Temní Andělé II.

Pak přišlo Horovo Kacířství. Jak Císař bojoval s Horem za záchranu Země, Lion El'Jonson bojoval za lidstvo daleko od Země po boku Lemana Russe, primarchy Hvězdných Vlků. Když uslyšeli o špatném vývoji situace na Zemi, rychle oba primarchové otočili flotily a vyrazili k Zemi. Když doletěli na orbit viděli, že je pozdě. Už bylo po bitvě. Síly Chaosu byly poraženy, ale Impérium bylo v ruinách. Ale na Jonsona čekala ještě jedna zrada. Naposledy viděl svůj domovský svět před mnoha lety, a tak ho chtěl zase navštívit. Ovšem místo otevřené náruče se mu dostalo jen palby z orbitálních děl. Lodě explodovaly a padaly na planetu jako monstrózní komety. Útokem ohromený Jonson se stáhl a přemýšlel o tom, co se stalo.

Jedna zajatá loď mu poskytla odpověd. Luthor využil svých schopností a přivedl zbytek legie na cestu Chaosu, protože se cítil nedoceněný, myslel si, že se Císař od něj odvrátil.

Když Jonson a Temní Andělé, kteří s ním šli, bojovali za lidstvo mnoho světelných let daleko, Luthor cítil vztek a závist, které ho motivovaly k tomu, co udělal. Z Luthora se stal neurotický člověk, což ho přivedlo na temnou cestu a udělalo z něj nebezpečí pro Impérium. Po zjištění těchto informací neznala zuřivost Temných Andělů a Jonsona mezí. Bojovali v každém koutu galaxie, aby jí očistili od Chaosu a zatímco bojovali na jiných planetách, jejich domovská, spolu s jejich bratry, se obrátila proti nim. Jonson okamžitě zavelel k útoku na planetu a zahnal rebelující Temné Anděly do pevností.

Věděl, že jedním chirugicky přesným útokem může vyřešit celou bitvu, a tak útoku na největší pevnost na planetě velel on sám. Věděl, že tam najde Luthora: kdysi nejlepšího přítele, nyní nepřítele na život a na smrt. I když měl primarcha nadlidské schopnosti, byli oba sokové vyrovnaní. Luthorovi nezanedbatelné bojové schopnosti byly ještě znásobeny silamy Chaosu. Následující dlouhý a vražedný souboj, při kterém dva vyrovnaní válečníci útočili jeden na druhého, přičemž pomalu ničili pevnost, a snažili se jeden druhého zabít. Současně s tím začala flotila bombardovat planetu, která se pod tím náporem začala trhat.

Jak se planeta začala rozpadat, souboj mezi Luthorem a Jonsonem se blížil k vrcholu. Luthor, unavený dlouhým soubojem, se odkryl na smrtící zásah Jonsonovým energo mečem. Ale Jonson se nedokázal donutit k zabití svého přítele. Zoufalý Luthor posílený silami Chaosu zaútočil psychickým výbojem, který Jonsona porazil na kolena a smrtelně ho zranil. Jak se umírající primarcha pokoušel vstát, s obličejem skřiveným bolestí, jako by se uvolnila nějaká opona z Luthorových očí a on si uvědomil, co vlastně udělal. Trojitá zrada: jeho přítele, Temných Andělů a Císaře. Pravda rozprášila jeho dosavadní přesvědčení a on padl na kolena vedle Jonsona, bez vůle dál bojovat.

Luthorův psychický výkřik bolesti a uvědomnění se odrážel warpem a bohové Chaosu zjistili, že byli zase poražení. Opustili ho se vztekem a zklamáním. Poslední věc, kterou udělali, bylo vyvolání ohromné warpové bouře, která vysála rebelské Temné Anděly z Calibanu a roztýlila je po celém vesmíru. Samotný Caliban, oslabený bombardováním loajálních Temných Andělů, se rozpadl na kusy, z nichž většina byla nasáta warpem.

Jediná část, která přežila bouři, byla obrovská pevnost, kde spolu Luthor a Jonson bojovali. Pevnost, podloží a okolí pevnosti držely pohromadě štíty ochraňující pevnost. Když bouře odezněla, bylo to jediné, co zbylo z kdysi krásného domovského světa Temných Andělů.

Temní Andělé s hrůzou přistáli na povrch toho, co bylo kdysi jejich domovských světem. Pevnost byla zničena a očištěna od všech živých věcí, co kdy na planetě byly. Uprostřed trosek našli Luthora, Jonsonova nejlepšího přítele a pravou ruku ve velení. Pořád opakoval jedna a ta samá slova: Primarch byl odtažen pozorovateli z temnot a jednoho dne se vrátí, aby odpustil Luthorovi za to, co udělal. Od té doby o Lionovi El'Jonsonovi nikdo neslyšel...

Temný AndělTento příběh o zradě a zatracení je tajemstvím Temných Andělů. Nikdo kromě Temných Andělů, jejich následovnických kapitul a (snad) Císaře na Zlatém Trůně o něm neví. I dnes jen pár Temných Andělů ví, co se skutečně tehdy stalo. Organizace Temných Andělů je odvozena z jejich historie. Liší se od jiných kapitul. Kapitula klade důraz na čest a utajení. Existuje také mnoho různých hodností, kterých může jedinec dosáhnout. Na každé hodnosti se dozví trochu víc o původu Temných Andělů. Mnoho Temných Andělů neví skoro nic o počátcích kapituly. Jen ti nejvýše postavení znají celou pravdu. Základ kapituly je postaven tak, jak nařizuje Codex Astartes. Nicméně 1. a 2. kompanie mají speciální organizaci. Druhá kompanie, známá jako Ravenwing (Havraní Křídlo), je specializovaná na mobilní boj a je celá vybavena jen motorkami a Land Speedery.

První kompanií je slavný Deathwing (Křídlo Smrti) a i když se zdá, že je identický s jinými 1. kompaniemi ostatní kapitul, je to vysoce specializovaný oddíl. Když se Temný Anděl dostane do Deathwingu, dozví se celou pravdu o Luthorově zradě. Mnohem horší ovšem je, že mnoho Temných Andělů, kteří spolupracovali s Luthorem je stále naživu. Tito prokletí válečnící jsou známí jako "Padlí Temní Andělé" nebo jednoduše jako "Odpadlíci" a je to snaha o odstranění této skvrny na cti, která motivuje Temné Anděly až do dneška. Dokud bude jedniný Odpadlík naživu, nebude čest kapituly nikdy v pořádku. Krom Deathwingu je i mnoho úrovní velení, na kterým Temný Anděl může získat tyto informace.

 

Padlí Temní Andělé

Temní Andělé mají jediný úkol, který napraví jejich čest a důvěru v ně. Pochytat všechny Odpadlíky. Bohužel, když byli Odpadlíci vyvrženi z warpu do všech koutů času a galaxie, není to pro ně jednoduchý úkol. Narozdíl od Inkvizitorů a Šedých Rytířů, jejichž rolí je zabíjet agenty Chaosu všude po galaxii, se Temní Andělé zajímají jen o hledání Odpadlíků z své kapituly. I když jsou povoláváni pro plnění misí po celém Impériu, lov Odpadlíků je úkol, který nikdy nepočká. Ne každý odpadlík byl zasažen Chaosem stejně. Někteří z nich se dali na temnou cestu Chaosu a stali se z nich skuteční vesmírní mariňáci Chaosu. Tito Odpadlíci už nepatří ke kapitule, jsou pro ni na stejné úrovni jako Angronovi Požírači Světů. Narozdíl od nich jsou rozptýleni po vesmíru jako jednotlivci nebo jako malé skupinky. Nicméně, mnoho Odpadlíků uznalo, že to co udělali a co vyvrcholilo zničením Calibanu, bylo špatné. Znechuceni pokusy Chaosu o své ovládnutí vedou relativně normální život, třeba jako vůdci pirátů nebo žoldáci, a tak podobně.Někteří jsou odhodláni napravit to, co způsobili a aby to udělali, zařadili se do normální lidské společnosti. Hledat Odpadlíky rozhodně není jednoduché. Aby nějakého našli, musí získat jakoukoli stopu o jeho aktivitě, jakýkoli příběh nebo dohad. Jdou klidně roky za třeba i bezvýznamnou stopou, která je ale nakonec může dovést k Odpadlíkovi. Když se tak stane, tak je mise splněna a Odpadlíci jsou odvezeni na zbytek Calibanu, nyní známý jako "Skála". Hluboko v jeho sklepeních se je pak pokoušejí napravit kaplani-vyšetřovatelé. Občas Odpadlík povolí rychle a tím pádek i jeho smrt bude rychlá a relativně bezbolestná. Ovšem dost často odmítá, a proto mají kaplani povolení udělat cokoli, aby ho napravili. Odpadlíka čeká pomalá, velmi bolestivá smrt plná agónie, ovšem těsně před smrtí většina povolí. Když nepovolí, nevadí. Jeho smrt je jen malá cena za připsání jeho jména do Knihy Spásy, seznamu všech pochytaných Padlých Andělů.

 

Jediní, kteří ví o tom, co se stalo před tísíci lety na Calibanu, jsou Temní Andělé a Císař. Temní Andělé nikdy neřeknou pravdu nikomu mimo kapitulu, nesnesli by pocit, že někdo ví o jejich hříchu. A hluboko ve Skále, v jedné hlídané cele je Luthor Zrádce a mluví o tom, co přijde. Ovšem i nejvýše postavení Temní Andělí neví všechno, i když si myslí, že ano. Největší tajemství je hluboko pod povrchem Skály a to je největší tajemství kapituly. Jen jedna osobnost v celém vesmíru zná toto tajemství - samotný Císař. Schovaný v tajné, nedosažitelné komoře tam, kde kdysi bylo srdce Calibanu, je spící Lion El'Jonson, čekající spolu s pozorovateli z temnot na dobu, kdy bude zase potřeba pro obranu Impéria proti jeho nepřátelům.

 

Bojová doktrína

SmrťokřídloPo roztržení legie po Horusově Herezi byli Temní Andělé rozděleni do kapitul podle Guillimanova Codexu Astartes. S výjimkou Deathwingu a Ravenwingu mají standartní rozdělení kapituly podobně jako většina ostatních. Tam, kde by jiní vesmírní mariňáci ustoupili, tam Temní Andělé raději bojují až do konce, než aby podvolili území nepříteli. To se občas promítne v tvrdohlavém ignorováni některých rozkazů i když by to takticky bylo výhodnější.

Temní Andělé jsou silně netolerantní vůči mimozemským rasám a vždy odmítají bojovat po boku cizáckých armád. Nemají rádi outsidery, kteří se nepředvídatelně a napohled bezdůvodně objevují na bojištích, například imperiální assasiny. Ovšem je známo mnoho případů, kdy se vytratili z bojiště, kde vedle nich stál imperiální inkvizitor nebo misionář.

 

Brnění

Původně bylo černé, ovšem když jedna četa terminátorů vyčistila jejich domovský svět od zamoření Genestealery, bylo rozhodnuto, že jejich brnění bude bílé na jejich počest. 2. kompanie, Ravenwing, a jeho velitelé jsou mistři taktiky vystřelit a utéct. Všichni vojáci této kompanie jsou organizováni do jednotek po pěti motorkác , spíše než do týmech o 10 mužích. Narozdíl od normální temně zelené barvy ostatních Temných Andělů jsou členové Ravenwingu černí.

Zbytek kapituly je organizován podle standardního Codexu Astartes, tudíž 3., 4. a 5. kompanie jsou bojové kompanie, 6., 7., 8. a 9. jsou rezervní kompanie a poslední, 10. kompanie je tvořena průzkumníky.

 

Genetický fond

Protože jsou první legií vesmírných mariňáků, je jejich genetický fond jeden z nejčistějších a nejméně zmutovaných. Po rozdělení legie po Horově Herezi vznikly 3 následnické kapituly a to Andělé Rozhřešení, Andělé Vykoupení a Andělé Odplaty. Dohromady jsou známí jako Neodpuštějící a každá z noch pokračuje v lovení Odpadlíků jako původní kapitula.

Nejsou známé žádné mutace v tomto genetickém fondu, což ho dělá jako jeden z nejpoužívanějších při tvorbě nových kapitul. Bez diskuse jsou i další následnické kapituly Temných Andělů, ovšem jejich jména či datumy založení nejsou s jistotou zaznamenány.

 

Bojový pokřik

"Neustoupíme! Nevzdáme se!"

nebo častý citát při vyslýchání:

"Kaj se! Neb zítra zemřeš!"

"Nikdy nezapomeň, nikdy neodpouštěj! Padlí se musí kát!"

 

< Začátek

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.