Historie Duaelu II.

Kruhy duší

Kruhy duší tvoří hlavní část Aelu a jsou precizně spojené s Velkým vynálezem, který umožňuje transmigraci duší. Pokud živoucí stvoření zemře, je jeho duše chycena Velkým vynálezem a nasměrována do kruhů duší; zde zůstává, dokud není očištěna od všech emocí a vzpomínek života zemřelého tvora. Po stoletích očišťování se může vrátit do těla novorozence a pokračovat v účasti v nikdy nekončícím cyklu života a smrti. Každá inteligentní rasa má svůj kruh duší; trpaslíci, liddi a všichni ostatní smrtelníci podstupují po smrti oddělení těla a duše.

Tento proces je nazýván Rozcestí - tělo se vrací do země, aby pokračovalo v cirkulaci hmoty, a každá duše míří k Velkému vynálezu, aby byla nasměrována do příslušného kruhu duší. Ačkoli očištěna od zkušeností předchozích vlastníků, duše si ukládá části jejich hlavních vlastností; takže společně s duší dítě dědí nejvýraznější rysy svých předchůdců. V rozvinutých společnostech jsou kněží, věštci a jasnovidci schopní poznat tyto rysy, velice uznáváni, neboť umožňují rodičům správně vychovat dítě, aby posílili jeho správné vlastnosti a snížili vliv těch špatných. Některé společnosti, zejména ty ovládané zvrácenými tyrany, tak činí opačně - snaží se posílit "špatné" rysy, aby vytvářely kruté a nemilosrdné jednotlivce, kteří se poté stanou perfektními vojáky nebo neváhajícími vrahy.

Strážci

Každá duše zcela nově vytvořená ve Velkém vynálezu je v okamžiku stvoření zcela neutrální, neboť nemá žádné "pozůstatky" z minulosti. Takové události jako spontánní vznik byly v minulosti velmi běžné, jak se rasy Duulu rychle vyvíjely. Nyní, v Páté éře, je to velmi vzácné a dává to rodičům možnost vychovat potomka neposkvrněného minulostí. Takové osoby jsou velmi žádané gildami a společenstvími, zvláště kouzelníky, neboť často přinášejí nové myšlenky a vynálezy, stejně tak jako stimulují kreativitu ostatních.

Nejmocnější a nejvlivnější hrdinové nechávají své duše s tak silnými otisky, že dokonce ani kruhy duší nedokáží zcela odstranit jejich osobnosti. V takových případech můžeme mluvit o reinkarnaci dlouho mrtvého jedince v těle dítěte.

Dokonce i přesto, že Mistr vložil mnoho snahy do vytvoření Velkého vynálezu, mechanismus občas selže, zvláště když nějaká násilná událost způsobí smrt mnoha stvoření v jeden okamžik. V té chvíli se může stát, že některé duše nenajdou svou cestu do Aelu. Tyto nešťastné duše zůstanou uvězněny na Duulu, dokud je nějaký dobrý a milosrdný jedinec neosvobodí provedením Rozcestí.

Ztracené duše se potulují okolo místa, kde byly zabity, truchlící a bědující. Ty zvláště zoufalé se dokonce mohou přeměnit v banshee; duši, která zůstane v Duulu po tak dlouhou dobu, že ztratí poslední známky zdravého rozumu a zdivočí. Takový tvor může způsobit šílenství komukoli, kdo se s ní setká, svým pronikavým vytím, nebo dokonce vysát životní esenci nešťastníka, který pohlédne do jejích šílených, mrazivých očí.

Jedním z nejnebezpečnějších fenoménů na Duulu je nekromancie - život po smrti vtělený skrz nějaký magický rituál. Různorodí kultisté smrti nejenže povolávají těla svých nemrtvých služebníků, ale vědomě narušují normální chod Velkého vynálezu, brání mu v nalézání duší, které pak uvězňují uvnitř mrtvých děl. To je skutečně strašlivý osud pro kohokoliv a nekromancie je striktně zakázána ve všech zemích Greatlandu. Naneštěstí, s pádem Irqadu všichni podlí čarodějové a nekromanti dostali ideální zkušební prostor pro své experimenty - Poušť děsu.

 

Konec věků

Mezi trpaslíky existuje proroctví, které říká, že svět jednoho dne skončí. Toho dne bude vybojována největší bitva - bitva světla a temnoty, dobra a zla, která rozhodne o vzhledu nového světa, který se zrodí ze zbytků tohoto. Z toho důvodu trpaslíci pěstují takové vlastnosti jako poctivost, chrabrost a čest; každý trpaslík chce být připraven, až bude povolán do zbraně na Konci věků. V té chvíli si všichni živí stejně jako mrtví vyberou, zda budou stát na straně avalů nebo sarhu, nebude lhostejnosti, nebude neutrality - každý se bude muset rozhodnout. Pak bude rozpoutána bitva trvající až do té doby, než jedna strana zvítězí.

Konec věků bude skutečně soudným dnem Duaelu; odehraje se, když hlavní kruh Velkého vynálezu - Světový kruh - dokončí celou rotaci. V té chvíli budou všechny civilizace zničeny, všechna města srovnána se zemí, všechna umělecká a myšlenková díla zničena. Celý svět bude očištěn od jakékoli stopy původních obyvatel. Všechny duše, dokonce i ty strážců, budou očištěny a Světový kruh začne novou rotaci. Pokud bude většina duší nést vlastnosti odpovídající povaze avalů, budou mít znovuzrození obyvatelé Nebeských trůnů navrch. Pokud se stane, že se sarhu podaří získat víc smrtelníků na svou stranu, pak bude mocnější Propast. Touto cestou se bude Duael vyvíjet, dokud slunce nezemře po vyčerpání své esence. Pak padne věčná noc a celý Duael se ponoří do hlubokého spánku, čekaje na návrat svého stvořitele. A pokud bude Mistr spokojen s vývojem svého výtvoru, probudí svět svitem nového slunce.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.