Cryx

Schardské ostrovy se skrývají v piráty zamořených pobřežních vodách za Zlámaným pobřežím západního Cygnaru. Největší z těchto ostrovů je sídlem hlavního města říše nočních můr, Cryxu. Rozeklané, zlověstné pobřeží ostrova skrývá jeho pravou podstavu - že je zemí ještě chmurnější a zrádnější, než vypadá. Jeho kruté lesy a zpustošené hory jsou domovem ničivých trollů, ogrunů, pokřivených lidí, divokých gobberů a pokřivených míšenců. Tento lid může připomínat rasy pevniny, ale krutá podstata ostrova a nekromantické energie prostupující tímto královstvím jej pozměnily v cosi zlovolného a odporného.

Cryx

Obyvatelé této země žijí ve strachu ve stínu svého vládce, prvního draka, lorda Toruka. Taktéž zvaný Otec draků, je původcem svého druhu a je považován za boha všemi, kteří musí poslouchat příkazy lichských lordů a kněží jeho kultu. Toruk je zdrojem zhoubnosti vyzařující z ostrova jako hmatatelná energie, pohroma stíhající každou rostlinu, zvíře a kámen v jeho království. Mistr nesmrti, daroval svým vybraným vazalům dar nepřirozené nesmrtelnosti jakožto nemrtvým, kteří kráčí po boku živých v bledých městech říše. Torukův královský dvůr je držen v gigantickém černém paláci ohřívaném zraněnou zemí pod ním. Jen nedaleko přetékají kostmi obrovské jámy jimi zaplněné, které jsou neustále přebíráno nekrotechy, kteří vytvářejí strašlivé válečné stroje Cryxu.

Otec draků zcela vládne svému teritoriu už po šestnáct století a jeho piráti terorizují západní pobřeží Cygnaru a Ordu číháním na obchodních cestách a napadáním lehce opevněných osad - jak kvůli jejich zdrojům, tak jejich obyvatelům. Celé komunity zmizely po cryxských nájezdech, jejich členové zajati a pravděpodobně připojeni k nemrtvým armádám. Ačkoli se zdá, že je Toruk spokojen s vládnutím svému ostrovnímu království, obávají se národy pevniny dne, kdy se rozhodne rozšířit své državy a zdá se možným, že takový čas nadešel.

Jak šlo agenty Cryxu jen zřídka zahlédnout v cizích zemích, tak se nyní s mnohem větší pravidelností cryxské armády zapojily do bitev na pevnině. Ti na vyšších stupních ostatních národů si začali uvědomovat, že uvnitř jejich vlastních hranic existují skryté cryxské základny, v podzemí nebo v pusté divočině, a z těchto míst začíná Toruk rozšiřovat svůj vliv. Pravým cílům těchto sil stále nebylo plně porozuměno a pohyby cryxských armád často popírají obvyklé povědomí o strategii a taktice. Minimálně část z toho ale pramení v tom, že Toruk se více zajímá o střety s jinými draky - svým pradávným potomstvem - než dobýváním měst a pevností smrtelníků.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.