Zakládání kapitul vesmírných mariňáků

"Takové je v těchto časech trápení seslané na domény božského Císaře lidstva, že ve své moudrosti a dobročinnosti nejvyšší lordi Terry dnešního dne vydali tento dekret: Nechť nastane zakládání Adeptus Astartes a nechť nepřátele Císaře zjistí, že galaxie náleží jemu, teď a provždy."

- Nejvyšší lord Tagus, předseda 349. kongresu Impéria

Nové kapituly vesmírných mariňáků nejsou vytvářeny po jedné, jak by si zrovna vyžadovaly imperiální strategické potřeby, ale spíše v nezávislých skupinách nazývaných "zakládání." Proces, kterým je imperiální správou schváleno vytvoření nového zakládání, je mystický a záhadný, předmět dekád či dokonce století plánování předtím, než je vůbec oznámeno. Jen ediktem nejvyšších lordů Terry může být zahájeno vytvoření nových kapitul, neboť vyžaduje spolupráci a mobilizaci nespočetných divizí imperiálních monolitických rozsáhlých správních organizací. Vytvořit kapitulu Astartes zcela samostatně je takřka nemožné - mobilizace tak rozsáhlých zdrojů je za možnostmi jakéhokoli samostatného prvku Impéria.

V procesu zakládání hraje významnou roli Adeptus Mechanicus. neboť její nejvyšší řady jsou pověřeny úkolem vytvořit, otestovat a vyvinou vzorky genoštěpu, které poskytnou genetické základy novým kapitulám. Celé kovářské světy mohou být pověřeny výrobou mocných arzenálů výzbroje, munice, silových zbrojí, strojů a hvězdných lodí, které taková síla vyžaduje. Stejně tak tu jsou myriády dalších starostí.

Pro kapitulu musí být nalezen vhodný domovský svět obývaný lidmi, který poskytne nejen bezpečnou a bránitelnou operační základnu, ale stejně tak i zdroj nových rekrutů. Takové světy mohou být oznámeny potulnými svobodnými obchodníky a označeny celá století předtím explorátory Adeptus Mechanicus jako potenciální domovské světy Astartes. Musí být vyžadován určitý stupeň terraformování a domorodci daného světa (pokud se mají stát zdrojem aspirantů pro kapitulu) musí být po mnoho generací studování a testováni Magos Biologis a Genetory Adeptus Mechanicus, aby bylo zajištěno, že jsou geneticky čistí a prostí jakékoli známky mutace, která by mohla později ovlivnit kapitulu samotnou.

Stavba klášterní pevnosti může být jednou z nejnáročnějších činností, neboť vyžaduje génia těch nejschopnějších vojenských architektů a inženýrů Impéria. Pokud je kapitula na flotile umístěnou, pak musí být ještě více práce vloženo do stavby ohromné kapitulní bárky nebo neobvykle velké bitevní bárky, která by pak mohla sloužit jako kapitulní klášterní pevnost. A vedle toho samozřejmě všech hlavních lodí a doprovodných plavidel, které takto vysoce mobilní kapitula potřebuje.

Už existující kapituly mohou v celém procesu taktéž hrát svou roli, byť se stupeň jejich účasti může lišit zakládání od zakládání. Mnoho z kapitul Prvního zakládání udržuje blízké vztahy s kapitulami vytvořenými z jejich vlastních zásob genoštěpu a páni kapitul mohou mít prsty v plánování dalších zakládání využívajících jejich genetický materiál. Říká se, že třeba Učedníci Calibanu, následnická kapitula Temných Andělů, byli založeni na přímou žádost nejvyššího velmistra Temných Andělů, což je výjimečně vzácná žádost.

V průběhu těch deseti tisíc standardních let, které uplynuly od Prvního zakládání dvacítky původních legií vesmírných mariňáků Císařem, proběhlo 25 navazujících zakládání nových kapitul Adeptus Astartes, z nichž to poslední, 26. zakládání, proběhlo v roce 738.M41, před zhruba 250 lety.

Dokonce ještě předtím, než je zakládání ohlášeno, se mohou celé generace imperiálních služebníků lopotit v přípravách na něj. A dokonce i poté, co je proces oznámen a zahájen, je pravděpodobné, že bude trvat přes století, než budou nové kapituly připraveny zahájit bojové operace.

V časech velké potřeby Impéria proběhly pokusy o rychlejší vývoj, ale ty často vyústily v selhání. Genoštěp kultivovaný v rychlosti má předpoklady k degradaci či mutaci a mimo to může i spousta dalších faktorů svést celý proces z jeho cesty. A neexistuje nebezpečnějšího nepřítele pro Impérium lidí, než vesmírný mariňák, který byl zkorumpován Chaosem nebo se z něj z jakéhokoli jiného důvodu stal renegát.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.