Slovník kapitul EN-CZ

Toto je provizorní verze se seznamem překladů názvů kapitul vesmírných mariňáků použitých na tomto webu. Celkem 96 spojení.

 

Astral Claws - Astrální Spáry

Astral Knights - Astrální Rytíři

Angels of Absolution - Andělé Rozhřešení

Angels of Redemption - Andělé Vykoupení

Angels of Vengeance - Andělé Odplaty

Angels of Vigilance - Strážní Andělé

Angels Porfyr - Porfyroví Andělé

Angels Sanguine - Zakrvavění Andělé

Angels Vermillion - Rumělkoví Andělé

Avenging Sons - Mstící Synové

Black Consuls - Černí Konzulové

Black Dragons - Černí Draci

Black Guard - Černá Garda

Black Templars - Černí Templáři

Blood Angels - Krvaví Andělé

Blood Drinkers - Pijáci Krve

Blood Ravens - Krvaví Havrani

Brazen Claws - Mosazné Spáry

Brothers Penitent - Kajícní Bratři

Carcharodons - Carcharodi (dříve Space Sharks - Vesmírní Žraloci)

Celebrants - Celebrující

Celestial Lions - Nebeští Lvi

Consecrators - Žehnající

Crimson Castellans - Karmínoví Kasteláni

Crimson Fists - Karmínové Pěsti

Crimson Scythes - Karmínové Kosy

Crimson Shades - Karmínové Stíny

Dark Angels - Temní Andělé

Death Spectres - Smrtící Přízraky

Destroyers - Ničitelé

Disciples of Caliban - Učedníci Calibanu

Eagle Warriors - Orlí Válečníci

Emperor Scythes - Císařovy Kosy

Excoriators - Stahovači

Executioners - Katové

Exorcists - Exorcisté

Fire Claws - Ohnivé Spáry (nyní Relictors - Relikviáři)

Fire Hawks - Ohniví Jestřábi

Flame Angels - Plamenní Andělé

Flame Falcons - Plamenní Sokolové

Flesh Tearers - Trhači Těl

Genesis Chapter - Kapitula Genesis (Vzniku)

Grey Knights - Šedí Rytíři

Gurdians of the Covenant - Strážci Úmluvy

Howling Griffons - Vyjící Gryfové

Imperial Fists - Imperiální Pěsti

Inceptors - Pohltitelé

Iron Champions - Železní Šampióni

Iron Hands - Železné Ruce

Iron Knights - Železní Rytíři

Iron Snakes - Železní Hadi

Iron Talons - Železné Pařáty

Knights of Blood - Rytíři Krve

Knights of Gryphonne - Rytíři Gryphonne

Knights Unyielding - Neústupní Rytíři

Lamenters - Truchlící

Legion of the Damned - Legie Zatracených

Libators - Pijáci

Mantis Warriors - Kudlančí Válečníci

Marines Errant - Bludní Mariňáci

Marines Malevolent - Zlovolní Mariňáci

Marauders - Nájezdníci

Marines Exemplar - Příkladní Mariňáci

Mentors - Mentoři

Minotaurs - Minotauři

Mortifactors - Pokořitelé

Night Watch - Noční Hlídka

Novamarines - Novamariňáci

Omega Marines - Omega Mariňáci

Patriarchs of Ulixis - Patriarchové Ulixiu

Praetors of Orpheus - Prétoři Orfea

Rampagers - Běsnící

Raptors - Raptoři

Raven Guard - Havraní Garda

Reclaimers - Napravitelé

Red Hunters - Rudí Lovci

Red Scorpions - Červení Škorpióni

Red Talons - Rudé Pařáty

Red Wolves - Rudí Vlci

Relictors - Relikviáři (dříve Fire Claws - Ohnivé Spáry)

Revilers - Spílači

Salamanders - Salamandři

Scythes of the Emperor - Císařovy Kosy

Silver Skulls - Stříbrné Lebky

Skull Bearers - Nositelé Lebek

Sons of Antaeus - Synové Antaea

Sons of Hepheastus - Synové Hepheasta

Sons of Malice - Synové Zloby

Sons of Medusa - Synové Medusy

Space Sharks - Vesmírní Žraloci (nyní Carcharodons - Carcharodoni)

Space Wolves - Hvězdní Vlci

Star Phantoms - Hvězdní Fantomové

Storm Lords - Páni Bouře

Subjugators - Porobitelé

Ultramarines - Ultramariňáci

Vorpal Swords - Nejostřejší Meče

White Consuls - Bílí Konzulové

White Scars - Bílé Jizvy

Wolf Brothers - Vlčí Bratři

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.