Bojová doktrína Tau

Války Tau jsou vedeny takřka výlučně jen Ohnivou kastou, s podporou ze strany Vzdušné kasty v podobě transportérů a letecké podpory. Tau své taktiky čerpají z prastarých loveckých metod, které se používaly na pláních T'au. Každá armáda se obvykle skládá se stejného klanu a je přezdívána lovecký kádr.

Tau upřednostňují pečlivé plánování svých útoků a obvykle bojují jen po pečlivé koordinaci svých jednotek a zbraní pro danou misi. Tau upřednostňují bojovat ofenzivně a zajímají se spíše o rychlé zničení nepřítele, než získání a udržení pozice.

Pokud je základna Tau napadena, Tau obvykle provedou její evakuaci, při které rozeberou veškerou důležitou technologickou výbavu. A poté se po pečlivém naplánování akce vrátí, aby ztracené území znovu získali.

Ohniví válečníci

Dvěma hlavními taktikami Tau jsou Mont'ka (Smrtící úder) a Kauyon (Trpělivý lovec). Mont'ka je pečlivě plánovaným útokem navrženým k vyřazení nejdůležitějších nepřátelských obranných postavení či jednotek v jednom jediném dobře umístěném útoku. Jakmile jsou nejtvrdší body nepřátelského odporu rozdrceny, zbytek sil už může být celkem jednoduše zničen. Kauyon je v podstatě přepadem, při kterém je nepřítel s použitím návnady nalákán do pečlivě vypracované smrtící zóny. Taktiky typu Mont'ka jsou obecně známy využitím více mobilní podpory a strojů, zatímco Kauyon více spoléhá na práci předsunuté pěchoty a rychlé útoky.

Jelikož síly Tau obvykle upřednostňují boj zdálky, vždy pro boj zblízka používají cizácké pomocné sbory, jaké tvoří například rasa Kroot. Jednou z taktik je ta, při které stojí v čele úderné síly jednotka ohnivých válečníků, která využívá skvělého dosahu svých palných zbraní, aby narušila nepřátelské formace. Za ohnivými válečníky pak čeká jednotka Krootů a když se nepřátelské jednotky vrhnou kupředu, aby napadli Tau v boji zblízka, vyhrnou se Krooti před Tau, aby jim dali čas stáhnout se do nové bezpečné palebné pozice.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.