Bitevní zbroj XV8 Crisis

Bojovníci Ohnivé kasty, kteří se osvědčili v bitvách, mohou získat tu čest nosit bitevní zbroj a doplnit si ke jménu Shas'ui. Jsou to zkušení veteráni, kteří bojovali proti nejsmrtonosnějším nepřátelům a zvítězili. O jejich věrnosti a dovednostech není pochyb a ti nejstatečnější z nich si mohou vysloužit právo být povýšeni, aby se stali osobními ochránci Shas'o nebo Shas'el. Týmy bojovníků v bitevních zbrojích spolu obvykle bojovali bok po boku mnoho let a v mnoha případech provedli rituál Ta'lissera, kdy bojovníci přísahají věrnost svému společenství a blaho týmu staví před své osobní touhy a potřeby.

Oblek XV8 Crisis

Týmy osobních strážců bojovníků Ohnivé kasty v bitevní zbroji XV8 Crisis mohou doprovázet své velitele nebo hrdiny. Osobní stráž je vždy tvořena z veteránů Shas'vre, zkušených a osvědčených v boji. Je obvyklé že se týmy skládají převážně z dlouholetých přátel vojáků a velitelů a je velká čest být vybrán pro tuto povinnost. Osobní strážci ztělesňují přesvědčení Tau o víře ve Vyšší dobro, které je nad slávou, a tito bojovníci jsou zbytkem armád hodně respektováni.

Běžné a nejspolehlivější jsou zbroje XV8, a tak tvoří základní pilíře elitních týmů Ohnivé kasty. Bitevní zbroje jsou navrženy pro pohlcení většiny zpětného rázu a mohou za pochodu střílet lehkými zbraněmi. Tato schopnost se ovšem nevztahuje na těžké zbraně, a tak pilot musí stát v klidu, aby je mohl použít. 

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.