Velitel Dante

Velitel Dante"Po jedenáct století jsem bojoval a zřel odpornost vetřelců. Viděl jsem kacířské mutanty, posednutí démonem, veškeré zlo obývající galaxii a zahubil všechny ty, jejichž život se protiví Císaři. Viděl jsem to, co uvidíte i vy. Vybojoval jsem to, co musíte vybojovat i vy, a zabil ty, které musíte zabít i vy."

"Nesčetné miliardy našich nepřátel budou proti vám bojovat zuby, drápy, pomocí svých korábů a zbraní, odporného čarodějnictví a prohnilých iluzí. Vše, co zlo dokáže shromáždit, lze najít v jejich výzbroji. Avšak vy, bratři, vy máte něco silnějšího."

"Sám Císař je vaším ochráncem. Spravedlnost je vaším štítem, Víra vaší zbrojí a Nenávist vaší zbraní. Neznejte tedy strach a buďte hrdi, jelikož my jsme syny Sanguinia, Ochránce lidstva. Ano, vskutku jsme Anděly Smrti."

Velitel Dante promlouvá ke kapitule Krvavých Andělů na počátku kampaně Alchonis

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.