Pokrevní linie Lahmia

Až do nynějších dnů se táhne pokrevní linie upírů, pocházejících od Neferaty, vysoké kněžky a královny Lahmie. Neferata, společně se svými sestrami z Kultu krve, uprchla daleko na sever a unikla hněvu králů Nehekhary, potom co byla jejich země Lahmia srovnána se zemí a ztratila se v proudu času. Až do té doby, dokud nedostali trpaslíci od cizinců zprávu o místě, jenž se nazývá Stříbrný vrcholek. Leží v nejvzdálenější části Hor konce světa. Trpaslíci tam začali kopat, těžili stříbro a drahé kamení a také tam vystavěli malou pevnost.

Jedné temné noci jakási nemotorná stvoření s trhavými pohyby prolomila obranu hory a překvapila trpasličí stráž. Nebyli to goblini, ani skaveni, jednalo se o zombie a kostlivce. Tato událost je zaznamenána v knize zášti a vůdkyně útočníků byla označena jako Královna zla.

Uplynulo mnoho století. Trpaslíci nevážili dlouhou cestu ze svých síní k tomuto místu a tak sem nyní zavítali pouze cestovatelé ze zemí lidí. Cizinci, kteří navštívili Stříbrný vrcholek a vrátili se živí, vyprávěli tajemné příběhy. Nebyly to však žádné strašidelné historky, naopak. Hovořili o skvostném dvoře, moderní a zároveň starověké civilizaci a paláci vytesaném v bloku skály se sochami a zdmi zdobenými cizími nápisy. Palác temnoty, kam není dovoleno vstoupit dennímu světlu. Královna, která zde vládne, je překrásná. Doprovázejí jí služky a muži by pro ni umírali. Kdo ví, co bylo na těchto pověstech pravdy.

NeferataPříběhy o paláci královny noci se vyprávěly po staletí. Můžeme je nalézt v bretonských baladách, příbězích z Říše a tileyských básních. Od pouštních paláců Arábie, až po ledové hrady Kislevu, jste mohli zaslechnout podobné příběhy a legendy.

Stráž Stříbrného vrcholku chodí prý oděna v černé a zahaluje i své obličeje. Plíží se chodbami paláce se zbraněmi v rukou. Interiéry paláce jsou temné, jakoby osvětlené měsícem. Nikdo neviděl královnu hory mluvit přímo. Její tvář je skryta za sedmi závoji, ale její hlas je okouzlující. A v paláci královna chová spoustu koček.

V jedné pověsti dostal tileánský obchodník černou kočku. Půl cesty do Tiley se kočka střídavě vezla nebo šla podél kočáru, ale najednou seděla na jeho voze krásná žena. Nevěděl, odkud se vzala, ale odvezl jí do Tiley. Na žádné otázky neodpovídala. V Tiley mu zaplatila za cestu, rozloučila se a vyhledala klášter, kde vstoupila do ženského řádu.

Další příběh se vypráví v Bretonii. Potulný rytíř se vrátil z dobrodružných cest plných nebezpečí a přivezl s sebou nádhernou ženu bledé pleti. Pojal tuto dámu za manželku a udělal z ní paní svého hradu. Hosté na hradě měli tuto ženu možnost vidět pouze při nočních hostinách. Nejedla nic a pila pouze poháry rudého vína.

Tyto a mnoho podobných příběhů odhalují, jak se pokrevní linie Neferaty rozšiřovala po mnoho staletích do i těch nejvzdálenějších zemí.

Je pravda, že všechny upírky z řádu Lahmie pocházejí od mocné královny upírů. Ona muži pohrdala a následkem toho je jich v pokrevní linii Lahmie jen velmi málo. Překrásné dívky jsou vybírány mezi nejvýznamnějšími rodinami v Bretonii a Říši. Tyto mladé dámy dostávají nejvyšší poctu – Krvavý polibek. Pak se snaží získat kontrolu nad lidmi ve svém okolí, svou mazaností a intrikami. Ostatní upíři zdaleka tak nevynikají v infiltraci do lidské společnosti jako tento řád temných upírek.

Jejich přítomnosti si málokdy někdo všimne. Ale svými prsty dosáhnou daleko. Tyto upírky možná postrádají brutální sílu ostatních upířích rodů, ale v mazanosti a lstivosti jsou nepřekonatelné. Mohou dosahovat svých cílů nikoli přímou akcí, ale politikařením a intrikami. Jsou to požitkářky, které milují bohatství a nepřestanou, dokud nedostanou to, co si přejí.

Upírky z rodu Lahmia jsou rychlé jako blesk. Jejich upíří síla jim dovoluje ztratit se ve stínu a zmizet z očí smrtelníků. Pohybují se tak rychle, že když chtějí, jsou neviditelné pouhým okem. Dlouhé prsty upírek dosáhnou na všechny vrstvy lidské společnosti. Aktivně se zajímají o záležitosti smrtelníků. Nikdo z nás nemůže tušit, kolik urozených dam, vdov po princích a vévodech, které se vyhýbají slunečnímu světlu a zamykají se ve vysokých věžích a honosných palácích, se řadí mezi tyto potomky pradávné Neferaty. Mají talent na umění a politiku a jejich síla osobnosti je činí v očích smrtelníků neodolatelnými. Nicméně, jejich povaha odpovídá rychlosti jejich těl, snadno se rozhněvají a velmi pomalu uklidňují.

V nejvzdálenějších koutech Starého světa upadla pod nadvládu těchto krásných upírek celá města. Zombie se zbraněmi v rukou stráží u bran a není možnost úniku. Upíří aristokratky zde každou noc vysávají krev ze smrtelníků. Taková místa musí být očištěna plamenem a mečem, často po krvavé bitvě s upíry a jejich nemrtvou armádou.

Lahmie nemají rády ostatní upíry. Kontakty udržují jen mezi sebou a svou překrásnou královnou, Neferatou. Co opravdu tyto upírky chtějí a jakých cílů se snaží dosáhnout, to zřejmě nikdo nezjistí.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.