Aun'shi

Skromný hrdina mnoha bitev Aun'shi touží po míru, ale je vázán povinností ke svým druhům, aby vedl válku. Obdivnován Ohnivou kastou, je těmi, kteří s ním slouží, na něj pohlíženo jako na talisman štěstí. 

"Vynaložil jsem velké úsilí ne proto, abych se smál činům cizáků, ne abych je litoval či nenáviděl, ale abych jim porozuměl."

- Připisováno Aun'shimu

 

V čase této slavné bitvy se Aun'shi blížil k věku 40 let - stáří pro Tau - a těšil se na to, že prožije svá poslední léta v ráji na světě Au'taal. Byl za ním hodně oceňovaný život provázený mnoha dlouhými roky strávenými pomocí snaze o rozšíření Říše do vesmíru skrze velení Tau jemu svěřených. Pocházející z horkokrevného Vior'la, Aun'shi možná rozuměl Ohnivé kastě a jejich způsobu války více než ostatní z Nebeských. Říká se dokonce, že se příležitostně vydal až tak daleko, že se přidal k jejich bojovým rituálům, což zvyšovalo jeho schopnosti s čestnou čepelí na úroveň, kde ani Shas'vre nemohl prorazit jeho obranou. Jeho schopnost s čepelí dosáhla takové úrovně, při které duch, zbraň a tělo dosáhnou úplné harmonie.

Při tom, co považoval za svůj poslední úkol, vedl Aun'shi kolonizační síly Tau na svět, který pojmenoval Kel'tyr, nejnovější svět v expandující Říši Tau. Díky zamoření divokými orky byl úvodní postup v obsazování světa pomalý, ale pod velením Aun'shiho byly týmy ohnivých válečníků brzy schopny vytlačít orky z hlavních oblastí osídlení Tau. Během 4 let svět vzkvétal a Fio vybudovali mnoho nádherných měst na území hlavního kontinentu. Fio'vash bylo jedno z těchto měst, těžařská základna v nízkém podhůří na minerály bohatého horského pásma nějakých 400 mil od hlavního města. Během inspekční cesty po odlehlých městech byl Aun'shi a jeho tělesná stráž uvězněni ve Fio'vash, když horda divokých orků obklíčila město a zahájila překvapivý útok, aby dobyla doly.

Aun'shiStávající posádka Fio'vashe byla posílena o Aun'shiho osobní strážce ohnivých válečníků a společně se srazila se stovkami orků. Na počátku boje byl Shas'vre od ohnivých válečníků připraven o hlavu obrovským orčím nobem. Ztráta tohoto statečného válečníka vyvolala vlnu paniky v řadách bojovníků Tau a zdálo se, že se jejich obrana rozpadá. Aun'shi však vykročil proti nobovi a rozsekl ho vedví jediným máchnutím své čestné čepele a vrazil rukojeť své zbraně mezi obě oddělené půlky těla. Povzbuzena statečným vzdorem Nebeského, linie ohnivých válečníků se vyrovnala a orky odrazila. Znovu a znovu orci napadali Fio'vash a pokaždé vedl Aun'shi obránce do bitvy, bojoval vedle svých válečníků a podnícel je k neslýchaným statečným činům. Vyslal výlečníky vyzbrojené technologiemi stealth a člena Kor, aby informovali hlavní město, jelikož věděl, že pokud čelí orkům, je jen otázkou času, než bude přečíslen.

Bitva zuřila a siluety obránců Tau se zjevovaly mezi plameny hořících budov. Ohniví válečníci bojovali na hranicích své odvahy a výdrže, drženi společně Aun'shiho nezkrotnou vůlí. Pokaždé, když se jejich linie prohnula pod orčím útokem, byl zde Aun'shi a jeho čestná čepel se zablýskla stříbřitou ocelí, jak pobíjel orky po tuctech. Aun'shi se pohyboval rychle jako had, uhýbal se smrtícím úderům, kroutil se a proplétal vzduchem v úžasném tanci smrti. Kdekoli zaútočil, zemřel ork, a brzy se k němu neodvážil nikdo přiblížit, tak hrozně se báli tohoto válečníka, který nemohl být zabit. Nakonec se Tau podařilo zastavit útočníky na vnitřním perimetru obranných zdí, které byly vybudovány Fio a kde se připravovali na další útok. Aun'shi stál v řadách přeživších ohnivých válečníků a doufal, že se Korovi podařilo donést zprávu o jejich situaci do hlavního města.

Zelenokožci zaútočili znovu a, přestože ohniví válečníci pobili s každou salvou spoustu orků, jednoduše jich nemohli zabít tolik, aby jim zabránili v dosažení zdí. Přes polední vedra napadli orkové obranné zdi, hromada mrtvých před nimi rostla s každou vteřinou, jak je ohniví válečníci pobíjeli s ponurou chladnokrevností. Zdi byly na některých místech prolomeny a orci se do těchto mezer cpali, kdekoli se jen objevily, zaplavili bojové obleky Tau a strhli je na zem. Pokaždé, když orci vytvořili klín v průlomu, vedl Aun'shi protiútok, aby je odtud vyhnal. Když se prach rozptýlil, bylo naživu méně než padesát ohnivých válečníků a obě strany cítily, že konec je blízko. Když se orci začali shromažďovat k poslednímu útoku, přikázal Aun'shi ustoupit do zabarikádované svatyně v centru města, s vědomím, že jich je příliš málo, než aby udrželi celou délku zdí. Ohniví válečníci si připravili své poslední zásoby munice, zatímco stavitelé kasty Fio posbírali své lopaty a krumpáče, připraveni bojovat v boji zblízka.

Aun'shi v boji proti orkůmS výkřikem čisté nenávisti se orci převalili přez zdi do pevnosti, pálili a ničili na své cestě všechno. Ohniví válečníci stříleli ze svých připravených míst, aby oslabili první vlnu orků, ale přesto Tau nebyli schopni zabránit jim v dosažení budov. Orci se pustili s obrovskými sekerami do dveří svatyně, přelézali zdi, aby si prorazili cestu skrz střechu a řvali přitom své divoké válečné pokřiky. První orci, kteří vstoupili do svatyně byli rychle zabiti, ale stále více se jich snažilo dostat se dovnitř. Aun'shi stál ve dveřích do svatyně, když se konečně dostali skrz střechu. Společně s posledními ze svých ohnivých válečníků byl Aun'shi připraven na boj, jeho čestná čepel prorážela vzduch v dlouhých rychlých máchnutích. Pokud mají zemřít, tak zemřou společně.

Náhle byli orci zastíněni, když se za nimi provalila série detonací. Skrz plameny vyrazili kupředu robustní tvary tuctů pěchotních transportérů Devilfish, jejichž zbraně vysílaly smrtící palbu, zatímco se z nich ven valily týmy ohnivých válečníků. Varována Korem, plná zloba Tau nyní padla na zadní řady orků. Postupující bojové obleky Broadside ničily orky smrtícími výstřely, kosily je jako na porážce, zatímco tanky Hammerhead vykusovaly obrovské díry v orčích řadách. Během hodiny byli orci buď mrtví nebo na útěku a velitel ohnivých válečníků, kteří právě dorazili, našel Aun'shiho stále stojícího ve dveřích svatyně, s čestnou čepelí špinavou od orčí krve a s hrstkou jeho osobní stráže stále naživu. Přes hrozné ztráty je obrana Fio'vash oslavnována jako velké vítězství: svatyně Nebeských stále stojí a doly jsou v rukou Tau. Ti, co přežili obléhání, prohlásili Aun'shiho hrdinou a ohniví válečníci se zapřísáhli sloužit mu po zbytek svých životů.

Zprávy o vítězství se brzy dostali až k Nebeským na T'au a ti - raději než aby Aun'shimu dovolili strávit své zbývající životy na Au'taal - ho pověřili vedením nových expedic na rozšíření Říše Tau. Není tak žádného klidného odpočinku pro Aun'shiho.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.