Kulty genolupičů

Kulty genolupičů jsou komunitami genolupičů, genolupičských hybridů, stejně tak jako kompletně přetvořených lidských hostitelů, infikovaných obětí a genetických příbuzných známých jako plemenní bratři, existujímí uvnitř jiné organizace. Tento kult vzniká, pokud genolupič infikuje příslušníka jiného druhu svým genotypem. Výsledné změny v genomu hostitele zapříčiní fanatickou loajalitu ke genolupičům, stejně jako změnu v reprodukčním systému; jejich prvorozenými dětmi budou hybridi, groteskní směsice hostitelské rasy a genolupičů. Tito hybridi infikují další oběti a celá infekce se exponenciálně šíří. Čtvrtá generace hybridů plodí čistokrevné genolupiče a celý cyklus začíná zase odznova.

Plemeno čistokrevných, hybridů a plemenných bratří je spojováno silnými psychickými a genetickými svazky a shromažďuje se okolo původního genolupiče, který se stává patriarchou.

Protože se tyto komunity často skrývají pod fasádou náboženského nebo politického hnutí, jsou Impériem označovány jako kulty genolupičů.

 

Hierarchie

Na vrcholu kultu genolupičů stojí patriarcha - to on jako zakladatel určuje každou akci kultu - je milován a považován za cosi jako otce a, v případě plemenných bratří, za boha. Pod ním v hierarchii stojí magus, hybrid čtvrté generace, který pracuje jako vůdčí osoba na veřejnosti. Patriarcha a magus tvoří, spolu s ostatními hybridy a genolupiči, vnitřní kruh, který je zodpovědný za vedení kultu.

Plemenní bratři mohou existovat i vně kultu, ale stále zůstávají úplnou součástí klanu. Ještě více vně stojí neinfikovaní spojenci kultu, často členové potlačovaných menčin, skupin na okraji společnosti stejně jako mutantů. Tyto skupiny nejsou považovány za ideální hostitele, jelikož nemohou přispívat k politické síle kultu. Často je na ně pohlíženo jako na nedůležité části, použitelné jen pokud se kult aktivně vzbouří, a jsou proto bezohledně využíváni.

Patriarcha a magus drží ty nejvyšší velitelské pozice v kultu. Smrt jednoho nebo, hůře, obou nejprve způsobuje mezi členy zmatek. Celá struktura se nicméně může poměrně rychle adaptovat a obnovit, dokonce ani smrt obou neroztříští nebo nezničí kult. V případě smrti patriarchy přebírá vedení kultu magus, dokud se nejstarší čistokrevný genolupič nestane novým patriarchou.

 

Kulty genolupičů a tyranidi

Genolupiči jsou zvěstovateli tyranidí invaze, protože psychická síla patriarchy ve warpu září jako maják a je vnímána úlovými flotilami tyranidů. Jak vzrůstá moc kultu nad planetou i maják se stává silnějším, signalizuje tyranidům polohu biologicky bohatého světa. Ve chvíli, kdy úlová flotila dorazí, už může být svět kompletně v rukou kultu genolupičů nebo rozerván občanskou válkou mezi kultem a zbývající svobodnou společností či alespoň oslaben a pln zrádců. Nicméně jakmile se o planetu začně zajímat úlová flotila, je osud kultu zpečetěn, protože všichni přeživší členové budou absorbováni stejně jako zbytek planety.

 

Kulty genolupičů v Impériu

Dokonce ještě předtím, než byli genolupiči odhaleni jako součást rasy tyranidů, byla jejich infiltrace lidských světů vážnou hrozbou. Jediný genolupič nebo infikovaný člověk na planetě mohou vést ke zkorumpování celé lidské populace tohoto světa. A jakmile kult získá početní převahu, je planeta ztracena. V určitém okamžiku se tak jedinou rozumnou možností stává sterilizovat planetu pomocí Exterminatu.

Zprvu bylo genolupičům a jejich reprodukčním metodám jen velmi špatně porozuměno a hrozba, kterou představovali, hrubě podceněna. Z následného zkoumání reprodukčního cyklu a agresivního rozšiřování se tento náhled změnil. Když bylo Impériem a Inkvizicí získáno hlubší povědomí o kultech genolupičů, propracované postupy dokázaly odhalit existenci kultů genolupičů v lidských společnostech. Byly odhaleny infiltrované planety a očištěny od genolupičů a infikovaných lidí jednotkami vesmírných mariňáků nebo dokonce Exterminatem.

Kult není často považován za hrozbu pro planetu - jeho aktivity při získávání moci zprvu využívají mírných nenásilných způsobů. Pokud je však odhalen, zahájí kult otevřené vojenské akce, aby přežil.

Následující planety jsou příklady imperiálních světů infiltrovaných kulty genolupičů:

Arcadium
Darvon VI
Graia
Ichar IV
Lamarno
Radnar
Subulorb
Stalinvast
Thranx

 

Kulty genolupičů v cizáckých společnostech

Genolupiči se neomezují jen na infikování lidí; v podstatě může být napadene jakákoli rasa - včetně orků. Nicméně plemena v takových společnostech, jako mají orkové, jsou zřídkakdy rozsáhlá nebo dlouhotrvající - díky speciálnímu životnímu cyklu a extrémně netolerantní struktuře společnosti orkoidní rasy. Orkové se zdají jako spíše neoblíbení hostitelé, sloužící maximálně jako forma prozatimního řešení, dokud se neobjeví nějaké hodnotnější oběti. Kulty genolupičů vzkvétají jen ve velkých, relativně otevřených společnostech, jako je ta lidská.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.