Khador

Bez jakýchkoli pochyb je lid Khadoru tvrdý, vznětlivý,  zocelený a hrdý. Lidé z Khadoru si vzali dobré ponaučení z pradávných dob, ve kterých člověk přežíval jen díky síle a krutosti, a nevidí žádný důvod, proč teď tyto vlastnosti jakkoli zjemňovat. Sever drží zakořeněné pradávné zvyky odvozené z časů, ve kterých se barbarští páni koní proháněli těmito zeměmi a vládli Khardické říši s podporou menitských kněží.

Abyste více porozuměli těmto chladnokrevným seveřanům, uvědomte si, že většina Khadoru je po pět měsíců v roce zamrzlá. Silné větry lámou stromy v polovině a náhlé sněžení se přihání tak rychle, že celé skupiny povozů mohou zmizet během pouhých sekund. Pouze tvrdý lid může mít šanci přežít na tak tvrdém místě. A khadorská armáda ztělesňuje tuto sílu, s obrovskými warjacky burácejícími vedle zocelených mužů a žen vyzbrojených až po zuby sekerami a střelnými zbraněmi.

V posledním století učinili osvícení vůdcové národa mnohé pro modernizaci khadorské armády. Přestože jejich mechanikové upřednostňují jednoduchost a hrubý design před zbytečnými složitostmi, jsou khadorské inženýrství a mechanika takřka rovné té Cygnaru.

Khadorská armáda

Oproti svému jižanskému rivalovi, který spoléhá na dobrovolníky, Khador už od časů staré říše své vojáky odváděl. Každý dospělý muž a každá dospělá žena, kteří si přejí a nemají dítě, po nějakou dobu slouží své domovině. Je to hrdá tradice, skrze kterou je každý schopný občan osobně zainteresován do obrany svého národa a zná výzvy a soužení života vojáka.

Většinu khadorského národa tvoří Morrowané, ačkoli ne s tak velkou převahou jako v Cygnaru, Ordu či Llaelu. Menitská víra je na severu Khadoru silnější než kdekoli jinde s výjimkou Menothova protektorátu. Ovšem ať už Menita nebo Morrowan, milují Khadořané nadevše svého vládce. Jsou to ti nejpatriotičtější lidé, na které můžete narazit - a to je součást důvodu, proč jsou tak nevítanými návštěvníky.

Khador si vždycky stěžoval na kompromisy učiněné v Corvisských úmluvách, neboť velebí časy staré Khardické říše a využívá každé příležitosti, aby obnovil její dosah a moc. Každou generaci nastoupí na trůn nový vládce a prohlásí, že je čas znovuzískat země, které jsou po právu Khadorské. Dokonce ani kmeny Kossitů a Skirovů už si nepamatují, že kdysi byly nezávislými královstvími mimo nadvládu Khardů. Nyní tak všichni Khadorané sdílejí planoucí odhodlání znovuzrodit starou říši a jsou rozhodnuti odložit stranou osobní pohodlí a dokonce i obětovat své životy, pokud to bude nezbytné k naplnění tohoto cíle.

Po nedávné okupaci Llaelu královna Ayn Vanar prohlásila Khador znovu za říši a sebe, za ohromné podpory svého lidu, nazvala císařovnou. A poté se khadorské síly přelily na severní hranice Cygnaru a nedávno se jim podařilo získat Trnový les. Dobytí tohoto rozsáhlého a klíčového území je předzvěstí ještě krutějších bitev mezi těmito dvěma velkými národy.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.