Úlová flotila Leviathan

Nejnovější úlová flotila s krycím názvem "Leviathan" byla třetí, největší a zatím nejmocnější velkou tyranidí úlovou flotilou. Leviathan napadl Galaxii roku 997.M41 přes galaktický jih. Jeho příchod pro Impérium lidstva znamenal počátek Třetí tyranidí války. Na rozdíl od většiny předchozích úlových flotil přicházejících z východního okraje, Leviathan podplul galatický okraj, a pak zamířil skrze galaktickou rovinu, šíříce tak své síly na široké frontě táhnoucí se přes Ultima Segmentum, Segmentum Tempestus a dokonce i Segmentum Solar. Jeho strategie byla stmelit své síly do dvou obřích úponů oddělených stovkami světelných let, vrhnout tak stín Velkého požírače na warp přes obrovskou vzdálenost mezi nimi a rušit tak veškerou psychickou komunikaci mezi světy chycenými v pasti a zbytkem impéria - a také zabránit imperiálním armádám v navigaci skrze warp směrem k ohroženým světům.

Hlavní levý úpon prokousávající se přímo k Teře byl nakonec zastaven na Tarsis Ultra jen asi patnáct tisíc světelných let od Země. Nicméně, Leviathan jako celek zůstal neporažen a pokračoval v útoku na galaxii. Dosud tyranidé pozřeli nespočet světů. Impérium reagovalo posílením celých systémů, sestavováním tisíců armád a expedic desítek kapitul vesmírných mariňáků mířících do ohrožených oblastí, zatímco několik eldarských světloletů využilo prastaré ničivé zbraně k ničení planet a zanechávajících jich jako mrtvých světy. I Tau vyvíjejí nové technologie a výzbroj pro boj s cizáckými tyranidy. Leviathan byl pouze zpomalen, spíše než úplně zastaven, a na své cestě pokračoval v útoku na veškerý život.

 

Historie

V pozdním roce 997.M41, méně než pět let po porážce úlové flotily Kraken, Impérium jako první ztratilo kontakt s několika systémy Segmentum Tempestus. Lord inkvizitor Kryptman provedl velký astrotelepatický průzkum, která se stala známý jako Kryptmanovo sčítání a nakonec, po zkolabování desítek astrotelepatů, navázal spojení s každou známou planetou na jižním okraji galaxie. Pomalu, s přicházejícími odpověďmi a žádnými odezvami, se začal tvořit vzor a vyšetřující inkvizitor byl schopen zmapovat vpád nové úlové tyranidí flotily děsivé velikosti. Útok Leviathanu tvořila dvě gigantická chapadla vzdálená od sebe stovky světelných let. Impérium ztratilo kontakt s planetami chycenými v pasti mezi těmito dvěma čelistmi, a pokud by se ty sevřely, pohltily by vše uvnitř.

Leviathan

 

Bitva na Tarsis Ultra

Planeta Tarsis Ultra stála přímo v cestě jednomu z hlavních úponů Leviathanu, toho jenž směřoval k samotné Teře. Svět byl bráněn Ultramariňáky pod vedením bratra kapitána Uriela Ventrise s podporou Pokořitelů vedených kaplanem Astadorem, 10. Logresským vedeným plukovníkem Octaviem Rebalaqem, 933. Mrtvými Sbory Kriegu v čele s plukovníkem Trymonem Staglerem a pluky planetárních obraných sil (PDF) vedených majorem Satriou.

I lord inkvizitor Kryptman byl přítomem, aby mohl poskytnout své rozsáhlé znalosti o tyranidí hrozbě. Když tyranidi vstoupili do systému v roce 999.M41 nebo 509997.M41, v závislosti na zdroji, a pozřeli planetu Barbarus Prime, imperiální síly zahájily vesmírný útok. Přes počáteční vítězství, kdy byla zničena jedna úlová loď si Kryptman přál spustit Exterminatus na svět Chordelis, další z planet stojících tyranidům v cestě. Ventris byl vehementně proti a postavil se za alternativní řešení zpomalit cizáky tím, že odpálí vesmírné vodíko-plazmové továrny a tím zničí další úlovou loď. Nicméně Kryptman Ventrisovi lhal a s pomocí Pokořitelů použil Exterminatus navzdory zdařenému plánu Ultramariňáků.

Imperiální síly se pokusily o stejný trik ještě jednou ničíce další úlovou loď, ale tyranidi se tomuto manévru přizpůsobili a plán se obrátil proti impériu, ochromujíc jejich loďstvo a nutíc tak přeživší prchnout. Tarsis Ultra byl ponechán bez ochrany z vesmíru, čehož tyranidi využili a zahájili závěrečnou planetární invazi.

Tarsis Ultra bylo obléháno po několik týdnů, nejprve dokázal pod Ventrisovým a později Kryptmanovým velením odolávat. Štěstěna se nakonec obrátila v imperiální prospěch, když Ventris a zabijácké komando Hlídky Smrti zajmulo lictora z původni invazní vlny. Magos biologis Vianco Locard zpětně analyzoval lictorův genetický kód, navrhuje genetickou nákazu, která měla nepřátele zničit.

LeviathanPokud by byla dodána do srdce roje, pak by mohla zničit celý úpon. Ventris se pak připojil k týmu Hlídky Smrti infiltrující poslední zbývající úlovou loď a zasadil nákazu do norn-královen. Nejprve pomalu, ale s nabírající rychlostí, se tyranidé obrátili a zaútočili proti sobě navzájem. Jejich synaptické ovládání bylo ztraceno.

V tomto okamžiku zbývající kontingent vesmírných mariňáků skládající se z obou kapitul Ultramariňáků a Pokořitelů klesl na šestnáct mužů. Většina ze zbývajících tyranidů umrzla v tvrdých podmínkách Tarsis Ultra a malá část přeživších si našla útočiště v teplejších prostředích. Imperiální síly zahájily protiofenzívu, která zničila roj a zastavila invazi. Rameno Leviathanu směřující na Terru bylo rozptýleno a jednou odsouzené světy mezi dvěma hlavními úpony se opět začaly hlásit imperiálním augurům.

 

Galaktický kordon

Zbytek Leviathanu pokračoval běsnit dále do galaxie, a tak inkvizitor Kryptman nařídil vytvořit galaktický kordon na zpomalení postupu tyranidů a získat tak čas pro přeskupení imperiálních bitevních flotil Segmentum Solar a Segmentum Tempestus. V tomto kordonu byly stovky světů buď evakuovány nebo nad nimi byl vynesen rozsudek Exterminatus, aby se cizákům zabránilo v získání těchto důležitých bio zdrojů. Světy v rámci nepřátelské invaze byly zničeny Exterminatem, pozdržovaným do posledního okamžiku a spuštěným zrovna ve chvíli, když tyranidi sestoupily na svět se nakrmit. Tak jim byly odňaty cenné zdroje planety i ty vynaložené na její získání.

 

Pokračující válka

Leviathan ve svém útoku na galaxii pokračuje. Je známo, že se podílí na zadržovacích operacích dva tucty kapitul vesmírných mariňáků, pod celkovým velením kapitána Aajza Solarise z Havraní Stráže.

V roce 999.M41 bylo zjištěno, že úponek Leviathana je na přímém kurzu k domovskému světu Krvavých Andělů, Baalu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.