O'Shovah

O'Shovah, neboli velitel Věštec, jak lze přeložit z jazyka Tau, byl velkým hrdinou cizácké Říše Tau. Jeho smělé útoky proti orkům mu získaly pověst slavného válečníka ochraňujícího ostatní kasty Tau pro Vyšší Dobro.

Ale O'Shovah se stal největší hádankou nepředvítalné rasy Tau. Ve společnosti, která se plně věnuje smyslu pro povinnost, se stal odpadlíkem a vzdoruje vládnoucí kastě Aun, neboli Nebeské.

Tau jsou mladým národem v galaktických poměrech, ale vzestup jejich síly byl bleskový. Jejich rodící se Říše, které leží na východním okraji, přežívá orčí invaze, útoky tyranidů a imperiální křížové výpravy, zatímco se stále ještě rozšiřuje a pohlcuje další menší rasy. Jejich věda a technologie také rapidně pokročily, zabezpečily jejich průzkumníky a kolonie, který jsou vždy dobře vybaveni a obrněni, aby si poradili s jakýmikoli potížemi, se kterými se setkají. Společnost Tau je uspořádaná do přesného kastovního systému válečníků, dělníků, jednatelů a cestovatelů a dělí se podle čtyř elementů: ohně, země, vody a vzduchu. Ti všichni jsou ovládáni pátou záhadnou kastou Nebeských.

V posledních několika staletích jsou kasty Tau zcela jednotné, což umožňuje posouvat hranici Říše dál a získávat bohatství z toho plynoucí. Ale galaxie je nebezpečné místo a rasa Tau se má ještě setkat s její plnou hrůzou.

Po nedokončené imperiální křížové výpravě do Víru Damocles v 742.M41 velitel ohnivé kasty Tau, Shas'o Viorla Shovah Kaius Montyr, vedl expediční jednotku, která vyrazila z Říše Tau a vytvořila sérii kolonií na vzdálené straně Víru Damocles. Důvody pro rozkol zintrikovali jistí (nepochybně temní) učenci z Impéria. Jak stále více informací vycházelo na světlo o akcích velitelele Věštce, staly se obavou pro některé z členů Inkvizice, kteří pochopili jeho nebezpečí pro božská pravidla Císaře lidstva.

 

HRDINA NEBO ZLOČINEC?

O'ShovahNejprve se síly Tau ve Věštcově enklávě začaly stále častěji angažovat jako žoldáci, prodávaly svou velkou bojovou obratnost jakémukoli útočníku, který byl ochotný platit v surovinách, které potřebovaly. Poté zpravodajové mimo Říši Tau identifikovali Věštcovi sympatizátory v řadách ohnivých válečníků, a ti tvrdili, že rozumí akcím odpadlého velitele v kontextu s hlavními zásadami víry, s bojem pro Vyšší Dobro. Nakonec místa, která obsadil, upadla do hluboké temnoty.

Inkvizitoři se obávají, že jsou O'Shovah a jeho kolonie do určité míry zkorumpované. Členové Ordo Hereticus přirozeně uvažují nad zákeřným vlivem Chaosu v jeho srdci, hledají posedlého démonem či prokletý artefakt nebo dokonce výmluvného přívržence Ničivých sil rozsévajícího semeno zkaženosti ve Věštcově expedici. Členové Ordo Xenos tvrdí, že stejně pravděpodobný je vliv jiných cizáků, tyrannické organismy jsou známé tím, že svrhly celé civilizace genetickým zkažením. Podobně je známo mnoho cizích entit, které jsou schopné zotročit si jiné rasy - cizopasníci, upíři a symbionti, kteří mohou ovládat svého hostitele nebo kořist.

Ordo Hereticus považuje O'Shovahovy akce za krizi víry, rozdrobení ideologie. Věří, že něco způsobilo, že se O'Shovah začal ptát na základy sil, kterým slouží. Z nějakého důvodu, možná ze msty nebo touhy po moci, obavy nebo zhnusení, udělal osudové rozhodnutí a použil svou sílu, aby zradil své pány a bojoval sám za sebe. Zrada plodí kacířství, proto se také bojí něčeho tak zákeřného jako zkažené ideály, a pokud se Tau ukáží citlivými na rozklad, mnohem víc se vydá jeho cestou a to bude mít nepředvídatelné následky. Zatím není žádný záznam o Tau s psychickými silami, ale necharakteristická změna motivace a osobnosti může také signalizovat, že O'Shovah probudil nějakou sílu skrytou hluboku v psychice Tau.

Méně ovlivnění průzkumníci ukazují na nejjednodušší závěr ze všech, že O'Shovah stále ještě slouží Říši. Mnohokrát přijali velitelé vzevření pirátů, námezdníků nebo odpadlíků, aby se jim podařilo dosáhnout něčeho, co jim bylo přikázáno jejich pány, ale co se mohlo navenek jevit jinak. Všichni se shodují, že O'Shovahovo povstání narušuje rychlou expanzi Tau. Doufají, že nedávno vysláná expedice, vedená inkvizitorem Artellesem na svět Arthas Moloch, objeví pravé jádro věci a odkryje více skutečností.

Pro mnohé z Říše Tau je O'Shovah nyní pouhou virtuální fikcí, válečným veteránem, který zmizel v nicotě a už se nikdy nevrátil, jedním z mnoha zaznamenaných v historii o expanzi Tau. Pro Tau je to čas hrdinských snah a její zjevný konec zatemnil úspěchy ostatních. Ti, kteří vědí o Věštcově enklávě, o ní jen zřídka mluví. Když to udělají, O'Shovahovi sympatizátoři zdůrazní nemožnost návratu přes obrovský region z Víru Damocles po pronásledování orků do jejich brlohů po deseti letech bitev a stíhání. Nejzavilejší z pomlouvačů se obávají, že je to důkaz toho, že se Ohnivá kasta chystá svrhnout kastu Nebeských a vládnout Říši na jejich místě. Téměř nic není známo o vzdálené uzavřené enklávě v průběhu posledních desetiletí, ale panují zvěsti, že se její žoldácké síly dokonce střetly s Říší Tau, což jsou opravdu odporné zprávy pro loajální následovníky Vyššího Dobra.

 

"Každý musí najít svou vlastní cestu, jestliže ti v našem srdci mají vyslyšet hlas divokosti a oni, jak víme, musí. Ruka každého hvězdného cestovatele se otočí proti ostatním, nikdo se však k němu nepřidá jen, aby viděl, jak se jeho starému nepříteli daří. My také ne."

- Velitel Attru Věštec 765.M41

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.