Settra Nezničitelný

Ze všech králů Nehekhary se žádný nemohl měřit ve slávě, krutosti a aroganci s prvním kněžským králem Khemri. Se svým inspirativním velením a nesrovnatelnou bezohledností porazil mnoho králů Nehekhary, přinutil je odvádět daně a uctívat Khemri jako nejskvělejší město této země. Kmeny okolních zemí byly porobeny a Settrovy armády pochodovaly zotročujíce veškeré obyvatelstvo široko daleko. Jeho válečné flotily pustošily království za mořem, přinášejíce strach z kněžského krále do mnoha vzdálených zemí. Settra byl ješitný a sebestředný král, vyžadující daně a obdiv od všech svých poddaných, ale přestože byl krutým vládcem, za jeho vlády Khemri vstoupila do zlatého věku prosperity, který neměl obdoby.

Král SettraSettrovo království se táhlo po obrovském území, ale se všemi svými vítězstvími zůstával Settra nespokojeným. Věděl, že jednoho dne k němu přijde smrt a oloupí ho o vše, čeho svým úsilím dosáhl. Ve své aroganci se zapřísáhl, že jej hrob neuvězní a prohlásil, že podvede smrt. Tento nelehký úkol uložil svým nejmoudřejším a nejmocnějším kněžím.

Jeho kněží po mnoho let cestovali tehdy známým světem a hledali všemožné způsoby, jak zabránit Settrově smrti, ale bez úspěchu. Veliký byl Settrův hněv. Přestože jej magie kněží udržovala naživu déle, než je u smrtelníka přirozené, nedokázala odvrátit smrt. Na smrtelné posteli slíbili kněží svému králi, že jednoho dne najdou způsob, jak mu umožnit vstát z hrobu a žít věčně ve zlatém království, kde by vládl po celou věčnost. Když Settra zemřel, bylo to s kletbou na rtech. Jeho tělo bylo pohřbeno ve Velké pyramidě Khemri, kde čekalo pohřbené, dokud nenastal čas znovu povstat.

Nicméně Settrovy plány na nesmrtelnost našly využití v pokřivených ambicích zlého nekromanta Nagashe. Jak se Nagashovo mocné kouzlo šířilo zeměmi Nehekhary, ze svých hrobů povstaly legie válečníků a králů z prastarých dob. Místo toho, aby se dávní králové probudili do věčného života v ráji, kde by mohli neomezeně vládnout, jak jim bylo slíbeno, zjistili, že jejich roucha už shnila, maso opadalo, království zanikla a jejich země leží v ruinách. Avšak stále v nich hořel oheň pýchy a ctižádosti dost silný na to, aby se rozhodli znovuzískat, co z jejich království zůstalo. Válka zuřila po celé Nehekhaře, dokud se Velká pyramida Khemri neotevřela a z ní do oslepujícího záře slunce nevyšel Settra. Veliký byl jeho hněv nad tímto nepovedeným probuzením. Okamžitě se pustil do znovudobývání svého ztraceného království. Přemohl všechny nižší krále a přinutil je složit strašlivé přísahy věrnosti.

Navrátivší se Settra věděl, že mu kněží lhali a nechali si všechnu svou magii pro sebe. Jeho moc nyní daleko přesahovala tu jejich, tak je vyhnal ze svých zemí a přikázal svým vazalům vrátit se do hrobek a čekat na volání do zbraně. On sám, král zdevastované země, povstal připravený znovudobýt, co bývalo jeho. Nyní mu patřila nesmrtelnost a mladé rasy, které rozkvetly za jeho nepřítomnosti. pocítí jeho hněv.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.