Úlová flotila Gorgon

Úlová flotila Gorgon byla tyranidí úlovou flotilou, která napadla Říši Tau v roce 899.M41. Byla relativně malou ve srovnání s ostatními úlovými flotilami, ale byla výjimečná svou schopností rychle se na biologické úrovni adaptovat na nové bitevní podmínky. Gorgon ve skutečnosti ukázal mnohem víc bioformních rozdílností, než jakákoli jiná úlová flotila. Rychlé tempo adaptace může být unikátní pro Gorgon nebo se může jednat o odpověď na boj s Tau, rasou, která je taktéž velmi flexibilní a přizpůsobivá - ovšem na technologické úrovni. Gorgon byla zničena v 903.41 spojenými silami Tau a imperiální gardy.

 

Historie

Sha'draig

Gorgon, poté co pozřel světy obývané několika obchodními partnery Tau, zahájil svůj první útok na Říši Tau zničením orbitální periferní předsunuté základny kolonie Sha'draig v 980899.M41, načež pokračoval na loděnice měsíce Sha'draigu. Zpočátku zbraně stíhačů loděnic držely Gorgon na uzdě, ale brzy adaptovaná záplava Gargoylů s obranným sliznatým pokrytím snižujícím poškození od palby stíhaček přemohla loděnice a zmasakrovala zbývající obránce. Flotila z Kel'shan Sept, vedená Kor'o Valrothem, byla vyslána k prověření mlčení stanice. Gorgon mezitím pokračoval na planetu Sha'draig samotnou a v době, kdy flotila Kel'shan dorazila v 420990.M41, už planeta byla obléhána. Flotila prorazila skrz tyranidí blokádu obklopující planetu dost brzy na to, aby dodala posily na povrch.

Na Sha'draigu Hormagaunti napadli vnější obranné linie Tau v nedalekých lesech, které Shas'el Vorcah zaplnil krootskými pomocnými sbory vedenými tvůrcem Pechallaiem. Nicméně mnozí z Hormagauntů zůstali zapleteni v lesním podrostu, kde se na ně Krooti mohli jednoduše vrhnout. Poté noví, adaptovaní Hormagaunti, méně náchylní k zamotání, zaútočili znovu a pobyli tisíce, než byli nakonec zastavení. Poslední vlna, skládající se z Hormagauntů vytvořených k probodávání a trhání Kroothidů, se už ukázala dostatečnou a přelila se přes Pechallaiovu obranu. Adaptace Hormagauntů nicméně snížila jejich odolnost vůči zranění a když se vynořili z lesů, tak je obránci Tau rychle postříleli.

Boj Tau s Tyranidy

Cyklus adaptace Gorgonu započal od znovu a brzy byli nasazeni Hormagaunti a Termaganti s takřka absolutní odolností proti palbě pulzních pušek. Tyto nestvůry přemohly hlavní sídlo Sha'draigu, nutíce Shas'ela Vorcaha stáhnout své síly do hor. Tau, v odpovědi na odolnost nestvůr vůči aktuální výzbroji, vyslali Stealth týmy ke znovuzískání krootích pušek z padlé Pechallaiovy obrany a rozdělili je mezi Vorcahovy přeživší ohnivé válečníky. Odpovědi protivníků jeden na druhého pokračovaly, s Tau spěchajícími s vynalezením nové technologie a zbraní a tyranidy plodícími nové biologické netvory s ještě vhodnějšími adaptacemi. V jedné chvíli Gorgon zplodil Hormagaunty a Gargoyly s chameleonickou kůží ke splynutí s jejich okolím, které je pro Tau činily neviditelnými, krom senzorů bitevních obleků.

V 843901.M41 hlavní admirál Kor'O'Vanah začal považovat situaci na Sha'draigu za neudržitelnou a přikázal stažení. Jeho flotila prorazila skrz blokádu a pokusila se evakuovat všechny přeživší pozemní jednotky, ale Shas'el Vorcah samotný zůstal na povrchu pod záminkou krytí ústupu. Nicméně jeho pravým záměrem bylo pokračovat v boji v sérii sebevražedných misí na narušení tyranidí sítě synapsí, neboť se Tau naučili, že rychlá adaptace Gorgonu jí nutí spoléhat se na menší, méně složité organismy schopné rychle plodit, a tak má relativně málo velkých netvorů. Vorcahova taktika byla úspěšná a nakonec vyhnala Gorgon z Sha'draigu, ale ne dříve, než byl takřka celý pozřen hejny Ripperů.

 

Ka'mais

V 075902.M41 se tucty biolodí oddělily od hlavní úlové flotily a napadly kolonii Tau na Ka'mais. To vyvolalo neočekávané objevení se necroní flotily z mrtvého měsíce Ka'kaisu, která poté vyrazila, aby zničila přečíslené tyranidí lodě. Na Ka'mais byl vyhlášen den oslav a když necroni přistáli, byli vítáni velkou ceremonií nebeského Aun'taniela. Navzdory přivítání byl Aun'taniel necrony bleskově zabit a Ka'mais sklizen. Nebeská rada Kel'shan přikázala evakuaci koloniálních světů mezi Ka'mais a Kel'shanem. Evakuační flotila z jednoho z těchto světů, Ho'sarnu, byla přepadena úlovou flotilou Gorgon a zmasakrována.

 

Kel'shan

TyranidéJak Gorgon opustil systém Ka'mais v 550902.M41, byl napaden flotilou Kor'O'Vanaha v bitvě o Sol'aiskou trhlinu. Zpočátku se vývoj klonil na stranu Tau, dokud se neobjevilo hejno biolodí Ramsmiter a Razorfiend s téměř úplnou odolností proti ion zbraním Tau a flotila Tau nebyla donucena se stáhnout. Tau se nicméně podařilo zničit mnoho z Narvhal Gorgonu, neboli biolodí, které tyranidi používají pro cestování větší rychlostí než světlo, ve snaze vykoupit čas pro Kel'shan v dalším opevňování před přicházející úlovou flotilou. Cestou na tuto planetu Gorgon pozřel systém Roksh, domov obchodnických gild Rokshashiské sítě bohatství. Krom toho bylo pozřeno také několik obchodních flotil Tau nacházejících se v systému, stejně jako tajná odposlouchávací stanice.

Na Kel'shanu mezitím v 760902.M41 z warpu vystoupila imperiální flotila a okamžitě oblehla planetu, nevědoma, že její warpová cesta trvala sto padesát let a křížová výprava Damocles, do které byla vyslána bojovat, už dávno skončila. K zahájení invaze byli nasazeni Cadiánci z XVIII. pod kastelánem Craskem. Volrothova flotila, notně pozměněná v loděnicích Kel'shanu, aby mohla čelit odolnosti Gorgonu, byla přesměrována, aby se střetla s imperiální flotilou. V 785902.M41 Gorgon sestoupil na Kel'shan a přidal se k už probíhající bitvě. Nyní čelící společnému nepříteli, Crask a Valroth se dohodli na smíru a jejich flotily se společně obrátily proti Gorgonu, ničíce takřka všechny jeho biolodě. Tyranidi se nebyli schopni rychle adaptovat na odlišné vlastnosti spojených sil Tau a imperiální gardy a v bitvě o hřeben Páteře světa v 500903.M41 byli zabiti poslední Dominatrix a Hive Tyrant a úlová flotila Gorgon zanikla. Mír mezi Impériem a Tau skončil nedlouho poté.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.