Dálková průzkumná křídla

Armády Tau využívají množství rychlých hbitých kluzáků. Mezi nejrychlejší z nich patří Piranha, lehký stroj rozmísťovaný v malých švadronách a používaný pro průzkum před loveckými kádry a střetávání se s hlídkovými jednotkami nepřítele. Když bojuje větší množství loveckých kádrů společně, mohou využívat průzkumné síly na vyšší úrovni, za se skládá z mnoha letek strojů Piranha. Tato takzvaná "dálková průzkumná křídla", často přezdívaná imperiálními vojáky "hejna piraní", jsou zodpovědná nejen za průzkum terénu před mnohočetnou armádou kádrů, ale také za narušování nepřátelských sil, se kterými se setkají.

Hlavním úkolem dálkového průzkumného křídla je lovit a eliminovat izolované nepřátelské síly. Piranhy jsou často osazeny naváděnými střelami a jejich vpředu umístěný burst kanón může být nahrazen fúzními zbraněmi. To z nich dělá výjimečně smrtící lovce pancířů a to zvláště když jsou naváděny na cíle označené jinými jednotkami. Z toho důvodu dálkové průzkumné křídlo často zahrnuje týmy průzkumných vznášedel Tetra, které jsou vybaveny značkovači a ovládány naváděči zkušenými v jejich používání.

Druhotnou funkcí dálkového průzkumného křídla je narušovat rozmísťování nepřátelských sil. Toho dosahují díky vysoce rozvinuté komunikačním poli umístěném na velitelském stroji křídla. Toto pole shromažďuje data ze všech strojů Piranha patřících ke křídlu a dekóduje veškerou identifikovanou komunikaci. Rozkazy obsažené v signálu jsou poté pozměněny, kódování znovu použito a signál je tak opraven před tím, než je vyslán směrem k zamýšlenému původnímu příjemci. Pokud se signál ukáže neschůdným pro tuto úpravu, je systém schopen blokovat prakticky jakýkoli způsob komunikace, který detekuje.

Znovu vyslaný signál má narušovat nepřátelské rozkazy, měnit dispozice bez toho, aby bylo nepřátelské velení varováno před tímto trikem. Nepřátelské jednotky pak zjišťují, že jsou rozmístěny kilometry mimo linii a jsou buď přepadeny nebo neschopny zapojit se do bitvy. Brzy je celá nepřátelská armáda ve zmatku, což umožňuje křídlu a jednotkám Tau, které ho následují, střetávat se s protivníkem za svých vlastních podmínek. Tau se stali takovými znalci tohoto procesu, že mohou analyzovat nebo blokovat téměř jakýkoli signál a uspěli se zmatením dokonce i celých nepřátelských armád.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.