Vrchní knihovník Mephiston

"A tak přišel bratr Calistarius do úlu Hades, válčit proti nepřátelům Impéria, jež zaplavili planetu Armageddon. Bylo to zde, kde se stal obětí Černého vzteku. Předstoupil tedy před kaplana a, jak je naším zvykem, byl uveden do řad Kompanie Smrti. Dalšího rána se účastnil velkolepého útoku na pevnost drženou nepřáteli Impéria. Avšak v průběhu bojů s nepřáteli dosáhla zběsilost bitvy takových rozměrů, že zdi pevnosti se sesypaly a pohřbily bratra Calistaria hluboko pod troskami."

"Po celých sedm dní a sedm nocí ležel v sutinách, lapen v souboji mezi smrtí a šílenstvím Rudé žízně. On však Rudé žízni nepodlehl, ve vizi jej navštívil Sanguinius a pravil mu, že je jeho povinností vydržet. Sanguinius pokračoval, řekl, že musí odolat ne pro sebe sama, nýbrž pro každého z nás. Bude-li schopen přežít, ukáže tak nám všem, že Rudou žížeň lze překonat. Tak tedy bojoval proti své zuřivosti a touze po krvi, zvítězil a vprostřed sedmé noci se vynořil ze své kamenité hrobky, znovuzrozený jakožto Mephiston, náš Pán smrti."

Kniha Mephistonova, verš 23

Mephiston je bázeň vzbuzující postava, Krvavými Anděly stejně obávaná, jako vážená. Jeho uchvacující oči proniknou do hlubin každé duše, spoutávají svou hrozivou jasností jak přátele, tak nepřátele. Krvaví Andělé ho považují za duchovního potomka jejich primarchy Sanguinia, a je velkou nadějí celé kapituly, protože jako první překonal agonizující prokletí Rudé žízně. Krvaví Andělé se snaží napodobit jeho udatnou sílu vůle, v naději, že budou také schopni odolat hrozivému prokletí jejich kapituly. V hlubinách šílenství probuzeného Rudou žízní, Mephiston prožil konečnou agonii svého umírajícího primarchy. Překonal svou nepříčetnost a potlačil drtivou žádost po krvi pouhou silou vůle. Duševní síla, kterou potřeboval k přežití této zkoušky, byla fenomenální a on stále pokračuje v boji na udržení kontroly.

Mephiston

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.