Llael

Hlavní geografická výhoda Llaelu se ukázala být jeho největší slabinou: sdílení hranic se čtyřmi královstvími s jen málo přírodními bariérami, které by komlikovaly obchod - nebo pohyb armád. Výborná obchodní pozice sloužila k naplnění kapes jistých podnikavých šlechticů a měšťanů, kteří využívali přepravu po Černé řece z Rhulu do Cygnarského zálivu. Obchodníci Llaelu byli strategicky umístěni jakožto prostředníci pro celou řadu lukrativních obchodnických organizací. A to zatímco jejich mírná údolí a plodná pole nabízela jen málo bariér na zpomalení postupu vojáků, kteří je pochodovali zabrat na konci roku 604 AR. A ke konci roku následujícího se stal Llael okupovanou zemí.

Cygnar byl spojencem Llaelu po tři sta let a bylo to jen díky jeho ochraně, díky čemuž tento menší národ po celé generace odrážel četné khadorské vpády. Možná to bylo právě přehnané spoléhání se na cygnarské vojáky a žoldáky, co vedlo k jistému odmítání zranitelnosti mezi llaelským lidem.

Llael si získal svou brzkou slávu během Rebelie díky tomu, že se stal místem zrození výbušného prachu a po dlouhou dobu se pyšnil těmi nejlepšími pistolníky a alchymisty v západním Immorenu. Bohužel pro něj, tyto talenty byly v průběhu času postupně stále více a více nasměrovávány směrem ke komerčnímu zisku a ne k posílení rozpadající se obrany království a jejího neodpovídajícího vojska. Lid Llaelu místo toho trávil čas v užívání si krásnějších stran života, od drahých lokálně produkovaných vín, až po rozsáhlá psaná díla jejich mateřského jazyka, malbě, hudbě a architektuře. Vše sponzorovaném hašteřícími se šlechtici soupeřícími o nadvládu nad obchodem, který byl životadárnou silou jejich národa.

Právě vnitřní korupce urychlila khadorskou invazi a okupaci této malé země. Poslední král Llaelu zemřel před celými desetiletími a všichni jeho dědici padli za oběť vražedným konspiracím těch, kteří se snažili zneužít nastalého chaosu. Šlechtici, kteří přišli poté, umožnili malé llaelské armádě skomírat, spoléhajíce se stále více na zahraniční pomoc a nedůvěryhodné žoldáky. Slavní pistolníci této země se stali nájemnými duelanty a vrahy, místo toho, aby bránili její hranice.

Llaelský lid trpěl následky tohoto zanedbávání, neboť se musel vypořádat ne s jednou, ale hned s dvěma invazními armádami. Poté co byl Cygnar vytlačen z Llaelu Khadorem, severní křížová výprava Menothova protektorátu zamířila na území Llaelu, aby uzmula jisté východní části země. Přestože v těchto okupovaných oblastech zůstává neustále napadaný Llaelských odpor rozhodnut znovuzískat svobodu svého národa, pro mnoho llaelských se zdá být jejich snažení zoufalým a marným. A jen hrstka llaelských měst zůstává mimo cizí vliv.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.