Pokrevní linie necrarchové

Stejně jako ostatní upíři, i původ necrarchů sahá do starodávného města Lahmia, kde vládli nemrtví páni. Je možné, že necrarchové, jsou potomky W´sorana, kterého mají v úctě jakožto otce všech upírů. Možná byl učencem a alchymistou v těchto zapomenutých časech, kdy Nehekhařané studovali temná umění a hledali jak oklamat smrt. Kde je pravda, to nikdo neví, stejně tak jako je známo i velmi málo o těchto prastarých časech.

S pádem Lahmie, upířího království, lehla popelem i velká městská knihovna. Temné znalosti z prastaré Nehekhary byly zničeny a mnoho stoupenců W´sorana zemřelo v plamenech, když nebyly ochotní opustit bortící se knihovnu a zanechat tak svého bádání i současných úspěchů.

Bohužel pro okolní svět, hrstka necrarchů utekla a přežila pronásledování vojsky králů Numie a Zandrie. Tito vyhnanci s sebou vzali knihy, svitky a ostatní fragmenty temného Nagashova učení. Rozptýlili se po celém starém světě, kde ukrytí trpělivě čekají na smrt svých nepřátel a dál studují temná vědění. Stavějí vysoké věže, kde pozorují hvězdy a brání se útokům nepřátel.

V těchto věžích pak během noci Geheimnisnachtu necrarchové sesílají mocná kouzla. Jejich účel byl vždy stejný – zabít vše živé v dosahu této strašlivé magie. Z temných sídel těchto upířích mágů se pomalu šíří zkáza, otravuje řeky, ničí lesy, proklíná zvířata i lidi, mnozí pak onemocní a umírají. Zdá se, že necrarchové jsou určení k tomu, aby zničili vše živé po celém světě.

Ti, kteří viděli do temných věd hlouběji, věděli, že toto pomalé ničení je prací necrarchů. Je známo, že tito hrůzostrašní nekromanti chtěli otočit celý svět do temného království smrti, včetně všech živých tvorů a pouze nemrtví by zůstávali svázáni na věky ve službách svých hrůzostrašných pánů. Takový chtěli mít svět, beze změny, nekonečný řád bez jakéhokoli života. To je důvod, proč lovci čarodějnic nenávidí necrarchy nade všechny upíry. A nešetří úsilím vyhladit tento upíří rod do posledního. Nalézat tyto nepolapitelné stvůry je ale velice obtížný úkol, který si zabíječi upírů stanovili.

NecrarchNecrarchové pouze velmi zřídka pochodují do války otevřeně. Ale pokud k tomu již dojde, jsou možná ještě nebezpečnější, než ostatní upíří rody. Jak již bylo řečeno, jsou to totiž velice mocní nekromanti, mohou přivést k životu neskutečné masy oživlých mrtvol. Takové války nejsou bojovány pro pozemský zisk nebo světskou sílu, ale spíše pro nabytí znalostí a magických umění.

Estalijský lid se stále chvěje hrůzou, když si vzpomene na Války smrti. Kdy Nourgul, strašlivý upír z Estalie, napadl jejich zemi. Jeho obrovské armády, vytvářené celá tisíciletí čítaly deset tisíc nemrtvých vojáků. Ty byly rozdrceny pyšnými estalijskými condottiery, leč válka za sebou zanechala tisíce mrtvých. Celá tato válka byla vedena pro posedlost jednou jedinou knihou: Svazkem moudrosti, který byl střežen v Myrmidijském chrámu. Naštěstí pro celý svět, upíří lord byl zabit přímo v chrámu okamžitě po získání knihy. Přesto trvalo desetiletí, než se Estalie z války vzpamatovala.

Necrarchové jsou nepochopitelní dokonce i pro své nemrtvé soukmenovce, ostatní upíří rody nerozumí jejich záměrům. Šílenství necrarchů je částečně zmírněno vysokou inteligencí, mistrovstvím v alchymii a velkým uměním nekromancie. Zatímco většina upírů spřádá plány, jak ovládnout království lidí, buď lstí nebo pomocí hrubé síly, tak necrarchové si přejí konec a smrt všeho živého pod sluncem. Liší se od svých soukmenovců i v dalších věcech. Nejvíce snad ve vzhledu. Jsou podle lidských měřítek krásy velmi oškliví. Málo lidí by zvládlo pohled na jejich hrůzostrašný zjev, aniž by jim přeběhl mráz po zádech. Necrarchové jsou na pohled tak strašní, jako jsou lahmijské upírky krásné.

Další rozdíly jsou již méně patrné, ale o to více zajímavé. Ze všech upířích rodů vydrží právě necrarchové nejdéle bez čerstvé lidské krve, aniž by utrpěli nějakou újmu. Jak tohoto umění docílili, je tajemstvím pro všechny ostatní upíry. Ale pravděpodobně to souvisí s jejich vynikajícím uměním nekromancie. Když ostatní upíři musí vyrazit na krvavý lov lidí a tudíž tak i riskovat odhalení své pravé podstaty, necrarchové mohou zůstat dlouho skryti před pátravými zraky smrtelníků a koncentrovat veškerou svou energii na studia temných umění.

Necrarchové nevidí svět tak jako ostatní upíři. Vidí svět živých jako rozmazaný obraz, zatímco svět mrtvých, těla naskládaná v hrobech nebo mrtvolami přetékající márnice, jsou krystalicky čisté a daleko více reálné než svět naplněný životem.

Necrarchové jsou samotářští, jsou to kouzelníci a alchymisté, kterým se může rovnat jen málokdo. V temné magii nemají ani mezi ostatními upíry rovnocenného soupeře a to více než kompenzuje jejich válečnické umění, které je velmi slabé ve srovnání s ostatními upířími pokrevními liniemi. Skryti v osamělých věžích a doupatech, chráněni magií a svými nemrtvými strážci, věnují nekonečné životy studiu temných věd a nekromancie. Lovci čarodějnic a potulní rytíři vyhledávají sídla těchto zrůd, a když naleznou doupě necrarcha dojde ke kruté bitvě. Často ti, kteří chtěli zabít upíra, skončí jako jeho nemrtví služebníci v příšerném nekonečném životě. Soukromí a skrývání staví necrarchové nadevše ostatní. Stále ale občas potřebují čerstvou krev z živých těl pro obětování při svých temných rituálech a obřadech.

Z tohoto důvodu potřebují agenty a zvědy v lidské společnosti. Fyzická krása má pro necrarchy pramalou hodnotu, přijímají služby od těch, kterými ostatní pohrdají, od nakažených, šílenců, znetvořených a od jedinců poskvrněných Chaosem. Necrarchové prokazují těmto psancům a vyděděncům falešný soucit. Na oplátku jsou jim tito sluhové fanaticky věrní a jsou schopni vykonávat úkoly, které upíři považují za obtížné. Během dne tato lidská spodina vykrádá hroby z důvodu nalezení syrového materiálu pro experimenty svých pánů. Nejinteligentnější z těchto sluhů dostanou od necrarchů školu temné magie a nekromancie. A pár vyvolených z této elity přijmou necrarchové do vlastních řad a udělají z nich nižší upíry.

Jelikož jsou necrarchové vzácností, mnoho učenců nevěří, že opravdu existují. Ale v temných koutech světa, skryti před očima lidí pokračují tito upíři ve své pomalé, zákeřné práci. Jednoho dne jejich laborování přinese ovoce a svět pozná takovou hrůzu, jakou ještě nikdy neviděl...

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.