Gūijiă

Znak jednotky"S Gūijiă, nejlepším lehkým bojovým strojem, kterého naše pokročilá technologická úroveň může nabídnout, může voják beze strachu procházet tím nejstrašlivějším bojištěm, pomáhaje tak Yu Jing nést svůj osud. [...]"

"Švadrony Gūijiă byly zásadními pro slavná vítězství během Neokoloniálních válek [...] Soudruzi, vaše děti se mohou stát hrdiny Císařského státu Yu Jing, vaše snažení je opravdovým základem..." (výňatky z elektronické propagandy z ministerstva informací).

Jednotka

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.