Konrád von Carstein

Je jen pár věcí horších než násilnický šílenec, ale jedna z nich je nesmrtelný násilnický šílenec se silou a rychlostí upíra. To co vedlo Vlada, aby dal šílenému Konrádovi dar upírství místo toho, aby mu usekl hlavu, se nikdy neobjasnilo. Snad prvního z upířích hrabat pobavila úplná Konrádova absence zábran a jeho lehké nakládání s přítomností.

KonrádKonrád sám sebe označoval jako jakéhosi Vladova bersekrovského vymahatele, který popravuje každého, kdo se znelíbí jeho hraběti. To ovšem zahrnovalo i kohokoli, kdo se znelíbil Konrádovi. Jeho vraždění brzy obsáhlo mnoho obětí, včetně nepřátelských generálů, všemožných kněží, lidí, kteří se na něj dívali úkosem, a několika nekromantů, kteří se vysmívali Konrádovým chabým magickým schopnostem.

Když Konrád po Vladově smrti uzurpoval jeho vládu, jeho náhled na nekromanty se změnil a podařilo se mu přemluvit mnohé, aby se přidali na jeho stranu. Štědře je odměňoval, za což ho mnozí považovali za bláznivého, Konrád však nebyl hloupý. Potřeboval nekromanty, aby mu budovali jeho armády a pokud mu dobře sloužili, garantoval jim bezpečí.

V bitvě Konrád často ztrácel sebekontrolu. Oddával se prolévání krve a byl i zkušený šermíř. Hnán nikdy nekončícím vztekem, vedl Konrád svou armádu více jako krvežíznivá smršť než generál, nevědomá mysl hnala jeho služebníky kupředu. Ovšem v tomto stavu byl Konrád náchylný k přílišnému krmení se a někdy se v prostřed bitvy zastavil, aby si oblízal zbroj a meč nebo se napil z padlých nepřátel. Bylo to právě v jednom z jeho záchvatů, když byl Konrád zabit trpasličím thénem Grufbadem a kurfiřtem Helmarem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.