Kdo jsou tyranidi?

Tyranidi jsou nejrychleji se vyvíjející rasou v galaxii. Jsou to superpredátoři určení k tomu, aby lovili ostatní rasy až do jejich vyhubení.

Mezi hvězdami napadají se zuřivým hladem kobylkám podobné flotily cizíků lidské Impérium a ostatní národy. Známí jako tyranidi, tento druh biomechanických monster je veden jen jediným jednoduchým účelem: nasytit se. Pohlcením biomasy celých světů tyranidi sílí, zatímco absorbují genetický materiál, takže se mohou vyvinout do ještě zabijáčtějších strojů.

HormagauntPrvní z tyranidích úlových rojů, který napadl galaxii, byl zastaven silami lidstva, ale jen s obtížemi a za hroznou cenu. Jestli by znovu dokázaly odrazit i další vlny úlových flotil je přinejlepším diskutabilní. Jediným štěstím lidstva je, že tyranidi chtějí veškerou biomasu galaxie, nejenom člověka.

Jen hlupáci si pletou zuřivost tyranidů s nedostatkem intelektu. Mysl úlu řídí s chladnou rozhodností činnost hejn, aby navždy zachovala svou rasu. Předtím už zkonzumovali celé galaxie a žádný odpor je nemůže zastavit.

Ve válečných zónách Warhammeru 40.000 jsou tyranidi rozenými mistry taktik hejn a boje zblízka. Na nespočtu světů se obvykle objevující v tisících a vždy přečíslí nepřítele, což je fakt, který jim často garantuje vítězství. Každý tyranid je vybaven spáry tvrdými jako diamant, jako čepel ostrými zuby a směsí biozbraní uzpůsobených jak boji zblízka tak zdálky. Co je možná strašidelnější, jsou monstrózní tvorové kráčející tyranidími hejny jako třeba Carnifexové a úloví tyranti, praví behemoti, kteří se tyčí dokonce i nad největšími z tanků a mechanizovaných jednotek. Celkově jsou tyranidi chladní a brutální soupeři. Dokonce i ti nejlepší bojovníci galaxie mohou jen doufat, že zastaví tyranidí postup.

Z nevyslovitelně chladné mezigalaktické prázdnoty se blíží nesmírná cizácká mysl. Holé slupky bezpočtu planet leží na její cestě.

První výhonky Velkého Požírače, jediné entity roztažené přes světelné roky po vesmíru a kontrolované Myslí úlu, prozkoumaly naši galaxii a shledaly ji bohatou na kořist.

A začalo se krmení.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.