Válka o Vlka V.

< Předchozí díl

 

Hrobka Vlků

Uvnitř zničeného plavidla Hvězdní Vlci šplhali chodbami pokřivenými a poničenými stoletími pod ledem. Zpoza vrstev sněhu na vlčí gardu zoufale hleděly starodávné sochy a reliéfy. Grimnar rozeznával některé z tunelů a komnat skrz které procházeli, se znaky a ikonografií Impéria na nich. Další byli cizácké - jejich zdím dominovaly podivné asymetrické tvary a cizácké symboly. Tohle bylo prokleté plavidlo ještě předtím, než našlo místo svého odpočinku na Lumeriu. Grimnar si byl jistý, že zde byly vykonány tisíce temných skutků.

Velký vlk byl prvním, kdo uslyšel hučení plasmových generátorů nad jejich hlavami. Náznak zvuku skrytého pod bušením a hřmotem bitvy zuřící jim nad hlavami. Naznačuje svým bratřím, aby se přiblížili a připravili své zbraně, vedl je do ohromné rozpadající se síně.

Byly to poškozené zbytky stázové komnaty, ve které mohly tisíce lidí prospat staletí trvající mezihvězdné cestování. Koncentrické kruhy stázových schránek obkružovaly komnatu od podlahy ke stropu, mizejíce v matném v ledu zamrzlém stropě a v troskami zakrytých hlubinách dole. Jen málo ze schránek drnčelo životem. Zkroucené zbytky jejich obyvatel byly ve stínech stěží viditelné. Zbytek byl skrytý v temnotě. O několik úrovní níže mohl Grimnar vidět blikající světla las-řezáků a nezaměnitelnou pavoukovitou postavu Fabia Bila, který velel svým vazalům otevírajícím jednu schránku po druhé.

Vlčí lord věděl, že je jen otázkou času, než zrádce najde Vlčího Bratra - což by byla tragédie, ke které nesmí dojít. Řvouce, Grimnar vypálil salvu střel z bolteru i přesto, že byl mimo dostřel. I tak jeho útok splnil svůj úkol, když se Fabius Bile odvrátil od své práce a obklopila ho tělesná stráž Černé Legie.

Fabius Bile

Jako keramitová lavina vlčí garda sestoupila po straně válcovité síně, seskakujíce z jedné úrovně na druhou, podél zrezivělých portálů a ramp. Jak se blížila, mířila na ně palba bolterů vesmírných mariňáků Chaosu a jejich explodující střely trhaly komnatu na kusy. Grimnar byl prvním, kdo se dostal ke zrádcům, s vibrujícím kovovým třeskem seskakuje na spodní patro. První Černí Legionáři, kteří ho napadli, se setkali se svým osudem a jejich zkrvavené zbytky dopadly na podlahu.

Během chvilku už se Grimnar vrhl po Fabiu Bilovi, brutální úder sekerou usekl jednu z pavoukovitých ramen Prvorozeného. Rychlý jako had, i Bile zaútočil, rozmachuje se hrozivě vypadající zbraní, která praskala warpovou energií. Způsobuje agonizující bolest, i ten nejmenší dotek stačil k tomu, aby srazil vlčího lorda na kolena, s jeho tesáky vyceněnými v bolesti toho, jak jím procházelo prokletí zbraně. Než se mohl Grimnar zvednout, pozvedl Bile ukapávající stříkačku. Přišel sem pro Vlčího Bratra, ale pán Hvězdných Vlků klečící mu u nohou, byl ještě cennější obětí k zajmutí.

V tom samém okamžiku ale kladivo Drtič nepřátel srazilo Bilovu pseudokončetinu stranou. Mezi Grimnara a jeho nepřítele se vrhl Arjac. S Černou Legií nyní ustupující před zuřivostí Hvězdných Vlků, začal Fabius Bile přemýšlet nad svými vlastními únikovými plány. Prvorozený by nepřežil tak dlouho, kdyby riskoval svůj život, když stojí šance proti němu. S opovržlivým úšklebkem zvedl Fabius Bile teleportační maják a zmizel v záblesku karmínového světla.

Arjac pomohl Grimnarovi na nohy a velký vlk v bezeslovném poděkování pokývl svému šampiónovi předtím, než se vrhli kupředu, aby zlikvidovali zbývající zrádcovské síly.

To co by Bilovi zabralo dny, trvalo Grimnarovi jen pár hodin. Jeho posílené smysly byly schopné najít stázovou schránku Vlčího Bratra i mezi tisíci jiných v této komnatě.

Kapkou své krve otevřel vlčí lord genetický zámek a pohlédl do tváře dlouho ztraceného bratra kapituly. Smutek zaplnil Grimnarovo srdce, když si u tohoto pradávného válečníka všiml známek Wulfena, jeho divoké zavrčení zmraženo stázovým polem v čase.

Nebylo by žádným požehnáním ho probudit, takže Logan Grimnar schránku znovu uzavřel a přikázal, aby byla vrácena do Tesáku. Pro tohoto bratra Hvězdných Vlků neexistuje vykoupení, ale alespoň bude ušetřen zkorumpování silami Chaosu.

 

KONEC

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.