Guǐ Fēng Spec-Ops

SymbolYu Jing má osud, který má naplnit: být vůdčí silou Sféry a vést lidstvo v jeho cestě za pokrokem. To je jejím jasným osudem, neboť nikdo není k tomuto úkolu lépe vybaven, než právě Yu Jing. Asie vždy byla kontinentem velkých civilizací a ohromných říší. A účelem Yǎnjīng (Očí), neboli vojenské rozvědné služby Yu Jing, není nic jiného, než zajistit, aby byly splněny potřebné podmínky k naplnění tohoto osudu.

K tomuto účelu mají speciální operativce Guǐ Fēng. Přízračný Vítr, který vane Sférou, nepovšimnutý a nepovšimnutelný. Guǐ Fēng se starají o krycí operace a obecně o špinavou práci, o kterou se StátoŘíše nemůže postarat otevřeně skrz použití pravidelných jednotek či diplomacie.

Guǐ Fēng nejsou nikde zaregistrovaní; nikdo z nich se neobjevuje v oficiálních záznamech. Operují mimo jakoukoli veřejnou sféru dohledu, jejich záběrem je celá Sféra a mají povolení použít jakýchkoli prostředků, aby splnili svou povinnost. Jako ztělesnění rozvážnosti a kradmosti, Guǐ Fēng ctí své jméno a nesou se jako přízračný vítr, vždy nepozorovaní, stěží zaznamenaní, chladní, a smrtící.

Guǐ Fēng

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.