Tyranoformování světů

Vysláno: Magos Biologis

Datum: 3205766.M41

Výzkumná stanice: Nový Halefuss

Astropat: Prime Felnun

Ref: INQ.XR.01044/A

Přijato: Talasa Prime

Předmět: Analýza asimilace planety tyranidy

 


 

Lordi velitelé,

Přináším vám vážné novinky. Hrozba, které čelíme, může být mnohem větší, než jsme kdy jen snili. Technická analýza dat průzkumů Dalki-Prime před strávením tyranidy odhaluje zarážející fakta, pokud je konfrontována s daty z Dalki-Mons po strávení tyranidy.

Dalki-Prime byla zemědělská planeta s průměrem 12 500 km, trochu menší než Terra. Tyranidí flotila byla schopná odstranit následující počty materiálu z planety během 100 dnů (Standardu Terry):

 

  • 1,55 miliardy kubických km vody, jeden kubický km mořské vody váží přes miliardu kg.,
  • 8,67 miliardy kubických km plynů, teoreticky ho mohou zredukovat na desetinu objemu díky zchlazení a stlačení (3 atm a 0 stupňů Celsia).
  • 72 milionů kubických km solí a minerálů, vážících 1,4 miliardy kg na kubický km.

 

Je téměř nepředstavitelné, jak to mohou být schopni splnit v tak krátkém čase, ještě méně pak, kam byl materiál přesunut, jelikož typická úlová flotila, se kterou jsme se v historii setkali, není schopná přepravy byť jen zlomku tohoto množství. Z planety bylo přesunuto přes deset miliard kubických metrů materiálu. To by vyžadovalo mnoho milionů lodí a je daleko i za možnostmi celého Adeptus Mechanicus splnit to během desetiletí. Ještě více udivující je, že to neuspokojilo jejich hlad a oni útočí znovu a znovu, často během měsíců. Musíme proto určit, jestli tyto flotily nějak neodesílají materiál zpět do svých domovských systémů, jelikož se zdá být zřejmým, že nepoužívají všechny suroviny.

Detailnější analýza zdevastovaných světů přináší následující data z kombinace orbitálního sledovacího satelitu a záznamů, které byly objeveny.

 

Magos Biologis Salk,

Biomedikální výzkumná stanice Legie Draco, Nový Hallefuss

 


 

PLANETÁRNÍ ASIMILACE TYRANIDŮ: DALKI-PRIME

 

Den 0: Dalki-Prime a-třídaAnalýza záznamů z Dalki-Prime ukazuje, že invaze začala tiše, bez útoku v plném měřítku. Výsadkové lusky byly detekovány, když vstoupily do atmosféry na jižní polokouli; Tento případ byl první známým znamením tyranidí aktivity. My jsme ho chronologicky určili jako den 0.

Den 7: Síly PDF (planetárních obranných sil) zajistily a zničily přes 137 jednotlivých tyranidích organismů v neobývané oblasti, kam mycetické spóry dopadly. Neexistuje žádný záznam o eliminaci uzlového tvora, ale mise byla označena za úspěšnou díky nedbalému planetárnímu guvernéru, navzdory registrovaným stížnostem velitele PDF.

Den 9: Dva osamělé výskyty tyranidího zamoření byly objeveny, oba přes 200 kilometrů od původního vstupního bodu. PDF byly vyslány s odpovídajícími silami posádky imperiální gardy.

Den 13: Byly vyloveny tyranidí organismy z hlavních rybářských oblastí na severním pobřeží okolo 700 kilometrů od vstupního bodu. Konflikty pokračovaly na obou zbývajících frontách. Domníváme se, že basolitické zamoření od této chvíle pokračovalo nekontrolovaně.

Guvernér planety vyhlásil stav nouze.

Den 37: Hlavní části všech povrchových oblastí do 2 000 kilometrů od vstupního bodu jsou nyní pod kontrolou tyranidů. Basolitické zamoření bylo rozpoznáno ponorkami PDF, které byly zničeny 5 000 kilometrů od hlavního vstupního bodu. Podvodní zemědělské komplexy jsou napadeny a zničeny.

Odsolovací závody podél pobřeží byly napadeny zevnitř a zničeny, přístup byl jednoduše získán přes velké pumpovací stanice.

Den 42: Planetární guvernér a rada zanechali planetu kontrole velitele imperiální gardy, Galu Markitovi, který okamžitě přikázal planetární bombardování. To se setkalo jen s malým úspěchem.

Den 48: Síly imperiální gardy jsou těžce vytlačovány ze všech styčných bodů, polní zprávy vykazují exponenciální vzrůst v počtu tyranidích stvoření (hrubé odhady určují zdvojení každý 2,5 den).

Tyranoformování

Den 50: Všechny psychické kontakty s Dalki-Prime byly přetrženy díky silné přítomnosti tyranidí úlové flotily, která skočila z warpu v blízkosti planety. Předběžné výpočty určují počet tvorů na kosmických lodích na 1,46 miliardy. Všechny pokusy o útěk byly od této chvíle přerušeny a zničeny.

Mycetické jedovaté spóry byly vypuštěny do atmosféry. Rychle rostly na všech organických materiálech, jejich výhonky pronikly hluboko od organického tkaniva a vypouštěly enzymy, které začaly organismy přetvářet. To pomohlo Ripperům a také přetvořilo všechen jim vystavený materiál nepoužitelným pro ostatní tvory jako zdroj jídla, jelikož fungus je vysoce jedovatým pro většinu životních forem. Živým tvorům vystaveným vysokým koncentracím spor (200 na metr krychlový) se obvykle v plicích vyvinulo mycetické zamoření. Smrt nastala do 24 hodin.

Den 51: Primární strávení vší biomasy na Dalki-Prime začalo s malým odporem. Plemenné lodě přistály na planetě a vypustily larvy Ripperů, miliardy po miliardách. Nenasytní tvorové se rozšířili, zbavili planetu veškerého organického materiálu a vrátili se do kultivačních nádrží, aby uložili tento výživný bujón. Kapilární věže pak vyslaly materiál na orbit. Plemenné lodě se periodicky vracely na orbit a vykládaly materiál do velkých plemenných továren a krmících lodí. Pohyblivé pozemní a vzdušné životní formy, které nepodlehly mrakům spor, jsou v úvodní fázi loveny a eliminovány. To pokračuje bez zastávky přibližně po 8-10 dní, což je plněno zejména Gaunty, zdechliny jsou ponechány Ripperům a spórám. Tato lovecká hejna se vrací k Ripperům, aby získala opakovaně natrávenou potravu.

Datový soubor: Den 80: Veškerá vegetace je pryč 97% očištění Den 80: Hejna Ripperů, která systematicky zbavila zemskou masu a basolitické plochy soli a dermisu, se nalodila na plemenné lodi a vrátila do vesmíru. Jakmile to bylo hotovo, velké úlové lodi sestoupily do vrchní atmosféry. Tito tvorové, kteří se podobali primitivním paprskovitým životním formám s dlouhými chapadly, nyní klesli do atmosféry a začali ji odstraňovat. Jakmile byl atmosférický tlak snížen, vody oceánů se začaly vypařovat a mnohé z nich byly vysány. Díky změně tlaku, způsobené odstraněním ohromných oceánů, se začaly posouvat tektonické desky a vulkanická aktivita se dramaticky zvýšila. Zbaveno váhy oceánů, mnoho oblastí se roztrhlo a chrlilo horké plyny a lávu na povrch. Když úlové lodi sebraly poslední zbytky z planety, vrátily se do warpu a nechaly za sebou pustou kouli v jejích smrtelných bolestech.

Den 100Den 100: Imperiální námořnictvo dorazivší v reakci na stav nouze nachází planetu bez života.

Datový soubor: Den 100

Imperiální námořnictvo doráží

Zaznamenám světelený kruh díky velkému zbytku kovů.

Průměr planety zmenšen o 4,2%

Dalki-Mons d-třída

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.