Zrození Železných království

Právě když se události zdály nejtemnějšími, když se zdálo, že lidská civilizace na kontinentě je odsouzena k věčnému boji, první orgothská dlouhá loď dorazila na pláž poblíž místa, které je dnes městem Caspia.

Orgothští průzkumníci byli zástupci přísně disciplinované vojenské společnosti pocházející z míst kdesi přes Cygnarský záliv. Byl to sice národ lidí, ale lidí divokých a bezcitných, s řadou temných a nechutných zvyklostí. Vida příležitost k dobývání, zahájili Orgothti okamžitě invazi a válku o nadvládu. Občané Tisíce měst byli zastiženi v překvapení, ale i tak bojovali statečně - ovšem beznadějně. Zem nakonec padla pod nadvládu Orgothů, byť to trvalo další dvě století krvavého odporu, než bylo Tisíc měst nakonec zcela porobeno.

Orgothská říše okupovala zem po celých šest set let. Během této doby nájezdníci zvažovali, že pohltí i elfy a trpaslíky, ale cena za napadení těchto mocných národů se zdála příliš vysoká. Xenofobní a nevypočitatelní elfové tak byli ponecháni sobě napospas a trpaslíci Rhulu se dokonce stali občasnými obchodními partnery Orgothů, ale nic dalšího.

TrpaslíkOrgothská vláda probíhala bez problému po čtyři století. Nevyhnutelně se ale proti ní začala formovat rebelie a započala další dvě století nejrůznějších konfliktů. Orgotská říše byla nakonec poražena a zahnána zpět za moře, ale během svého ústupu měla čas zničit takřka veškeré své záznamy, artefakty a stavby - do dnešního dne tak historici vědí jen velmi o Orgothech a to navzdory celým stoletím okupace. To ale nebylo všechno, Orgothti rovněž zamořili pole solí, otrávili studně a vypálili celá města. Toto Pustošení byl pak posledním aktem jejich barbarismu.

Existuje mnoho podivných legend z posledních dní rebelie - příběhy o temných, mysteriózních spojencích, kteří pomohli vyhnat nájezdníky. Někteří tvrdí, že by bylo nemožné porazit Orgothy bez cizí pomoci, a tak byli vůdci rebelů donuceni složit nebezpečné úmluvy s pekelnými silami. Pokud je to pravda, budou muset Železná království za svůj pradávný dluh ještě zaplatit. S ohledem na vzácnost historických záznamů z této doby není nikdy schopen dokázat ani vyvrátit jedno či druhé. Jen čas ukáže, jestli měly legendy i skutečnou podstatu.

S vyhnáním Orgothů se někteří oportunisti pokoušeli využít situace a začaly propukat malé konflitky stejně jako ve starých časech Tisíce měst. Vůdcové rebelie ale měli jiný plán, a tak byli tito povstávající váleční pánové rychle a brutálně svrženi. Zatímco armády rebelů udržovaly mír, jejich vůdcové se setkali v Corvisu. Přestože město stále ještě doutnalo po Pustošení, bylo tím nejlepším místem k setkání v celé zemi - centrálně umístěné a lehce dostupné. Uvnitř chladných mramorových síní corvisské radnice zahájili vůdcové rebelů Koncil deseti. Následovaly týdny zuřivého rokování, ale když skončily, byly vytvořeny slavné Corvisské úmluvy a zrodila se Železná království.

Přesně řečeno, označení "Železná království" se vztahuje k zemím lidí; těm královstvím, která podepsala Corvisské úmluvy po rebelii proti Orgothu. Celkem existuje pět takových království: Cygnar, Khador, Llael, Ord a Protektorát Menoth.

Na mrazivém severu, poblíž Ledových hor, se nachází trpasličí království Rhul. Na severovýchodě leží podivná domovina elfů, Ios. V běžné řeči jsou i tato blízká panství trpaslíků a elfů mezi lidmi zahrnována do pojmu "Železná království" (což elfy strašlivě rozčiluje). A posledním královstvím, které je běžně zahrnováno, když se mluví o "Železných královstvích", je nepřátelský ostrovní národ Cryx, ovládaný drakem lordem Torukem. Všechny tyto národy - a mnohé další - sdílí světadíl Immoren.

 

"Ano, každý si může přečíst Corvisské úmluvy - ale ty nejdůležitější dohody nejsou vytvářeny na papíře. Železná království se zrodila z krveprolití a temných dohod, a tím i padnou."

- Torven Wadock

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.