovový orel s roztaženými křídly, který zdobil i hrudní plát a nárameníky, a zbroj na rukách a na nohách byla pokryta rytinami orlů a vavřínových listů. Z širokých ramen mu visel plášť z rudého sametu se zlatem prošívaným lemem. A jeho štíhlá vážná tvář se téměř nikdy neusmívala.

Rogal Dorn byl primarchou a tím největším z Císařových synů, stvořen mistrným genetickým manipulováním z Císařova vlastního genomu spolu s dalšími devatenácti bratry. Přísný, čestný, pravdomluvný a nezdolný, Dorn velel legii Imperiálních Pěstí, mistrů městského, obléhacího a dobyvatelského boje, kterou její primarcha naučil, že není místa, které by se nedalo opevnit. Samotný Horus k němu vzhlížel a Guilliman si jej ze srdce vážil. Proto je právě jeho socha jednou ze čtyř, jež se tyčí na Macragge. Díky své specializaci se Imperiální Pěsti staly konkurenty Perturabových Železných Válečníků. Rivalita brzy přerostla v nenávist a nenávist ve válku, která zachvátila celou galaxii a zmařila všechny naděje lidstva, za něž Dorn celý svůj nesmrtelný život bojoval a pro něž jej také položil...

 

Velká křížová výprava

Během posledních dnů tohoto zlatého věku obnovy a slávy porazilo Impérium mocného orčího válečného pána, Gharkula Černotesáka. Během války o Gyros-Thravian se orčí hordy střetly se silami celých tří legií Astrates, a to legií Stráží Smrti, Imperiálních Pěstí a Lunárních Vlků. Během kolosální bitvy, ve které Gharkul téměř zničil veškeré imperiální síly, se rozhodl do nemilosrdné bitvy zapojit i Císař. Ze své osobní zlaté lodi, Bucephela, vedl tisíc custodianů přímo do středu orčí hordy. Říká se, že více než sto tisíc nejlepších válečníků Černotesáka byla zabito během okamžiku se ztrátami jen tří Custodů. Císař sám pak osobně Gharkula sťal.

Po Velkém triumfu na Ullanoru se Imperiální Pěsti staly Císařovými pretoriány, osobními strážci, a byly pověřeni výstavbou a opevněním jeho vznešeného Paláce, hlavnímu městu vládnoucímu milionům planet.

 

Horova Hereze

Dorn byl během Kacířství nucen překonat mnoho zkoušek určujících nejen jeho loajalitu, ale i osud lidstva...

Když Císař nakonec Imperiální Pěsti navrátil do končící Velké křížové výpravy, masivní mobilní klášterní pevnost Falanga a loďstvo legie Imperiálních Pěstí v čele s Rogalem Dornem uvízly na krátký čas ve warpu, kvůli narůstající ničivé síle bohů Chaosu, vyvolané blížíce se Herezí.

Aniž by toho byl někdo vědom, právě probíhala katastrofa na Isstvanu III. Z té pasti se však podařilo uniknout jedné lodi, fregatě Eisenstein, pod vedením kapitána Garra. Garrovi se podařilo na sebe upoutat pozornost loajalistických lodí Impéria poté, co warpový pohon nastavil na sebezničení (a sám se katapultoval z lodi pryč).

Primarchovi navigátoři ucítili detonace pohonu Eisensteinu a nalezli jeho přibližnou polohu. Dorn se pak setkal s Garrem, který mu řekl o všem, co se stalo, včetně toho o zrádných legiích. Dorn tomu nechtěl uvěřit, ale zcela nevyvratitelné důkazy kronikářky Mersadie Oliton, která utekla z Horovy vlajkové lodě, a houževnaté naléhání Garra přesvědčily primarchu o pravdivosti tvrzení. Falanga se obrátila směrem k Teře.

Jednou z dalších Dornových zkoušek byl Horův pokus zlákat jej na svou vlastní stranu, který přišel, když do Segmentum Solar vstoupila zrádcovská loď. Nikdo nevěděl z jakého důvodu, Imperiální Pěsti se nalodily na její palubu a obsadily ji. Plna mrtvých Astartes a jiných zrádců, na její palubě byl nalezen jen legendární Solomon Voss, který se představil jako poslední kronikář.

Voss byl převezen na utajenou základnu na Titanu, měsíci Saturnu, která v té době sloužila jako vězení, a zde byl vyslýchán samotným Dornem, po jehož boku stál i Iacton Cruze. Voss pravil, že on a několik dalších kronikářů, včetně Askarid Sha, se vzepřelo zastavení činnosti řádu kronikářů a odešlo pátrat na Isstvan V, ale byli zajat Horem. Předveden před Vojevůdce bylo Vossovi nabídnuto dělat kronikáře pro opačnou stranu.

Během své práce se ale zbláznil. Při výslechu se pak Dorna pokusil ovlivnit, když pravil, "Budoucnost je mrtvá, Rogale Dorne. Našima rukama prochází jen prach." Dorn jej pak ve vzteku nazval lhářem. Primarcha si však udržel svou víru v otce a kronikáře za jeho zrádná slova sťal.

Dále pak v Císařově nepřítomnosti, když spolu s Malcadorem Sigillitem vládl imperiální vojenské moci a lovil na Teře odpadlíky ze zrádcovských legii tvořících zde čestnou stráž spolu s tajemným astropatem Kai Zulanem. Odpadlíci se v čele Atharvem z Tísíců Synů pokusili Zulana zajmout a dovést jej i s jeho tajemstvími k Vojevůdci, ale byli obklíčeni a za zločiny proti lidskosti padli nebo byli popraveni Dornem. Jeden byl však schopen vyhnout se jeho střele a přežil. Dorn pak pověřil obávaného lovce hlav Nagasenu, potomka posledního samuraje na Teře, aby jej dopadl, a po dlouhém honu se nakonec oba připojili k Sigillitově tajemnému řádu.

Když se Corax po Masakru vracel na Zemi, hledaje u Císaře útěchu, zjistil, že ten je záhadně mimo dění v Impériu a setkal se jen s náhradními vladaři, Dornem a Sigillitem. S přístupem k Císaři zakázaným, vyústily nakonec Coraxova frustrace a zoufalství v Císařovu vizi, ve které svému synovi předal vzpomínky na dávný projekt primarchů i zrod vesmírných mariňáků. U toho všeho byl i Dorn, který svému bratrovi poskytl velkou materiální i další pomoc, aby dosáhl svého cíle rychlého obnovení legie Havraní Stráže. A Corax uspěl.

Rogal Dorn

Dorn také znásobil obranu Císařského paláce, největšího opevnění v galaxii, i když měl přitom pocit, že tak kazí krásu stávající struktury, litoval toho, i když věděl že je to nutné.

Před loajalisty stála jistota, že se v budoucnu budou muset postavit zrádcovským primarchům. Horus byl mimo síly kohokoli z nich, krom Císaře, ale nebyl jediným mocným válečníkem mezi zrádci. Strašlivé pověsti se těšil i Angron, primarcha legie Požíračů Světů. Corax věřil, že žádný jiný primarcha by v souboji nemohl porazit Angrona, snad jen s výjimkou Hora nebo Sanguinia. Na druhou stranu Rogal Dorn věřil, že by Angrona dokázal snadno porazit a jako protivníka se jej obával podstatně méně.

Nakonec byl Dorn pověřen celkovou obranou Terry během posledních dnů Horovy Hereze a byl jedním z těch, kteří se s Císařem vydali na Horovu vlajkovou loď, i když jej teleport přenesl na záď a on se tak nedokázal dostat ke svému otci včas. Skutečnost, kterou si nikdy neodpustil.

 

Věk Impéria

Po Železné kleci, ve které byly Imperiální Pěsti téměř vyhlazeny svými zapřísáhlými nepřáteli, Železnými Válečníky, propukla první Černá křížová výprava a Dorn vedl své předsunuté síly mezi kotvící zrádcovské hordy. Způsobil mezi nimi zmatek a značné ztráty, rozhodnut dát obráncům Cadie každou minutu času. Ale v dáli už na něj čekala smrt.

Když primarcha vedl jeden z posledních útoků na můstek lodi Meč svatokrádeže, spojení s ním bylo ztraceno. Nikdo neví, co se stalo, ale ustupující lodě zachytily modul, ve kterém se nalézaly Dornovy pozůstatky. A jeho zatnutá kosterní paže zůstává ve stázovém poli až do dnešních dnů jako vzácná relikvie…

Dornova kostra byla uložena do kaple, uschována v čistém jantaru vytvarovaném do primarchovy podoby. Jeho paže byly uloženy do dvou svatyní, s kůstky ozdobenými složitou heraldikou jmen předchozích kapitulních mistrů. Levá ruka, první záprstník: páni Bronwin Abermort, Maximus Thane, Kalman Flodensbog, první článek prstu palce: Ambrosian Spactor, a tak dále.

Až nedávno bylo odhaleno, že Dorn a jeho veteránští vesmírní mariňáci zaútočili na chaosáckou loď a byli pobiti do jednoho. Později Imperiální Pěsti zachytily únikový modul z jedné z jejich vlastních lodí, který obsahoval osobní věci primarchy, které měl, když odcházel na nepřátelskou loď, a kosti jedné z jeho pěstí. Kde je skutečný Rogal Dorn nebo jeho tělo, a jaký osud ho mohl potkat, to nikdo zatím neví…

Tento Císařův syn se stal legendou...

 

Předměty souvisejí s Rogalem Dornem

Meč velemaršálů: Je posvátným předmětem Černých Templářů. Meč, který Dorn zlomil o koleno a přísahal, že jej už nikdy nepoužije, byl nakonec znova zkut. Velemaršálové musí nést tento meč pro připomenutí své povinnost odčinění. Čepel v současnosti nese velkomaršál Helbrecht.

Kopí Duchovna: Jde o tajemný výtvor, jež údajně ovládal samotný Dorn. Když byly Imperiální Pěsti během Druhého zakládání rozděleny, dostali jej Pijáci Duší. Kopí bylo ztraceno a trvalo více než tisíc let, než byla kapitula schopna znovu odhalit jeho polohu. Nicméně během této události byli všichni zatraceni v plánech Chaosu, když jejich relikvii ukradli spojenci z Adeptus Mechanicus. Pijáci Duší se pak vydali na temnou cestu proti Impériu.

Meč Sebastu: Druhý meč Rogala Dorna, který používal poté, co ten první zlomil o koleno, když selhal při ochraně Císaře. Poprvé byl použit při bojích o Železnou klec a je považován za jeden z nejcennějších Dornových artefaktů. Zbraň je udělována vítězné nástupnické kapitule během Svátku čepelí. Meč je poměrně jednoduchý a vytvořený se spartánskou účelností, vyrobený z jediného kusu adamantia a označený symbolem VII. O zářivé čepeli se věří, že je nerozbitná.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.