Krell, Pán nemrtvých

Krell byl pánem velkého kmene válečníků Chaosu uctívajícího Khorna. Žil zhruba tisíc pět set let před založením Říše. Taktéž na území budoucí Říše a v Pustinách Chaosu založil velkou říši. Poté co válčil s barbarskými lidmi, obrátil svou pozornost k trpaslíkům a navázal spojenectví s nočními gobliny. Bylo to zrovna v této chvíli, když trpaslíci procházeli dobou nazývanou Čas utrpení. Krell napadl a podmanil si trpasličí pevnosti Karak Ungor a Karak Varn, ale byl poražen a nakonec zabit při neúspěšném útoku na Karak Kadrin a to armádou vedenou Grimbulem Železnou helmou. Jeho jméno je od té doby stokrát zapsáno ve Velké knize zášti a taktéž si vydobylo přízvisko Ničitel pevností.

KrellKrell byl po své smrti svými následovníky pohřben na okraji Pustin Chaosu, ale o tisíc pět set let později byl objeven Nagashem pátrajícím po své ztracené Koruně čarodějnictví. Poznaje jeho schopnosti jako velitele a válečníka, se Nagash rozhodl vzkřísit Krella ke svým cílům. Krell bojoval v bitvě u řeky Reik proti silám Sigmara, konkrétně proti nenáviděným trpaslíkům, jako vůdce jedné z nemrtvých armád. A když Nagash padl a jeho armáda se rozpadla, utekl. Následně vyplenil mnoho osad, ale byl poražen a zabit Sigmarem v bitvě u Ledového jezera roku 16 imperiálního kalendáře a uvězněn v magickém hrobě v Šedých horách.

Veden neviditelnou rukou, šílený Kemmler klopýtal k pohřební mohyle mrtvého bojovníka Chaosu, Krella, a vrátil ho zpět k životu po uzavření hrozné smlouvy s bohy Chaosu, kteří mu ztracený vrátili rozum. V čele mocné nemrtvé hordy pak spolu vtrhli do Bretonnie a zpočátku vítězili, než byli zničeni skavení zradou a chrabrostí Tancreda z Quenelles v Bitvě u La Maisontaal.

Krell poté znovu bojoval za Kemmlerovu věc při vpádu do Říše během obléhání Reikguardu, když do ní vtrhli jako nemrtvá horda ohrožující Říši vzpamatovávající se z Bouře Chaosu. Krell během tažení vyrážel do bitvy na nemrtvém wyvernovi a mnohokrát zmařil naděje obránců. Nakonec byl ale při znovudobývání hradu téměř zabit trolobíjcem Gotrekem Gurnissonem a Felixem Jeagerem.

Krell s Kemmlerem se pak objevili v Anthel Lorenu v čele další nemrtvé hordy. Jejich cílem bylo probudit zde spící mohylové krále a spojit je do obrovské armády. Lesní elfové byli i přes svou zatvrzelost odraženi a stali se zoufalými. Pomoc však přišla z nečekané strany. Bretonský rytíř spolu se svou družinou se utkal s Kemmlerem a nakonec ho porazil. Krell poté utekl do hlubin lesa se zuřivými dryádami v patách. Jeho další osud je pak nejasný.

Krell s sebou nosí mocnou sekeru, která zanechává v ráně oběti malé odštěpky obsidianu, které se zabodávají do srdce oběti a způsobují její pomalou a bolestivou smrt. Trolobijec Gotrek je tak zřejmě jediným, který setkání s ním a následná zranění přežil.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.