Ultramariňáci: Úvod

Logo UltramariňákůOd pradávných časů Velké křížové výpravy bojují Ultramariňáci v čele Císařových armád. Vysoce disciplinovaní a odvážní válečníci, Ultramariňáci zůstali věrní učení svatého Codexu Astartes, největší práce jejich primarchy Robouta Guillimana. Příběhy o jejich vítězstvích jsou vyprávěny od jejich domovského světa, Macragge, po svaté sály Terry. Kdykoli nepřátelé lidstva hrozí Impériu, jsou Ultramariňáci připraveni s nimi bojovat.

 

BOJOVÁ DOKTRÍNA

Mariňáci UltramariňákůJako příslušníci kapituly Robouta Guillimana, Ultramariňáci přísně lpí na principech položených v Codexu Astartes. Po deset tisíc let bojovali Ultramariňáci způsoby popsanými na jeho svatých stranách. Ostatní kapituly možná intepretují Guillimanova slova volně, ale pro Ultramariňáky je taková odchylka nemyslitelná. Codex Astartes je prací božské mysli, posvěcený samotným Císařem a Ultramariňáci nevidí důvod proč se odchylovat od jeho moudrosti. Dlouhotrvající výuka disciplíny a sebedůvěry, která je od narození vštěpována lidu Ultramaru, jim dává charakterní sílu, aby vydrželi pravdu učení přes deset tisíc let starého.

Pro jakoukoli danou taktickou situaci má Codex stovky stránek zasvěcených tomu, jak se s ní potýkat a jak ji překonat. Po každém válečníkovi kapituly je požadováno, aby si zapamatoval celé sekce Codexu, takže uvnitř kompanie existuje celistvý záznam principů Codexu. Vědomosti tisíců imperiálních válečníků přispěly do Codexu a na jeho stránkách jsou obsaženy detaily o čemkoli od značení jednotek až po zahájení plnohodnotného planetárního útoku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.