Skaw Sokolník

Skaw SokolníkŘíká se, že Skaw přebývá v hnízdě na nejvyšších větvích staré sosny, skryté na svazích Šedých hor. Zde mluví s loveckými ptáky, kdeří bydlí v lese Athel Loren, od nejobyčejnějšího sokola po nejmocnějšího z orlů. Přestože jen velmi málo dbá na společnost ostatních elfů, sdílí Skaw jejich zálibu k hlubokým lesům a bojuje s nimi při jejich obraně. V bitvě Skaw vysílá své sokoly proti nepřátelům a jejich spáry ostré jako břitva a zobáky z nich s každým útokem servávají kusy kůže. Tyto ostrozraké živoucí střely jsou smrtonosnější než šípy a vždy se vrací ke svému pánovi s krví kapající z jejich zlověstně zahnutých zobáků a ostrých spárů. Jakmile je nepřítel poražen, Skaw se pokaždé beze slova vrací do svého horského obydlí. Popravdě, většina Asrai věří tomu, že zná zapomenutou elfskou techniku mluvy, od té doby co Skaw pronesl slovo v jazyce jiném, než používají lovečtí ptáci.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.