Shas'ar'tol R'myr

Jak byla pod smělým vedením O'Shaserry (přezdívaného Temnoslunce) zahájena Třetí sférická expanze, síly Tau začaly hledat planety vhodné ke kolonizaci. Tato rychlá mobilizace vojenské síly Říše si vyžádala nutnost vynalézt novou řadu vojenské technologie a rovněž najít množství nových velitelů z Ohnivé kasty. Jedným takovým velitelem byl Shas'ar'tol R'myr, používající poslední experimentální technologii krizového bojového obleku XV8.

Na začátku Třetí sférické expanze byl R'myr vyznamenán velící pozicí pod O'Shaserrou a stal se zodpovědným za několik nájezdů na vzdálenější lidské kolonie a rovněž velel úspěšné obraně Fi'rios proti invazi orků. Jeho rostoucí reputace jako důvěryhodného, rozhodného a takticky schopného velitele byla zpečetěna jeho velením tažení na dobytí těžařské kolonie T'ros.

T'ros byl hraničním světem a obchodníci Vodní kasty Tau byli už dlouho v kontaktu s planetárním guvernérem. Obě strany z tohoto kontaktu profitovaly, ale on samotný byl pouze prvním krokem v dlouhodobém plánu Tau ke konečnému získání planety pro svou Říši.

Když byly ilegální styky planetárního guvernéra s Tau odhaleny Administratem, byla odpověď Impéria rychlá a mocná. Byla vyslána útočná armáda vesmírných mariňáků, aby sesadila guvernéra a zastavila zásahy Tau na tomto Císařově světě. Tváří v tvář popravě za své zločiny se vládci planety obrátili na Tau jako na zachránce. Brzy pozvané síly Tau na T'ros pod vedením R'myra zahájily první tajné výsadky. Jeho jednotky pak napadly vesmírné mariňáky a po tvrdých bojích okolo guvernérova paláce je vyhnaly z planety. Po vítězství se pak ale otočily i proti guvernérovi samotnému, sesadily ho a rychle odzbrojily jeho planetární obranné síly. R'myr také nařídil obklíčit okrsek Adeptus Arbites a zničit ho.

Planeta se následně ocitla v okupaci Tau a Impérium znovu odpovědělo a vyslalo tallarnské regimenty imperiální gardy k protiútoku. Boj na Tarosu byl tvrdý. Po 100 dní válčili Tau mobilní obranné boje v divokých pouštích T'rosu. Síly imperiální gardy byly R'myrem nakonec proraženy, zlomeny a nuceny se evakuovat z planety s těžkými ztrátami. Během války se Impérium pokusilo zabít R'myra prostřednictvím agenta z chrámu Eversor. Tento pokus selhal, ale R'myrův mentor a rádce, Nebeský Aun'Vre byl při útoku zabit. Veden žalem a touhou se pomstít, řídil R'myr osobně závěrečný útok na přistávací plochy Impéria, který ukončil t'roské tažení jako kompletní vítězství pro Říši Tau.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.