Vespidi

Vespidi poskytují pomocné oddíly pro armády Tau, které jsou velmi ceněny pro své schopnosti rychle se postavit pozemnímu nebezpečí. To je dělá ideální mobilní rezervou nebo vojáky určenými na útoky na boky nepřátelských formací, přičemž pro tyto účely se Tau spoléhají na spojovací helmu u vůdce, který má komunikovat s ostatními "bodavými křídly" a koordinovat jejich akce.

Vespidi

Bodavá křídla se vyvinula v krutém prostředí a jsou velmi dobře vybavena k prosperování ve vražedné atmosféře svého světa. Chitonová křídla je nesou na studených, prudce vanoucích větřech a jako diamant tvrdé spáry jim fungují jako prostředek pro tunelování ve skále v nebeských ostrovech skrytých ve stalaktitech. Zbraně nesené bodavými křídly představují technologii používanou unikátně Vespidy. Ukryty v zásobnících každé z nich, jsou vysoce energetické a nestabilní krystaly dolované s nejnižších úrovní největších ostrovů. V takových hloubkách vytváří atmosférický tlak bizarní formace krystalů. Tau poskytli bodavým křídlům technologii, která umožnila zapojit do těchto zbraní pokročilé a vysoce efektivní kontrolní a zobrazovací systémy, které z nich dělají téměř nejvražednější zbraně tohoto typu.

Ukázalo se, že bodavá křídla představují široký prostor pro využití Ohnivou kastou, která si cení jejich rychlosti a hbitosti stejně tak jako vražedné síly jejich zbraní.
Bodavá křídla jsou často včleňována do loveckých kádrů, které jsou určeny pro rychlý pohyb, fungují jako vysoce mobilní síly, které působí jako průzkumníci vedle týmů pathfinderů. Vespidi jsou také využíváni jako rezervy pro kádry s velkým počtem crisis týmů, protože jim jejich rychlost a manévrovatelnost umožňuje odpovědět na rozkaz a reagovat na hrozby s ohromující rychlostí. Pro Vespidská bodavá křídla je velku poctou, že na ně Ohnivá kasta pohlíží jako na schopné a důvěryhodné spojence, což je čest, která byla zatím dávána jen žoldáckým Krootům z Pechu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.