Rasy Greatlandu

Trpaslíci

TrpaslíkJako jedna z nejstarších ras Greatlandu, trpaslíci po milénia dohlíželi na mír a klid Světové zdi. Mrazivé hory vychovávají výjimečně tvrdý lid, který se rychle stal nejschopnějšími horníky, řemeslníky a inženýry, neboť Světová zeď je hojná na četné minerální zdroje a aby zde mohli žít, museli se trpaslíci prokopat hluboko do jejího masivu, budujíce nádherná města-pevnosti. Trpaslíci jsou tvrdohlaví, odvážní a čestní, ale lehce izolovaní od ostatních obyvatel Greatlandu, neboť považují svou civilizaci za nejlepší ze všech a jedinou, která zůstala věrná božským avalům. Trpasličí království je nejmocnějším státem Greatlandu. Udržuje si nejsilnější armádu - skvěle vyzbrojené a dobře vycvičené legie těžké trpasličí pěchoty se staly slavnými po bojištích celého Greatlandu.

 

Liddi

Pradávní a záhadní - první z Mistrových dětí jsou ochránci rovnováhy a přírodního řádu Duulu. Obdařeni darem metamorfózy ve strašlivé bestie, jsou nezpochybnitelnými vládci lesů. Houževnatí, obratní a s extrémně ostrými smysly, stojí nad ostatními predátory Greatlandu. Liddi se nestarají o hmotné statky a cennosti, považují technický pokrok za největší hrozbu světové rovnováze. Následují své instinkty, soustředí se na duševní růst a vnitřní sílu. Úzce spjatí s přírodou, žijí v těch nejhustších lesích a jsou takřka neporazitelní, když jsou pod jejich stromovím. V nynější době liddi obývají jen několik lesů Greatlandu a brání svá bydliště s extrémní zuřivostí. Nepoužívají zbraně ani zbroje, neboť jejich tesáky a spáry jsou v každém ohledu stejně dobré jako jakýkoli kus kovářské práce.

 

Org'kkaOrg'kka

Divoké kočovné kmeny putují Tal-Yagalem od konce Velké invaze, kdy je krutí volgaři vyhnali z jejich domoviny. Orkové, jak jsou nazýváni ostatními, jsou primitivní rasou. Jejich kmeny často bojují mezi sebou stejně jako s ostatními civilizacemi, neboť org'kka považují sílu a násilí za přirozené způsoby získání bohatství a respektu. Tvrdí, brutální a jednodušší, ale skvěle spolupracující uvnitř svých kmenových skupin, jsou org'kka mistry v přežití na otevřené stepi. Následují stáda wak wak, které jsou jejich nejoblíbenějším zdrojem jídla, kůží a kostí pro tvorbu nástrojů a zbraní. Jejich zbraně se mohou zdát archaické a nepropracované, ale oni to vyrovnávají ohromujícími počty a sveřepým stylem boje. Kmenové bandy org'kka na válečné stezce jsou postrachem pro lidská a elfí pohraniční sídliště a největší hrozbou pro kupecké karavany.

 

Elfové

Stejně staří jako trpaslíci, elfové se liší od vousatého národa takřka v každém ohledu. Jejich postavy jsou lehčí a štíhlejší, pohybují se s nepřirozenou elegancí a hbitostí. Milují magii i umění a cokoliv, co tvoří, nese punc nevyrovnatelné péče o detail a celkové harmonie. Elfové přistupují k ostatním národům s rezervovaností, či dokonce přehlížením, neboť považují svou Říši za nejkrásnější a nejobdivuhodnější, navzdory tomu, že se zdá, že její největší dny minuly už před mnoha lety. Jejich území se táhne přes velkou část jihovýchodního Greatlandu, s nádherným hlavním městem Sao'Gei v jejím středu. Elfové jsou mistry meče, luku a magie, a udržují nejnádhernější armádu v Greatlandu - na bojišti elfí voje tvoří dojem mistrovské mozaiky, ale nelze je brát na lehkou váhu, neboť za jejich krásou leží velká chrabrost a prohnanost.

 

VolgarVolgaři

Kdysi trpaslíci, stali se pokroucenými a zlými služebníky Demedorra - démonického lorda. Volgaři jsou očima a rukama Temného pána, jeho nástroji pomsty a vykonavateli jeho strašlivých plánů na jeho osvobození z magického vězení a podrobení celého Greatlandu. Jejich mysli a duše jsou nakaženy Temnotou, jak nazývají Demedorrovu vůli, která je váže na věčnost. Po více než posledních šedesát let vedou volgaři válku proti trpaslíkům v Severních stezkách, kde se síly Království rozhodly čelit svým původním bratřím. V boji jsou volgaři bezohlední a krvelační, neboť vztek je jedinou svobodou jim ponechanou... Trpasličí veteráni říkají, že čelit volgarům je jako hledět přímo do nejtemnějších zákoutí své vlastní duše. A bojují s nimi se stejnou zuřivostí - je lepší zemřít, než být zajat posluhovači Temného pána a následně být přeměněn v jednoho z Odsouzenců.

 

Lidé

Vytvoření avaly během Druhé éry, rychle se stali nejpočetnější rasou v Greatlandu. Lidé se rychle učí, jsou tvořivými a přizpůsobivými stvořeními, ačkoli relativně krátkověkými. Jelikož je jejich přítomnost na Greatlandu skutečně krátká, v porovnání s ostatními rasami, vidí svět v lehce jiné perspektivě, než "staré" rasy - lidé jsou nepozorní, chamtiví a mají nesrovnatelnou žízeň po moci. Lidská teritoria se táhnou západně od Světové zdi nahoru k Sheeridanskému lesu. Po pádu republiky Arqadu na konci Velké invaze, kdysi sjednocení, lidé se roztříštili a nyní jsou jejich země rozděleny mezi množství nezávislých městských států, s Kraakovem, Merchandií a Andvarem mezi těmi nejsilnějšími. Lidé jsou dobře vybaveni pro všechna možná povolání a řemesla - jsou to zkušení kouzelníci, schopní vojáci a vychytralí kupci.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.