Japonská sektoriální armáda

Jednou z největších regionálních armád Yu Jing je Japonská sektoriální armáda. Jelikož Japonci vždy vykazovali zřetelně odlišnou kulturální identitu, Nejvyšší velení, se souhlasem Strany, se domnívalo, že by bylo vhodné odměnit nipponské vojáky pro jejich odvahu vykazovanou ve vojenské službě.

Tímto způsobem jim byla dána možnost utvořit malou armádu zcela složenou z vojáků a jednotek nipponského původu. Taková armáda pak měla mít své vlastní důstojníky, všechny Japonce, kteří měli ustanovit svou vlastní operační metodologii a svůj vlastní bojový styl, zůstávajíce vždy věrni rozkazům vydaným Nejvyšším velením Yu Jing.

Japonská sektoriální armáda

Japonská sektoriální armáda má silné ofenzivní zaměření, což odráží odvážnou a bojovnou povahu jednotek ji tvořících. Nipponská válečná filozofie je silně ovlivněna Bushido, Cestou válečníka. Poddůstojničtí instruktoři vtloukají do hlavy každého rekruta lekce převzaté ze starých japonských vojenských textů. Pojmy jako odvaha, povinnost (giri 義理), vůle vítězit a důležitost agresivního postoje získávají speciální důraz a poskytují podvědomou motivaci pro vojáky Vycházejícího slunce.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.