Temní Andělé I.

Logo Temných AndělůOd vzniku Impéria, od založení své legie, byli vesmírní mariňáci legie Temných Andělů obáváni svými nepřáteli a drženi v úctě těmi, které chránili. Tvrdohlaví a neústupní v boji, cílevědomí a horliví při plnění svých povinností, Temní Andělé jsou jedni z Císařových nejvěrnějších služebníků. Ovšem, ne vždy tomu tak bylo. Po deset tisíc let ochraňují Temní Andělé strašlivé tajemství, čin tak strašlivý a hanebný, že jej udržují v nejvyšší tajnosti. I teď jim může přinést zatracení.

Pravé okolnosti vzniku legií Prvního zakládání pocházejí z časů, kdy ještě Císař kráčel mezi lidmi. To, co se doopravdy událo ve vzdálené minulosti, je v dnešní době ztraceno, možná zaznamenáno v análech jednotlivých kapitul nebo v nekonečných trezorech Svaté knihovny na Zemi. Nicméně i přes snahy historiků mapujících uplynulá tisíciletí je známo jen pár faktů.

Temní Andělé mají tu čest být první legiím kterou Císař vytvořil pro vybojování Velké křížové výpravy na očištění vesmíru od vetřelců a nadvlády temných bohů. Jejich slavné bitvy a vítězství jsou zaznamenány v mnoha legendách a, i přes jisté dohady ohledně jejich skutečné historie, jsou považováni za nejvýznamnější z kapitul. Povaha jednotlivých kapitul vychází z povahy jejich primarchy a Temní Andělé nejsou výjimkou.

Mariňáčtí knihovníci opatrují příběhy o tom, jak Císař stvořil primarchy. Vypráví o tom, jak Císař, díky své požehnané předvídavosti, sjednotil kmeny na znesvářené Zemi a vedl je ke světlu. Věděl, že je čas sjednotit všechny lidstvo, roztroušené po celé galaxii po Věku svárů. Taky věděl, že tento úkol nezvládne sám, a proto se rozhodl vytvořit primarchy. Primarchové byli jeho synové, ovšem ne jeho kopie. Každý byl stvořen k tomu, aby byl vládce lidstva, skvělý válečník a hrdina vedený moudrostí i silou, fyzickou i duševní. Povedou lidstvo z temnoty směrem ke zlatému věku.

Ovšem jedna strašlivá katastrofa přerušila Císařovi práce na Měsíci těsně předtím, než byli primarchové dotvořeni. Nevyvinutí primarchové byli uneseni bohy Chaosu. Ovšem díky síle Císaře jim únosci nemohli nic udělat, a tak je jen roztrousili po celé galaxii. Také se vypráví, že je po galaxii roztrousil samotný Císař, aby se naučili žít mezi lidmy, ne jen mezi dezinfikovanými stěnami laboratoře. Jiní zase říkají, že se sami primarchové rozhodli prozkoumávat galaxii na vlastní pěst.

Jediný, kdo to ví jistě, je samotný Císař. Jisté je však to, že po jejich ztrátě se rozhodl vytvořit pomocí jejich genů mocné válečníky, kteří mu pomohou je zase najít. A tak se založily první legie vesmírných mariňáků a přidaly se k Císaři na jeho cestě za znovudobytím galaxie.

Záznamy knihovníků Temných Andělů o jejich primarchovi, známém jako Lion El'Jonson, začínají na jejich zničeném domovském světě - krásném ale zamořeném Calibanu. Mutace a nákaza Chaosem proklela Caliban a udělala z něj jeden z nejnebezpečnějších světů v galaxii. Povrch Calibanu byl pokryt hustými lesy obydlenými nespočtem různých zrůd vytvořených Chaosem, díky kterým byl každý den zápasem o přežití. Lidští obyvatelé Calibanu byli donuceni přežívat v opevněných městech a hradech postavených na místech, kde byl les vykácen. Odtrženi od Země ve Věku Svárů díky warpovým bouřím, které se objevily po celé galaxii, se civilizace na Calibanu vrátila do polofeudálních časů, kdy celé lidské populaci vládla menší elita válečníků.

Šlechtici z Calibanu byli bojovní a čestní. Od mládí byli cvičeni k životu s mečem. Díky tomu to byli skvěli a stateční válečníci. Bojovali v brněních ne nepodobných zbrojím vesmírných mariňáků a jejich hlavní zbraněmi byli řetězové meče a boltpistole. Mnoho ostatních technologií bylo bohužel ztraceno, a proto válečníci stejně jezdili do boje na koních. Život byl plný boje proti vlnám chaosáckých zrůd, které se často snažily ovládnout lidská města.

Někdy se strašlivá a obrovská zrůda usadila na jednom místě po delší dobu. Pak vládce dané oblasti vyhlásil lov na tuto zrůdu a ze všech krajů se sjížděli šlechtici, aby ji zabili. Pokud měl dostatek štěstí, zabití zrůdy přineslo dotyčnému úctu a obdiv - častěji však přinášelo bolestivou smrt v pařátech a zubech zplozence Chaosu.

Takhle vypadala planeta při příchodu primarchy. Mnoho ostatních primarchů mělo to štěstí, že přistálo nedaleko lidských osad. Jonsoným osude však bylo přistát v odlehlé a izolované oblastí, mnoho kilometrů od nejbližšího lidského města.

Jak Lion přežil první roky na Calibanu, je dodnes záhadou. Podle všeho měl zemřít několik minut po příletu. Ale Jonson přežil. Nejen to, že mladý Primarch na jednom z nejsmrtonosnějších přežil, on navíc rostl a sílil. Co se dělo během těchto dnů, nám nikdo neřekne, jelikož tam nebyl nikdo, kdo by to zaznamenal a samotný Lion o tom nikdy nemluvil. Všechno, co můžeme říct, je že po tu dobu se Jonson musel spoléhat jen na své schopnosti. A pak po zhruba deseti letech potkal Lion první lidi.

Většina statečných válečníků se sjednocovala pod rytířskou skupinu známou prostě jako Řád. Členové Řádu měli po celém Calibanu pověst statečných, čestných a nebojácných bojovníků. Narozdíl od ostatních skupin na Calibanu, byli členové Řádu vybíráni podle zásluh a ne díky dědictví. Každý se mohl připojit, nezáleželo na tom, kdo byli jeho rodiče. Regimenty rytířů Řádu projížděly po Calibanu a pomáhaly tam, kde bylo potřeba.

 Legie

Při jedné ze svých expedic do hloubi lesa nalezli divokého člověka žijícího v lesích. Rytíři si mysleli, že je to jen jedna z mnoha zrůd a byli připraveni ho zabít. Pak ale jeden z nich pocítil, že je to něco víc než jen zrůda a zastavil své spolubojovníky.

Luthor, to bylo jméno primarchova zachránce. Ostatní rytíři se poté vrátili zpátky do města spolu s mužem z lesa. Kvůli jeho vzhledu a místě nalezení mu dali jméno Lion El'Jonson což znamená "Lion, Syn lesa". Jonson se lehce přizpůsobil lidskému životu a mluvit se také naučil docela rychle. Ovšem o svém životě v lese nikdy nemluvil. V pevnosti Řádu se Lion začal pomalu zapojoval do života obyvatel planety. On a Luthor se velmi zpřátelili. Oba dva čerpali z osobností toho druhého. Tam, kde byl Lion temperamentní a zamlklý, tam byl Luthor šarmantní a charismatický. Kde Luthor příliš propadal emocím, tam byl Lion briliantní stratég a když si něco usmyslel, stěží ho někdo dokázal zastavit. Spolu byli nezastavitelný tým.

V následujících letech Lion a Luthor stoupali v žebříčku Řádu. Jejich činy se staly calibanskými legendami a reputace Řádu rostla stejnou měrou. Počet mladých válečníků, kteří se toužili přidat do Řádu, rostl s každým dnem a bylo postaveno mnoho nových pevností. Jak Řád rostl, Luthor a Jonson vyhlásili křížovou výpravu na očištění Calibanu od zrůd Chaosu jednou provždy. Každé pevnosti velel nejvyšší mistr pevnosti, který rozhodoval o náboru a díky Luthorovu řečnictví se mnoho šlechticů toužilo přidat do Řádu, ovšem díky Jonsonově briliantnímu plánování a strategii se podařilo očistit planetu od zrůd Chaosu v jednom desetiletí .Začal zlatý věk kdysi smrtonosné planety. Jonson se stal nejvyšším mistrem Řádu a Calibanu. I když Luthor nikdy otevřeně nemluvil o Jonsonových zásluhách na očištění planety, nebyl by to člověk, kdyby v sobě neměl trochu závisti a pocitu křivdy. Byla to malá jiskra, která posléze zapálila plamen, který Temné Anděly rozdělil. To vše byla ale budoucnost. V té chvíli se obyvatelé Calibanu radovali z nadcházejícího období míru a hojnosti.

Zatímco Lion a obyvatelé Calibanu vedli výpravy proti Chaosu na planetě, Císař vedl Velkou křížovou výpravu za sjednocení lidstva a očištění hvězdných systémů od cizáckých utlačovatelů. Jak Impérium dobývalo planety po celé galaxii, imperiální průzkumníci dorazili k izolované planetě Caliban. Nedlouho poté se Císař setkal s primarchou Jonsonem a byl naplněn radostí, jako když otec nalezne ztraceného syna. První věc, kterou Císař udělal, bylo předání velení nad legií Temných Andělů Lionovi. Tito vesmírní mariňáci byly vytvořeni z primarchových genů a byli po celé galaxii, tam kde je Impérium potřebovalo.

Caliban se stal domovským světem Temných Andělů a celý Řád se připojil do jejich řad. Rytíři, kteří byli jěště dostatečně mladí, aby zvládli proces změny na vesmírné mariňáky se jimi stali, zatímco ti staří dostali výcvik a přidali se k elitním vojákům Impéria. Prvním, kdo se přidal do legie, byl Luthor a stal se Jonsonovou pravou rukou, stejně jako když velel Řádu.

Velká křížová výprava pokračovala. Nespočet dalších planet potřeboval očistit od Chaosu nebo vyhnat cizácké okupanty. Tím pádem se Lion a mnoho Temných Andělů vydalo čistit galaxii, zatímco Luthor se zbytkem zůstal na stráži Calibanu. I přes důležitost této funkce nebyla dost dobrá pro ambiciózního Luthora.

Jak se příběhy o Jonsonových činech dostávaly zpátky na domovský svět, cítil se Luthor okraden o svůj podíl slávy. Chtěl být slavný, chtěl se Jonsonovi vyrovnat. Svou práci planetárního guvernéra nějaké polozapomenuté týlové planety bral spíše jako urážku. Jiskra závisti a ukřivdění, která vznikla, když se stal Jonson nejvyšším mistrem Řádu, se pomalu rozhořívala, jak se primarcha stával slavnějším a oslavovanějším.

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.