Salamandři: Úvod

Logo SalamandrůJako jedna z kapitul Prvního zakládání patří Salamandři mezi nejrespektovanější bojovníky v Impériu. Jsou známí svým stoickým a pragmatickým přístupem k válčení. Tyto postoje jsou především dědictvím po jejich primarchovi Vulkanovi a drsném světě, ze kterého pocházejí.

Jejich domovským světem je Nocturne, planeta téměř bez života v severním výběžku Segmentum Tempestus. Nocturne je polovinou bioplanetárního systému. Jeho největší měsíc Prometheus má velikost téměř dvou třetin Nocturne samotného. Gravitační tah jejího souseda činí z Nocturne nestabilní svět sužovaný zemětřeseními a posetý sopkami. Seismická aktivita dokáže svrhnout celé kontinenty do vařících se moří a i ta největší sídliště jsou jen dočasná; každá část Nocturne je odsouzena k záplavení žhnoucím magmatem.

Takový svět rodí tvrdé válečníky, silně stavěné a s prostými cíli; ideální rekruty pro Adeptus Astartes. Když se Císař opět setkal s Vulkanem, souhlasil, aby se Nocturne stalo domovským světem legie Salamandrů. Od té doby byli Salamandři jednou z nejneústupnějších legií a v záznamech z historie kapituly lze nalézt jen málo dokladů o selhání.

Nocturne není vhodným místem pro klášterní pevnost, takže základna Salamandrů je na Prometheu. To vedlo ke zmatkům v řadě imperiálních záznamů, které uváděly jako jejich domovský svět jak Promethea, tak Nocturne. Prometheus je holá skála bez atmosféry. Jediným sídlem na jeho povrchu je malá klášterní pevnost jen o málo větší než vesmírný přístav. S výjimkou nejvyšších vůdců včetně vládce kapituly žijí Salamandři mezi svými lidmi na Nocturne. Ke svému světu mají silné pouto a mezi obyvateli žijí jako rádci. Když jsou Salamandři povoláni do války, shromáždí se na několika svatých místech, odkud jsou přemístěni do klášterní pevnosti. Tady jsou uspořádáni do bojových jednotek a vyráží vést válku.

Legendy kapituly říkají, že když Vulkan spadl na Nocturne, přistál na kovářově dvorku. Kovář jej vychoval a naučil ho cenit si trpělivosti a řemeslnému umění. A právě tyto kvality vštípil Salamandrům, takže se všichni naučili různým řemeslným dovednostem. Narozdíl od ostatních kapitul, které při údržbě zbraní a zbrojí spoléhají na své techmariňáky, dokáže každý Salamandr opravit jakékoli poškození, které jeho vybavení utrpí a je schopen svou výzbroj upravovat a vylepšovat.

Tak mají techmariňáci dostatek času vytvářen úžasné technologické artefakty, nesmírně krásné a dokonale fungující, kterými jsou po skončení bitvy nebo tažení odměněni ti nejstatečnější bojovníci.

Prométheův kult, osa vší víry a tradicí Salamandrů, je silně ovlivněn jejich primarchou a ohnivým světem, který obývají. Do kůže jsou vypalovány známky cti a běžné jsou zkoušky jako nošení rozpálených ingotů a chůze po planoucím uhlí. K takovýmto kláním v odolnosti a odvaze dochází při několika málo rituálech během nocturnského roku; s výjimkou války se kapitula jen zřídka sejde celá. Posvátnými znaky Salamandrů jsou symboly kladiva a ohně, a oni sami sebe vidí jako řemeslníky, kteří bitvou jako svým nástrojem tepou lidské Impérium.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.