Sigismund

Sigismund byl prvním kapitánem Imperiálních Pěstí během Velké křížové výpravy a pravou rukou primarchy Rogala Dorna. Během Horovy Hereze jmenoval Dorn Sigismunda prvním Císařovým šampiónem, aby bránil Císařský palác v bitvě o Terru. Po Herezi se Sigismund stal zakladatelem a prvním nejvyšším maršálem kapituly Černých Templářů.

Sigismund byl silným a mohutně stavěným vesmírným mariňákem. Měl tmavě blonďaté vlasy a patricijskou tvář. Bylo o něm široce známo, že je vznětlivý a horkokrevný, a tato pověst o něm kolovala i mezi nečleny legie. Taktéž byl ale proslaven pro své skvělé šermířské schopnosti, díky kterým byl považován za jednoho z nejlepších šermířů v legiích Astartes.

Sigismund

Už během Velké křížové výpravy ukazoval svůj chladný, realistický pohled na budoucnost Impéria. Nevěřil, že Velká křížová výprava někdy skončí. Domníval se, že v budoucnosti je jenom válka.

Sigismund měl rovněž blízký vztah k legii Požíračů Světů, se kterou Imperiální Pěsti sloužily po delší dobu během Velké křížové výpravy. Během té doby se stal blízkým přítelem kapitána Kharna. Jejich přátelství dokonce zašlo až tak daleko, že se považovali za přísežné bratry. Bylo to také během četných klecových bojů na vlajkové lodi Požíračů Světů, Dobyvateli, kde Sigismund získal přezdívku "Temný rytíř" a přijal od Kharna zvyk poutat si své zbraně řetězy k zápěstím. Tento zvyk byl poté přejat i Černými Templáři.

Během Horovy Hereze sloužil Sigismund jako první kapitán Imperiálních Pěstí a pobočník Rogala Dorna. Byl to Sigismund, kdo vedl jednotku mariňáků, která doprovázela Rogala Dorna při nalodění na Eisenstein, která pod velením bitevního kapitána Nathaniela Garra ze Stráže Smrti přinášela zprávu o Horově rebelii. Jakmile Dorn tyto novinky vstřebal, vyslal Sigismunda jako svou "silnou pravou ruku" na misi do systému Isstvan, aby pomohl jakýmkoli přeživším loajalistům a zhodnotil situaci.

Později vedl Sigismund čtyři kompanie Imperiálních Pěstí v misi na zajištění kováren v Occulus Mondum a Occulus Gama na Marsu. Nepřátelský odpor se nicméně ukázal příliš tuhým, a tak se Sigismund raději rozhodl stáhnout co nejvíce materiálu a lidí a ustoupit z planety.

Během Horova útoku na Císařský palác jmenoval Rogal Dorn Sigismunda Císařovým šampiónem a dal mu tu nejlepší dostupnou zbroj a zbraně. Sigismund poté vyrazil, aby vyzval vůdce zrádců k osobnímu souboji a zvítězil nad každým, se kterým se v boji střetl. Když Rogal Dorn doprovázel Císaře a Sanguinia při nalodění na Horovu vlajkovou loď, nechal většinu Imperiálních Pěstí za sebou k obraně Císařského paláce. Považuje ho za svého nejlepšího vojáka, jmenoval Dorn Sigismunda do svého návratu velitelem pozemních sil.

Po Horově Herezi a následném dělení legií do kodexových kapitul se Sigismund postavil do čela těch nejhorlivějších Imperiálních Pěstí, ze kterých poté vznikla kapitula Černých Templářů a on sám byl jmenován do jejího čela jakožto nejvyšší maršál. Jeho osobní barvy, černá a bílá, se staly i oficiálními barvami jeho nové kapituly.

Vše nešlo tak hladce, protože po Horově Herezi se Imperiální Pěstí a jejich primarcha ocitli v podezření kvůli tomu, že se odmítli postavit za Codex Astartes a rozdělit se do menších kapitul. Vědomí, že jen čin nejvyšší víry může rozptýlit podezření a obnovit jednotu vesmírných mariňáků, vyhlásil Sigismund věčnou křížovou výpravu, přísahal, že nikdy neustane v pronásledování Císařových nepřátel. Všichni po něm následující nejvyšší maršálové Černých Templářů pak tento slib obnovují, a tak kapitula vede svou křížovou výpravu už po více než deset tisíc let.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.