Věštcovy enklávy

Věštcovy enklávy jsou souborem těžce opevněných kolonií Tau, které jsou do velké míry nezávislé a dokonce i částečně stojící proti vládě Říše Tau. Jsou vedeny legendárním velitelem ohnivé kasty, Věštcem, a leží na vzdálené straně oblasti Víru Damocles v Segmentum Ultima na Východním okraji Galaxie.

Říše Tau vysílá četné průzkumné družice směrem k oblasti, kterou Tau označili jako Zakázanou zónu, shluk hvězdných systémů na odvrácené straně Víru Damocles na Východním okraji. Ovšem jen málo se jich vrátilo. Podivné proudy a nečitelné energie pohybující se regionem nepochybně velkou část z nich zničily nebo odklonily, ale mnohem více jich bylo zničeno orbitálními obrannými stanicemi Věštcových enkláv, které brání vstupu čehokoliv jiného než jejich vlastních plavidel.

Za mohutným prstencem vznášejících se pevností jsou samotné Věštcovy enklávy. Skeny těch několika málo průzkumných družic Tau, které úspěšně odeslaly zpět nějakou zprávu, odhalují řadu mohutně zastavěných světů s velkou populací, včetně obrovských měst a celých stanic přeměněných v průmyslové zóny.

Když byla naposled zahlédnuta, při pronásledování orků, kteří byli původním cílem jejich vojenské expedice do divokých částí Víru Damocles, nesla Věštcova koalice symboly svých sept - zejména Vior'la, ale také Sa'cea, Tau'n a několika dalších. O generace později, nesly tyto síly a flotily značení podobná těm používaným v Říši Tau, ale s barvami a vzorci, které nebyly nikdy posvěceny.

Tau Věštcových enkláv

Stejně jako u jakékoli jiné vzdálené kolonie, většina vybavení a zbroje používána ve Věštcových enklávách je lehce zastaralá - jde o vybavení, které bylo obvyklým v době Věštcova zmizení. I tak se nicméně objevily znepokojující důkazy tajné technologie a nedávných prototypů Tau, které si nějakým způsobem našly cestu do Enkláv. Čas ukáže, zda je to výsledek nějakého čarodějnictví, krádeže nebo zrady Vyššího Dobra někým, kdo chce pomáhat těm uvnitř Věštcových domén.

 

Historie Věštcových enkláv

Po konci neúspěšně křížové výpravy Impéria lidí v oblasti Víru Damocles v roce 742.M41, vedl velitel ohnivé kasty Tau Shas'o Viorla Shovah Kais Montyr (imperiálním občanům lépe známý jako velitel Věštec) expediční armádu Tau, která se odštěpila od celku Říše Tau a založila několik opevněných kolonií na odvrácené straně Víru Damocles. Důvod pro tento rozkol zaměstnával některé učence Impéria po celá století. Jak na světlo vystupovalo stále více informací, staly se akce velitele Věštce zdrojem velkého znepokojení mezi určitými členy Inkvizice, které v jednání Tau začali spatřovat jasnou hrozbu božské vládě Císaře lidstva.

Přes snahy Říše Tau o přepsání dějin - ať už vynechávání zmínek o padlém hrdinovi nebo jeho popisem jakožto zbabělého dezertéra - mezi existujícími septy stále existuje podpora pro Věštce. Mnozí z ohnivé kasty, zejména ti z Vior'la, stále považují O'Shovaha, jak se veliteli také říkalo, jako průkopníka, ačkoli se nikdo z nich neodváží něco takového otevřeně vyslovit v přítomnosti Nebeského.

Nejvyšší rada Nebeských zakázala jakékoli cestování a komunikaci s tímto sektorem na galaktickém východě. Speciální rady, skládající se z Nebeských a pomocných jednotek, jsou vysílány, aby vyslechly kohokoliv, o kom se říká, že má kontakty nebo sympatie s Věštcovými Enklávami. Jen pár z těch, co jsou vyslýcháni, jsou znovu viděni. Ve vzácných případech, kdy byli na území Říše Tau zahlédnuti válečníci nesoucí charakteristickou rudou zbroj a značení Enkláv, vyhlásila nejvyšší rada Nebeských nejvyšší mobilizaci. K žádným střetům ale dosud nedošlo.

V roce 997.M41 byly Věštcovy enklávy napadeny odštěpenou flotilou tyranidí úlové flotily Kraken. Věštec samotný vedl osmdesát týmů v bitevních oblecích XV8 Crisis, aby cizáky odrazil a ubránil Enklávy před hladem Velkého požírače.

 

Časová osa nedávných událostí

Křížová výprava Damocles (742.M41) - Říše Tau je napadena flotilou imperiálních lodí na křížové výpravě za znovuzískáním dlouho ztraceného území. Jde o krvavé tažení, které je nakonec završeno na Dal'yth Prime. Ústup imperiálních sil značí konec Druhé sférické expanze.

Zbloudilý velitel (760.M41) - po křížové výpravě Damocles velitel Věštec znovuzíská většinu ztraceného území Říše Tau. Nicméně slavný velitel odmítne rozkazy k návratu a místo toho vytvoří soubor opevněných planet známých jako Věštcovy enklávy, který je nezávislý na kontrole Nebeských Tau.

Obrana Věštcových enkláv (525.997.M41) - Se svou výpadovou jednotkou osmdesáti týmů XV8 Crisis, vede velitel Věštec protiútok proti chapadlu úlové flotily Kraken, které vstoupilo na jeho území.

 

Více o Věštových enklávách a hrdinovi samotném najdete v článku O'Shovah.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.