Octariuská válka

Na konci 41. milénia bylo Impérium lidstva sužováno třetí a zatím nejmocnější tyranidí úlovou flotilou, Leviathanem. Jak se roj hnal po celé jižní části galaxie, inkvizitor Kryptman zoufale hledal způsob, jak tyranidy zastavit. Jako svědek války na Tesla Prime se rozhodl využít orčí říši Octarian. Kryptman vymyslel plán, jak využít dávného nepřítele své rasy proti hladovým tyranidům a v nejlepším případě tak zabít tyto dvě mouchy jednou ranou.

Kryptman vedl několik speciálně vybavených týmů Hlídky Smrti, které mu byly stále věrné, do Carpathiaských jeskyní v pokusu zajmout plod živých genolupičů ve stázovém poli. Mise byla i za cenu těžkých ztrát úspěšná. Inkvizitor poté nasadil vylíhlé cizáky na palubu Plamene záhuby, vesmírného hulku, který se vynořil z warpu v cestě Leviathanu. Jak se genolupiči probudili, svou lodí zničil měsíc Gheist, aby odvrátil trajektorii roje přímo k Octariuské říši.

Sektor Octarius bylo území významné orčí říše Octarius, zabírající plochu téměř stejně velkou jako je starodávný Ultramar v galaktickém Ultima Segmentum.

Jakmile vesmírný hulk vstoupil do reálného vesmíru, byl obsazen orčími nájezdníky toužícími po plenění, ale tito piráti byli rychle poraženi a ovládnuti genolupiči. A posléze rozšířili zamoření po celém sektoru. Po úvodních potyčkách s útočícími genolupiči, válečný pán klanu Krvavých Seker využil služeb bosse Zagstruka a jeho jednotky Vulcha a dal mu za úkol najít a zničit cizácké zamoření.

I když byli úspěšní, úponek Leviathanu změnil kurz směrem k psychickému signálu genolupičů a napadl tuto orčí říši. Velkozloun z Octaria, Blaktoof, zahájil plnohodnotnou protiofenzívu Waaagh! přímo do blížící se úlové flotily. I přes orčí snahu však byl během několika týdnů tyranidy zamořen tucet světů. V závislosti na zdroji informací tak začala invaze Leviathanu do sektrou buď v roce 989.M41 nebo 999.M41.

 

Octariuská válkaOrrok 

Na bývalém imperiálním světě Orrok orkové zprvu reagovali zmateně, když obloha potemněla miliony padajících mycetických spór. Orkové se sotva vrhli po svých zbraních a připravili na obranu, když se vlny Gauntů vrhly na jejich primitivní opevnění. Orkové vyrazili vstříc blížícímu se roji a během několika vteřin na obou stranách zemřely tisíce bojovníků.

Bitva byla nelítostná a zuřila na všech možných úrovních. Squiggové a Rippeři se do sebe zakousávali a Gauntové a orčí boyz se do sebe zaklestili, váleční bossové a nobové bojovali s tyranidími válečníky a Carnifexi, masivní Squiggothové zuřivě vráželi do obrovských bio-titánů. Boj zuřil dokonce i na mikroskopické úrovni, když tyranidí fágové buňky požíraly agresivně se šířící orčí výtrusy. Orrok byl stižen totální válkou.

Orkové si nicméně začali pomalu uvědomovat, že jsou přečísleni a obklopeni ze všech stran. Do večera byl každý ork na Orroku zabit a jejich těla se změnila na biologické zdroje nakrmující rostoucí tyranidí roj.

 

Ghorala

Krátce po pádu Orroku Leviathan sestoupil na Ghoral, základnu pirátského válečného bosse a jeho obávaného Skarfangova loďstva. Když tyranidi dorazili, postavila se jim každá orčí loď v okruhu tuctu světelných let, stejně jako rozsáhlé minové pole mezi pásy ghoralských asteroidů, jež rozervalo gigantické bio-lodě v kataklizmatické explozi.

Orčí  dělové lodě napadly přeživší plavidla ještě předtím, než měla šanci zareagovat a celá tyranidí flotila byla palbou Skarfangových lodí zničena. Nicméně jedné bio-lodi se podařilo prorazit orčí blokádou a vrhnout se ke Ghoralu, nedbaje zranění nebo bolesti a vysadit tisíce mycetických spór na rovník planety. Skarfang, pozorující planetu z vesmíru, si uvědomil, že vesmírná bitva skončila a skutečný boj se nyní odehrává na povrchu světa. Orci sestoupili na planetu lovit své nepřátele. 

Na povrchu byli poprvé od příchodu do tohoto sektoru tyranidi zcela přečísleni orky. Cítíce, že vyhlazovací válka skončí jejich smrtí, tyranidí roj přijal taktiku pronásledování a útočení pouze na izolované orčí patroly. Ale orkové se začali přesouvat v davech příliš velkých, aby jim mohl prořídlý roj čelit.

Tyranidi se poté přizpůsobili znovu a začali usilovat o co největší krveprolití orků v otevřené krajině. Kdykoli se tyranidi blížili porážce, v harmonii ustoupili a skryli se v jeskyních nebo pod zem až do noci, kdy obří tyranidí synapse, větší a inteligentnější organismy fungující jako psychické spojení s úlovou myslí, neshromáždily rozptýlené stvůry živící se padlými na bojištích.

Orčí a tyranidí těla byla pohlcena a vyzvrácena do trávících jezer vylučovaných v základech hor. Pomalu, ale jistě tyranidi začali pohlcovat více bio zdrojů a zvyšovali tak své počty. Rostoucí roj opět změnil svou taktiku. Rozhodl se napadat větší množství shromážděných orků s cílem získat tak více surovin z těchto bio zdrojů.

Skarfang byl tímto násilím brzy přilákán a osobně se zapojil do pozemní války. Jeho hrdelní válečné výkřiky povzbudily orky v touze zvrátit bitvu ve svůj prospěch. Inspirováni Skarfangem k novému bojovému náporu, byli tyranidi pomalu tlačeni zpět. Nicméně jako odezvu cizáci vytvořili Lictory pověřené jediným cílem - zavraždit orčího velitele. Ovšem psí Squigové zmařili každý jejich pokus dostat se blízko ke svému cíli.

Tyranidi pak rafinovaně vylákali Skarfanga ven, když poslali vlny Hormogauntů proti orčím řadám a pak je zase stáhli, když se orkové připravili k obraně. Při desátém takovém útoku je Skarfang nařídil pronásledovat. Řvoucí bitevní vagóny a válečné trukky vyjeli na roj... a přímo do pasti. Shluky Venomthropů obklopily orky v husté toxické mlze a zapříčinili tak, že spousta vozidel narazila do skalních stěn nebo do sebe navzájem.

Jak se orkové v mlze začali dusit, narazil Skarfang na jednoho Venomthropa a vylil si na něm svůj hněv. Ale když se mlha rozestoupila, byl boss obklíčen Lictory. Všichni jeho boyz byli mezitím pobíjeni, až nezbyl žádný. Skarfangovi se podařilo udělat jen pouhé dva kroky, než ho tucty drápů roztrhaly na kusy.

S jejich vůdcem mrtvým se orkové pustili do bojů mezi sebou a pro tyranidy se stali snadnou kořistí. Každý kmen byl izolován a zničen v rychlém sledu, dokud během několika týdnů nebyli všichni orkové na Ghoralu mrtví. Bio zdroje planety se změnily na nové bio-lodě a tyranidi se rychle rozšířili na okolní orčí světy, z nichž většinu spotřebovali - jako například Derragon a Keltor. 

 

Octarius

Na centrálním světě Octarius, planetě s jediným super kontinentem, Blaktoof, Velkozloun z Octaria, po událostech na Orroku shromáždil kmeny a připravil se na obranu. Když celý den první vlna mycetických spór dopadala na planetu, shromážděná orčí horda propukla v jásot neboť cítila veliký boj.

Tyranidi

Spousta bitev se odehrávala na nebi a jak baterie děl a Flakka-Dakka zbraně, těžké autokanóny spustily protileteckou palbu, déšť zhoustl kusy padajících tyranidích těl. Od západu se blížily černé bouřkové mraky, dokud orkové neodhalili, že je to roj postupujících Gargoylů. Deffkoptéry, Fighta-Bommery a stormboyz vyrazili do vzduchu v soutěži o to, kdo se jako první střetne s blížícími se stvůrami. Mrtví orkové, žhavé trosky a syčící tyranidí ichor pršel všude kolem.

Orčí boyz na zemi začali stoupat do svahů, držíce své Choppas nad hlavami s úmyslem zapojit se do boje, jak jen to bude možné. Pak se náhle zem roztrhla a genolupiči začali proudit ven z hnízd. Ale zelená horda orků je rychle zatlačila zpět do tunelů a vrhla se za nimi do podzemí. Mezitím Lictoři skrytí na úbočí tajně umlčeli každou obří orčí zbraň. S masivními děly vyřazenými se déšť mycetických spór zdvojnásobil a stále více tyranidů přistávalo do horských průsmyků, zaplněných stejným počtem orků. Nikdy předtím neviděl Octarius takové krveprolití a válka se brzy rozšířila z planety do celého systému.

 

Stupňující se válka

Válka na Octariu stále zuří. V roce 997.M41 se do boje zapojilo několik eldarských válečných skupin, bojujíce proti imperiálním a orčím silám. V roce 999.M41 se mnoho imperiálních světů ocitlo v křížové palbě, když do války vstoupil světlolet Saim-Hann a vesmírní mariňáci z kapitul Salamandrů, Bílých Jizev a Havraní Gardy začali bránit napadené planety. Nedávné zprávy naznačují, že legendární tyranidí rojový pán se osobně připojil k útoku na orky z Octaria.

Ať už válku vyhrají orkové nebo tyranidi, vítěz zcela jasně vyjde z tohoto konfliktu silnější než předtím. Orci z okruhu světelných let se hrnou směrem na Octarius a jejich strana je stále početnější a silnější. A každý pozřený ork zároveň dodává více biomasy rostoucímu tyranidímu roji, poskytne mu nové možnosti pro učení a přizpůsobení novým taktikám jak porazit své nepřátele. Kryptmanovi se podařilo přilákat Leviathan k orčí Octariuské říši, ale spíše než aby lstí přivedl obě strany k zániku, jeho plán ztroskotal spuštěním sérií událostí, jež zapříčiní vyvinutí nepřátel Impéria do ještě silnější hrozby.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.