Úlová flotila Dagon

Úlová flotila Dagon byla prvním významným vpádem tyranidů do sektoru Jericho v Ultima Segmentum. Stín ve warpu vržený tyranidí úlovou myslí do tohoto nestabilního prostoru předznamenával v 812.M41 příchod nové a hrůzné úlové flotily. Spojení mezi křížovou výpravou Achilus a znovudobytými oblastmi Jericha byly bez varování ztraceny. Zvláště zasaženo bylo Orfeuské předmostí kruzády, které bylo odříznuto od spojení a přístupu do zbytku oblasti táhnoucím se stínem warpového narušení. V roce 814.M41 válečná loď Hlídky Smrti Hromové slovo vstoupila do systému Freya, aby vyšetřila mlčení astropatického vysílače. Nenašla žádných stop po vysílači a dokonce ani života v celém systému Freya. Připraveno opustit systém, střetlo se Hromové slovo se dvěma tyranidími droními loděmi. S děravým trupem, zjizveným kyselinami a se zásobníky takřka vyprázdněnými, dorazilo Hromové slovo do pevnosti Hlídky Smrti Erioch přinášeje novinky o tom, že do sektoru Jericho vstoupili Tyranidi.

Úlová flotila tyranidů, která napadla systém Jericho je Impériem oficiálně označována jako úlová flotila Dagon a byla identifikována jako největší aktuální samostatná hrozba pro křížovou výpravu Achilles, která v této oblasti probíhá. A vlastně i největší hrozba pro životy každého živého tvora v systému Jericho. Vesmírní mariňáci Hlídky Smrti zůstávají plně zaměstnáni bojem s touto hrozbou. O původu úlové flotily Dagon není známo víc, než jen to, že přišla z okraje galaktického pásu daleko na galaktickém východě stejně jako všechny ostatní tyranidí úlové flotily, se kterými byl dosud učiněn kontakt. Imperiální učenci Ordo Xenos se do velké míry domnívají, že jde o samostatnou odnož zdecimované úlové flotil Behemoth, která byla zničena imperiálními silami během První války proti tyranidům v 745.M41.

Tato nová úlová flotila s sebou přináší do sektoru Jericho mnoho z až dobře známých hrůz. Vedle těch známých se nicméně objevují i nové nebezpečné variace tyranidů, dokazujíce, že jen co Impérium uvěří, že porozumělo tyranidům, tito hrůzní tvorové se znovu změní a adaptují. Pro sektor Jericho byl příchod Velkého požírače těžkou ranou, vyvádějíc křížovou výpravu Achilles z rovnováhy a nutíc imperiální velitele, aby spěchali čelit této nové hrozbě, než ztratí příliš mnoho pozic a padne příliš mnoho světů. Střetávajíce se tváří v tvář s hejny nestvůr, miliony padly v prvních zoufalých letech po příchodu Dagonu a mnoho planet nemohlo být zachráněno. Zmizely navždy pod stoupajícím a krvavým přílivem jako břitva ostrých spárů a klapajících kusadel.

Hlídka Smrti se snaží zastavit příval tyranidů

Velitelé i vojáci poznali znaky a charakter hejna, povahu jeho nestvůr a unikátní hlad, který zdá se mělo po sektoru Jericho, zvláště pak po jeho planetách. Také poznali, jak se adaptovalo a měnilo s každým světem, který pozřelo, s každou bitvou, kterou vyhrálo či prohrálo. Tato forma rychlé adaptace byla pozorována i v ostatních tyranidích úlových flotilách, ale u úlové flotily Dagon se zdálo, jak by si byla vědoma bolesti a utrpení, které způsobuje, a hrůzy, kterou zasévá do srdcí vojáků pokoušejících se jí zastavit. Během několika málo let tato evoluce a mutace uvnitř Dagonu vedla k množství unikátních biokonstrukcí a zbraní, které nikdy předtím imperiální učenci neviděli; z nichž tím nejhrůznějším je dagonský pán.

Síly křížové výpravy Achilles na Orfeuském předmostí už byly už tak příliš roztaženy na to, aby se mohly účinně bránit. Jak kruzáda strnula, při pokusu najít posily, tyranidí hejna se přesunula ještě hlouběji do sektoru. To ponechalo Hlídku Smrti jako jedinou sílu schopnou přijmout zodpovědnost za obranu proti cizáckému vpádu. Díky sledování různých hvězdných systémů a selektivnímu výběru svých cílů, aby maximalizovala svůj malý, ale schopný bitevní potenciál v sektoru, Hlídka Smrti se hrdinně pokusila zpomalit či dokonce zastavit tyranidí postup. Zda se tato strategie ukáže úspěšnou či ne, ale odhalí až budoucnost.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.