Kroot II.

První kontakt

Poprvé se imperiální síly s Krooty střetly během křížové výpravy Damocles na světě Sy'l'kell, když ze zálohy přepadli 17. brigádu Dragounů z Brimlocku přesunující se z výsadkové zóny na frontu. Oddíly krootských masožravců zabily předsunuté zvědy Dragounů, aniž by stačili varovat ostatní, a na zbytek kolony zaútočily, když postupovala úzkou, zarostlou soutěskou. V hrozivé souhře se na nic netušící gardisty snesla trojice rodů Kroot a v prvních chvílích bitvy jich stovky zabila. Jen neochvějné velení plukovníka Konstantina Griffina a komisaře Eigermana udrželo imperiální vojsko pohromadě dostatečně dlouho na to, aby si dokázalo probojovat cestu ven z pasti. Krootové nepřestali sužovat vojáky prchající lesem, dokud se plukovník Griffin nedokázal spojit s vesmírnými mariňáky z kapituly Císařových Kos. S takovou posilou se imperiální armáda obrátila, s úmyslem útočníky zničit, ale Krootové zmizeli zpět do lesa.

Od té doby jsme s Krooty navázali další, zdaleka ne tak násilné kontakty; některé žoldnéřské rody dokonce výměnou za zbraně a jídlo bojují po boku imperiálních jednotek. Většina Krootů bojuje za Tau, ale nejsou neznámé případy, kdy se žoldnéřské skupiny objevily v bitvě po boku eldarů, lidských odpadlíků, strašlivých legií Chaosu a dokonce i orků. Krootové netrpí velkými předsudky vůči žádné konkrétní cizácké rase a jen málo hledí na to proti komu bojují. Hlavně že dostanou zaplaceno.

 

Bojové schopnosti

Se spoustou příležitostí ke službě u Tau i jiných cizáckých ras měli Krootové mnoho set let na zdokonalení svých dovedností v bitvě. Přestože dokáží přejímat a používat cizí zbraně, postrádá mozek Krootů schopnost jakékoliv významné inovace, a proto se jejich metody válčení po staletí nijak výrazně nezměnily; velkou měrou spoléhají na zuřivost v souboji na blízko. Krootové jsou pro tyto souboje dobře disponovaní, mají silné končetiny, ve kterých třímají dlouhé pušky opatřené smrtelně ostrými soubojovými čepelemi. Jsou to zruční bojovníci, při útoku daleko silnější a zuřivější než imperiální gardista, srovnatelní dokonce i se členem Adeptus Astartes. Chybí jim však jeho odolnost, zbraně, zbroj a víra.

Krootské pušky dokáží zasadit mocnou ránu, chybí jim však síla nezbytná k proražení tlustého pancíře. Větší krootská děla mohou na svých ramenou nosit pouze nemotorní Krootuři, zásahy těchto zbraní jsou mnohem silnější. Do bitvy Krooty často doprovázejí draví Krootští ohaři, kteří se prohánějí daleko před hlavním vojskem, a podpůrnou palbu jim poskytují krootská děla připevněná ke hřbetu nemotorných Krooturů. Přestože jsou to bezpochyby výkonní zabijáci, nedokáží udržet zdlouhavé obléhaní a musejí spoléhat na své technicky vybavenější zaměstnavatele, že jim poskytnou logistickou podporu a těžké vybavení, jako jsou obléhací zbraně či inženýrské stroje. Vynikají však v partyzánském vedení války a jejich soběstačnost a dovednosti ve shánění potravy jim umožňují přežít z okolní krajiny po mnoho let.

 

Technika

Zbraně Krootů sahají od primitivních pušek na střelný prach po ty, jež Tau upravili tak, aby střílely pulzní salvy, které zvyšují jejich průraznou schopnost a kinetickou energii zásahu. O puškách je známo, že jsou vrcholem technologie polních zbraní Krootů. Přestože Krootové mají lodě schopné relativně omezeného pohybu warpem, jejich chápání toho, jak pracují, je instinktivní. Spíše než naučením jej získali pojídáním masa orčích Meků. Kromě zbraní mají Krootové jen málo, co se týče vyspělého vybavení. Dávají přednost ručně vyráběným nástrojům a technice na úrovni divokých světů.

 

Index hrozby a imperiální politika

Krootové jsou primitivní rasa s nízkým indexem hrozby a v současné době neprobíhají žádná imperiální tažení za jejich vyhlazení. Hraniční základny si ovšem někdy služby krootských žoldáků najímají a je třeba mít na paměti, že takové styky s cizáky jsou zločinem a trestají se smrtí. Sami Krootové nemají žádné xenofobní sklony a nevyhledávají aktivně střety s jinými rasami. Přestože se však jejich bojovníci řídí silným smyslem pro čest, srdcem jsou to žoldáci a bojují pro peníze či zboží, které sami nedokáží vyrobit.

 

Sociální struktura

Nejdůležitější sociální skupinou v krootské společnosti je rod, rodinné společenství ne nepodobné kmeni, skládající se z velkých rodin a skupinek vzniklých spářením. Přijetí stařešinů rodu je instinktivní záležitost, vůdci se obyčejně stávají ti Krootové, kteří dokáží potravní návyky skupiny nasměrovat k lepšímu vstřebávání užitečné DNA, takzvaní Tvarovači. Krootové se rozmnožují tak, že samec přiloží své ruce na záda samice a vylučuje olejnatý pot obsahující jeho genetické informace. DNA samce se spojí se samičí a výsledné plody pak rostou v jedné z nymun samice, dokud nenastane čas porodu. Samice pak vydáví krootská mláďata víceméně stejně, jako se zbavuje nestravitelné potravy. Krootská samice dokáže ročně porodit sedm až osm mláďat, dospělosti se však dožije asi jen čtvrtina. Po narození slouží energie uložená v matčiných nymunách jako podnět nutný k započetí urychleného růstu mláděte. Mladí Krootové dospívají ohromující rychlostí, většina nově narozených dokáže zaujmout své místo v rodě před dovršením

desátého roku věku. Krootské rodinné skupinky se o své mladé starají a ochraňují je, dokud nejsou dost silní, aby se o sebe postarali sami a začali zakládat své vlastní rodiny.

Krootové mají velký respekt k těm, kteří je předcházeli, svým genetickým praotcům a uctívání předků je na domovských světech Krootů pravidlem. Starší Krootové se těší úctě pro svou moudrost a genetický materiál, který ve svém životě nashromáždili. Když Kroot zemře, jeho současná rodina tělo pozře, aby rod nepřišel o vzácný genetický materiál. Rodina je pro Krooty důležitá a svůj rod budou bránit se zbraní v ruce. Pokud se však rodinná skupina musí kvůli válce, hladomoru či jiné kalamitě rychle přemístit, neváhá zabít a pozřít své staré členy a mláďata, aby si tento přesun usnadnila. Ačkoliv by cizinci tuto praxi nepochybně považovali za barbarství, pragmatičtí Krootové chápou jako šlechetnou oběť, když mladí i staří takto dovolí, aby se jejich genetický materiál a dědictví zachovaly pro budoucí generace.

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.