Heinrich Kemmler

Heinrich Kemmler byl kdysi velkým a velmi obávaným nekromantem, dokud si jeho ambiciózní rivalové nezačali přisvojovat jeho moc. Takřka dovedli Pána lichů k smrti a ačkoli se mu podařilo útočníky porazit, bylo jeho tělo zlomeno a jeho mysl bitvou rozmetána. Po roky se pak toulal Hraničními knížectvími, jen o trochu víc, než napůl šílený žebrák, než ho rozmar osudu přivedl do hrobky válečného lorda Krella. Uzavíraje pakt s bohy Chaosu (alespoň jak si myslel), Heinrichu Kemmlerovi se navrátila síla. Ve spojenectví s Krellem tento odporný nekromant po léta zamořoval svět živých a bude v tom pokračovat i po veškerou blízkou budoucnost.

Heinrich Kemmler

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.