Evoluce Tau

ODESLÁNO Z: Korwyn Delta
CÍL: Mars
DATUM: 5432999.M41
TELEPATICKÝ KANÁL: Koncový astropat Torugan
ODKAZY: AdMech/99348844/Xen583
AUTOR: Genetor Sekundus Zacharij Santiago
TITUL: Pojednání o evolučním procesu a kacířských technologiích rasy Tau.

 

EVOLUCE

Jak střety s živočišným druhem známým jako Tau narůstají, stává se stále více zřejmé, že, s výjimkou tyranidů, tato rasa předvedla vzestup do vůdčí pozice zcela nepodobný jakékoliv jiné. První zaznamenaný kontakt, před zhruba šesti tisíci lety, uvádí Tau na primitivní úrovni, kdy teprve před krátkou dobou začali používat jednoduché palice a oheň. Další informace jsou extrémně vzácné, zdá se, že planeta byla na mnoho tisíc let izolována warpovými bouřemi nezvyklé síly a délky trvání. Obnovení kontaktů odhalilo vývojový skok, který dalece předčil vše, co by člověk za normálních podmínek očekával. Od doby, kdy byli poprvé katalogizováni, Tau pokročili na technickou úroveň, která, ačkoli samozřejmě není tak osvícená jako náš vlastní požehnaný řád, je stále vysoce vyspělá. Deus Ex Mechanicus, všechna chvála Omnisiášovi!

Svá studia za odhalení původu Tau jsem podnikl, abych zjistil, zda je tento pokrok důsledkem přirozeného výběru či nějaké vnější síly. Přirozený výběr je evoluční mechanismus, ke kterému dochází, když jsou vybraní jedinci populace schopni lépe se přizpůsobit svému prostředí a tudíž plodí více potomků. Příroda nakonec vybere ty jedince, jejichž vlastnosti jim nejspíše umožní dožít se dospělosti a rozmnožit se.

V důsledku toho je tato evoluce natolik postupná, že je téměř nemožné zaznamenat ji během pouhých několika generací. Nicméně, v případě Tau existují důkazy, které předjímají, že jejich druh prošel krátkými etapami ultra rychlých změn. Co způsobilo tyto změny, se můžeme pouze dohadovat; snad odchylka klimatu, změna potravního návyku predátorů, zásoby potravy nebo nějaký neznámý vnější faktor (viz přiložený graf Ad/Mech32). Výsledkem byl nárůst počtu frekvencí, se kterou se v genovém fondu objevovaly takové vlastnosti, které nové podmínky prostředí nejvíce upřednostňovaly.

Nyní je zcela zřejmé, že evoluční historie Tau je výjimečně komplikovaná. Různé poddruhy se vyvinuly v různém počtu a tyto počty se během času měnily v reakci na komplexní vzory interakce s ostatními druhy a faktory prostředí. Na to, o jaké interakce šlo, můžeme jen usuzovat z toho mála informací, které se nám podařilo získat od testovaného subjektu Tau ohledně dávné historii jeho rasy. Na základě informací, které vysvitly, pokorně předkládám teorii vysvětlující evoluci Tau, kterou nazývám ‘Zacharijův Theorém Adaptivní Rozdílnosti’.

Ve shodě s přirozeným výběrem je adaptivní rozdílnost procesem, kdy z jednoho druhu vzniká dva či více poddruhů tak, že se jednotlivé skupiny přizpůsobují svému konkrétnímu prostředí. Věřím, že prvotním krokem je separace druhu na samostatně se rozmnožující populace, ke které může dojít na základě geografické nebo sociální izolace. Časem se genetické fondy izolovaných skupin začnou důsledkem náhodných mutací a genetických posuvů lišit. Jinými slovy, příroda vybere různé vlastnosti pro genový fond různých populací. Populace se časem geneticky natolik odliší, že se doslova a do písmene stanou různými poddruhy. Obvykle lze očekávat, že takový proces bude trvat miliony let, ale důkazy syntetických proteinů a řetězců aminokyselin ve vnitřních orgánech testovaného subjektu mě vedou k přesvědčení, že jej lze nějakým způsobem urychlit. Jak k tomuto kacířství proti přírodě došlo, je nad rámec tohoto dokumentu a řešení této záhady nechávám na jiných, kvalifikovanějších vyšetřovatelích.

 

TECHNOLOGIE

Kacířství těchto cizáků dosahuje vrcholu, když pohlédneme na jejich techniku. Přestože musíme uznat, že její výkon je srovnatelný a někdy dokonce překonává nástroje imperiální výroby, nevykazují žádnou úctu svatému duchu Boha strojů. Takové drzosti se zdráhám věřit a doporučuji, aby veškeré získané artefakty Tau byly zničeny (v souladu s direktivou Adeptus Mechanicus AdMech666). Nejbezostyšnější ignoraci imperiální doktríny lze nalézt na východní hranici, kde řada odlehlých kolonií obchoduje s těmito cizáky a získává jejich technologie v podobě zdokonalených konstrukcí a zemědělských strojů. Kde služebníci Impéria takové nelegální artefakty objeví, zabaví je a na kolonisty, kteří se dopustí přestupku, uvalí trestanecké donucovací práce.

Obtížnější je prosazení zákona, pokud si tato technika najdou cestu do rukou osob na pozicích správců, neboť je složité ji vystopovat. Příkladem jsou lovecké soupravy gangů, takzvaných "Lovců ze Špice", se kterými se lze setkat v úlových komplexech Necromundy (ko: soubor Ordo Xenos 4353/technika cizáků/b). Tito zlořádi, rekrutující se z místní aristokracie, oblékají opancéřované bitevní obleky, o kterých se říká, že dokáží zajistit svému nositeli podmínky pro přežití, jsou schopné sebeopravy a dokáží zaznamenat každou akci svého majitele. Důsledky této poslední dovednosti jsou zvlášť hrozivé. Vracejí se tyto informace k Tau? Používali tito cizáci svých technických hnusů, aby celá ta léta špehovali naše města? Je zcela nezbytné donutit tyto gangy, aby své lovecké soupravy odevzdaly, aby Tau nemohli o Impériu shromáždit ještě více informací.

Zákeřné působení těchto cizáků nesmí být podceňováno. Jejich technika se již rozšířila po světech hluboko v Segmentum Solar a snad až k samotné svaté Teře (třebaže žádný loajální občan by jistě takové rouhání nestrpěl). Přestože není v rozsahu mých kompetencí určovat směr imperiální politiky, nabádám příjemce tohoto dokumentu, aby prováděli perzekuce těchto deviantních cizáků s nejvyšším možným nasazením, kdekoli na ně narazí.

Váš pokorný služebník
Genetor Sekundus, Zacharij Santiago

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.